Texter inlagda mellan 18/11 2017 och 18/1 2018
(2-4 månader gamla, nyaste först)

Datum Text (ämne) Kommentar
2018-01-18 Per-Olof Mattsson: Guillou, aristokratin och vänstern Guillous roman 1968 tilldrar sig detta vänsteruppsvingets år. Hur har han lyckats återge stämningarna och aktivismen i den dåvarande "68-vänstern"?
2018-01-17 Kunal Chattopadhyay: Det tidiga sovjetiska engagemanget i miljöskydd, och hur det försvann Artikel om hur miljövård diskuterades och genomfördes under de första åren efter revolutionen, innan stalinismen.
2018-01-16 V I Lenin: Förslag till upprop av bondedeputerades 2:a allryska kongress till bönderna Skrivet i början av december 1917
2018-01-15 Vänsterpress om Iran – januari 2018 Om massprotesterna december-januari
2018-01-13 Vänsterpress om Katalonien – januari 2018 Handlar huvudsakligen om det nyval till det katalanska delstatsparlamentet som hölls 21 december 2017.
2018-01-11 Éric Toussaint: Den ryska revolutionens 100-årsminne och att ställa in betalningen av statsskulden Artikel som går igenom hur sovjetregimen 1918-1920 gick mot att betala tsarregeringens statsskuld. Aktuell fråga efter den grekiska krisen och EU:s agerande 2012.
2018-01-10 M Fahlgren: Studieplan till Claudín, Krisen i den kommunistiska rörelsen Claudíns arbete om Kommunistiska internationalen lämpar sig utmärkt för studiecirklar, som underlag för diskussioner m m. Detta är en studiehandledning, med diskussionsfrågor, lästips m m
2018-01-09 Tidsignal Nummer 7 2007 i PDF-format Temat i detta nummer är Vänstern och islam
2018-01-08 Viktor Danilov: Vi börjar lära oss om Trotskij Artikel om varför Trotskij avböjde erbjudande om posten som andre ordförande (efter Lenin) i Sovnarkom (sovjetregeringen) 1918.
2018-01-05 Inför Fjärde internationalens 17:e kongress 2018 - uppdaterad Bl a kompletterad med klimat- och miljöresolution
2018-01-05 Viktor Danilov: Stalinismen och det sovjetiska samhället Den ryske historikern Viktor Danilov (död 2004) anses allmänt vara den ryska "agrarhistoriska forskningens nestor", med en omfattande vetenskaplig produktion.
2018-01-04 Martí Causa: Katalonien: självständighetsrörelsen gör motstånd men utan att klargöra sin strategi Artikel från Viento Sur om valresultatet den 21 december i Katalonien.
2018-01-03 V I Lenin: Tal på bondedeputerades 2:a allryska kongress (december 1917)
2018-01-02 V I Lenin: Allryska centrala exekutivkommitténs sammanträde den 1 (14) december 1917 Bl a tal om Konstituerande församlingen och häktningar av medlemmar av kadetpartiet
2017-12-28 Pekka Haapakoski: Vart går MLR? (om maoismen i Finland) I motsats till övriga Norden så var maoismen i Finland en marginell företeelse. Men det fanns maoister organiserade i MLR.
2017-12-28 Bo Gustafsson: Kina efter ”de fyra”. ”Det som skapat tveksamhet är ytterst Lin Biao-affären” Artikel från hösten 1977 då den maoistiske veteranen börjar bli allt mer kritisk mot maoismen och Kina.
2017-12-27 Martin Fahlgren: Nationella frågan idag – Katalonien och Kurdistan Nationella frågan har tveklöst fått förnyad aktualitet under de senaste årtiondena. Hur har marxister traditionellt sett på frågan? Är dessa idéer alltjämt gångbara? Hur idag ta itu med saken?
2017-12-22 Vänsterpress om Mellanöstern – mitten av december 2017 Om Jemen, Syrien,kurderna i Irak och Syrien, Trumps Jerusalem-utspel och palestiniernas situation i Libanon,
2017-12-21 Inför Fjärde internationalens 17:e kongress 2018 Dokument och debattinlägg inför världskongressen som ska hållas i februari 2018
2017-12-20 Intervju: Podemos under press Intervju med Brais Fernández och Jorge Moruno från Podemos. Ur Jacobin 9 december. Hur Podemos och vänstern i Katalonien ska bemöta högerns offensiv efter folkomröstningen i oktober.
2017-12-19 Gilbert Achcar: Trump, Imperiet och Mellanöstern Intervju från 11 december om den senaste utvecklingen i Mellanöstern.
2017-12-18 Hal Draper: Karl Marx' revolutionsteori Band I Med underrubriken "Stat och byråkrati". Nu komplett, med delen om bonapartism (högintressant än idag), och slutnoter. Omfattande bok, lämplig som julläsning?
2017-12-15 Pekka Haapakoski: Stalinismen och demokratin Förf. har skrivit mycket läsvärt om den finska arbetarrörelsen. Denna artikel handlar dock mer övergripande om de traditionella (Moskvaorienterade) kommunistiska partiernas förhållande till demokrati.
2017-12-13 Lenin: Från Rysslands Socialdemokratiska Arbetarpartis (bolsjevikerna) centralkommitté Till kamraterna Kamenev, Zinovjev, Rjazanov och Larin (ultimatum)
2017-12-13 Ernest Mandel: Tito och den jugoslaviska revolutionen. Artikel från 1980, kort innan Titos död, som tecknar bakgrunden till Titos opposition mot Stalin och den senare utvecklingen i dåvarande Jugoslavien.
2017-12-12 Ture Nerman: Bernkonferensen och Borgfredssocialisternas international Om det misslyckade försök som i början av 1919 gjordes att återuppliva Andra internationalen. Vid samma tidpunkt grundades den Kommunistiska internationalen
2017-12-11 Vänