Texter inlagda mellan 26/1 2018 och 26/3 2018
(2-4 månader gamla, nyaste först)

Datum Text (ämne) Kommentar
2018-03-26 Vänsterpress om presidentvalet i Ryssland – mars 2018 Som förväntat vann Putin och kan sitta vid makten ytterligare 6 år. Men det finns också många frågetecken kring Putin och Rysslands framtid.
2018-03-23 Vänsterpress om Syrien – slutet av mars 2018 Mest om den av Turkiet ledda attacken på kurderna i norra Syrien
2018-03-22 Madame Kollontay om Moskvadomarna Artikel ur tidningen Veckojournalen 1937, där Alexandra Kollontaj intervjuades om Moskvarättegångarna
2018-03-21 Eric Blanc: Rosa Luxemburg och det revolutionära partiet Var det i praktiken verkligen så stor skillnad mellan Luxemburgs och Lenins partisyn? Artikel från den australiensiska webbplatsen Links.
2018-03-20 Francis Jorissen: Varför blir Putin åter Rysslands president? Artikel inför presidentvalet från början av februari, dvs före valet (som hölls 18/3 2018).
2018-03-19 Göte Kildén: Hisingens historiska marker. Från jägar- och fångstfolk ... till dagens lastvagnsrike Hisingen är Sveriges 5:e största ö till ytan. Denna bok lotsar oss fram genom Hisingens fängslande historia från förhistorisk tid fram till idag.
2018-03-14 M. Altajskij: Vad maoisterna döljer för folket - Kommentarer till KKP:s 10:e kongress I denna skrift kritiserar Moskva utvecklingen i Kina, i synnerhet efter 1969, med bl a Lin Biao-affären.
2018-03-14 Torbjörn Lodén: Lin Biao-affären och det kinesiska kommunistpartiets 10:e kongress Vid 9:e partikongressen 1969 hade Lin Biao utnämts som Maos efterträdare, men nu, 1973, var han död och en intensiv kritikkampanj mot honom genomfördes.
2018-03-14 Projekt 5-7-1 – statskuppsförsök? Lin Biao + familj omkom när deras flygplan störtade under flyktförsök. De påstods ha förberett en statskupp. Som bevis användes bl a ett cirkulär - projekt 571 - som tillskrevs sonen Lin Liguo.
2018-03-12 Pekka Haapakoski: ”Sista striden det är”… – Balansräkning över taistoismen Taistoiter kallas de Moskvaorienterade kommunisterna i Finland. I motsats till de svenska motsvarigheterna (gruppen kring tidningen Norrskensflamman) fick de ett avsevärt inflytande.
2018-03-12 Evita Neefs: Tyskland ska få ett fosterlandsministerium Begreppet "Heimat" som blev så misskrediterat genom nazismen håller på att få en renässans.
2018-03-09 Internationella kvinnodagen (8 mars) i vänsterpress 2018 Artiklar från svensk vänsterpress
2018-03-08 Tidskriften Fjärde internationalen om kvinnofrågan Artiklar publicerade under åren 1977-93. Behandlar många aspekter av kvinnofrågan.
2018-03-07 Bjarne Stenquist: Den vita segerns svarta skugga. Finland och inbördeskriget 1918 Det mycket blodiga klasskriget i Finland slutade med den vita sidans seger, men terrorn mot de röda fortsatte långt efter kriget hade slutat.
2018-03-05 Kerstin Allroth m fl: Kuba revolutionärt exempel En grupp samhällsvetare och ekonomer från Lund besökte 1968 Kuba. I denna bok sammanfattar de sina intryck och forskningsresultat.
2018-03-05 Deklaration från den första OLAS-konferensen (1967) Konferensen fungerade som en samlingspunkt för den revolutionära vänstern i Latinamerika och slutdeklarationen slog fast en strategisk inriktning för den revolutionära rörelsen..
2018-03-02 Vänsterpress om Syrien – mars 2018 Om Turkiets attack på kurdiska områden i norra Syrien, striderna kring Ghouta (nära Damaskus) m m
2018-03-01 Zeth Höglund: Hjalmar Branting Om den socialdemokratiske partiledaren och förste socialdemokratiske statsministern. Skriften från 1949
2018-02-28 Michel Husson: Den giftiga kapitalismen Om den svåra finanskris som drabbade världskapitalismen 2007-8. Ur tidskriften Tidsignal
2018-02-27 Benny Andersson m fl: Clarté-debatt om Oktoberrevolutionen Debatt om imperialismen, den ryska revolutionen, dess betydelse för den socialistiska revolutionen i Europa m m
2018-02-26 Lin Biao: Rapport till Kinas Kommunistiska Partis nionde nationalkongress (april 1969) 1969 utsågs Lin Biao officiellt till Maos efterträdare. Drygt två år senare dog han och hans familj i en flygkrasch i Yttre Mongoliet när de försökte fly Kina.
2018-02-23 Vänsterpress om Syrien – februari 2018 Främst om Turkiets attack på kurderna i Afrin (norra Syrien)
2018-02-22 Dominique Minten: Den västeuropeiska extremhögern behöver en storstädning Om extremhögern i Europa
2018-02-22 Ewout van den Berg recenserar boken Amiable with Big Teeth En roman som ger en inträngande bild av livet i Harlem i New York och de förödande konsekvenser som stalinismen fick för afroamerikanernas frigörelsekamp
2018-02-21 Angela Klein: Vilket Europa? - Efter OXI och Brexit, EU:s kris och vänstern Artikel från 2016 om bakgrunden till EU:s kris och vilket Europa vänstern ska kämpa för.
2018-02-20 Mike Davis: Gamla gudar, nya gåtor Artikel om varför marxismen ser arbetarklassen som en "revolutionär klass", den enda klass som kan leda en socialistisk revolution.
2018-02-19 Megan Erickson: Röda blöjbarn Om barnomsorgen i det tidiga Sovjetunionen, som (trots landets fattigdom) strävade efter att vara modern och progressiv.
2018-02-16 John Reed: Med Gene Debs på nationaldagen Om den amerikanske socialistiske pionjären
2018-02-15 Håkan Blomqvist: Ryska revolutionen – en översikt Artikel ur Tidsignal nr 15 (2017)
2018-02-13 Alexander Rabinowitch: Krig eller Fred? Om Brest-Litovsk-förhandlingarna och meningsskiljaktigheterna om dessa på den ryska sidan. Ur författarens viktiga arbete The Bolsheviks in Power (utg. 2007)
2018-02-13 V I Lenin: Inlägg på allryska centrala exekutivkommitténs sammanträde den 24 februari 1918 Debatterar Brest-Litovsk-förhandlingarna
2018-02-12 Bart Beirlant: Recension av boken Le Tsunami - Chronique secrète... Det senaste presidentvalet blev ett bakslag för det franska högerextremistiska partiet Front National, vilket lett till hårda inre motsättningar.
2018-02-09 Vänsterpress om Mellanöstern – februari 2018 Mest om den turkiska attacken mot kurderna i norra Syrien.
2018-02-08 Pekka Haapakoski: Den finska borgerligheten, Sovjetunionen och SKP 1918-1944 Behandlar huvudsakligen tiden efter inbördeskriget fram till 2:a världskriget.
2018-02-07 Richard Seymour: Den verklige Winston Churchill Nyligen hade (ännu) en film om Churchill premiär. Denna artikel ur Jacobin magazine berättar om de delar av Churchills historia som brukar förbigås med generad tystnad.
2018-02-05 Jesús Jaén och Brais Fernández: Vi kan – men hur? Debatt i och kring Podemos Om den viktiga spanska vänsterorganisationen
2018-02-05 Tidsignal Nummer 8 2008 i PDF-format Temanummer om 1968
2018-02-04 Mot den nationalistiska enigheten och militära galenskaperna fördömer vi Erdoğans krig mot Afrîn! Uttalande från Fjärde internationalens turkiska sektion mot Turkiets angrepp mot Afrîn.
2018-02-04 Solidaritet med Afrîn, Ghouta, Idlib mot alla militära angrepp Uttalande från Mellanösterns socialistiska förbund, den 23 januari 2018.
2018-02-02 Sheila Fitzpatrick: Var den ryska revolutionen ett misslyckande? Tankar om hundraårsminnet. Ett försök till ett bokslut över Oktoberrevolutionen
2018-02-01 Eric Blanc: Rötterna till 1917: Kautsky, staten och revolutionen i Tsarryssland Om bl a Kautskys inflytande på Lenin och andra bolsjeviker,
2018-01-31 Daniel Bensaïd: Att tygla våldet Artikel om användning av tvivelaktiga kampmetoder från främst den franska vänsterns sida under åren närmast efter maj -68
2018-01-30 Vänsterpress om Mellanöstern – slutet av januari 2018 Handlar om den attack på de kurdiska områdena i norra Syrien som Turkiets och dess allierade iscensatt.
2018-01-29 Neil Davidson: Historien underifrån Om Trotskijs Ryska revolutionens historia. Ur Jacobin magazin.
2018-01-27 Ercan Ayboga: De syriska kurdernas geopolitik och det militära samarbetet med USA Artikel som publicerades på ANF English 3 december -17, alltså innan Turkiets angrepp mot Afrîn. ANF är en nyhetsbyrå som blockeras av Turkiet pga påstådda förbindelser till PKK.
2018-01-26 Eric Blanc: Revolutionen i Finland Artikel om upproret i Finland som inleddes 26 januari 1918. Ur Jacobin magazine.

Till webbens startsida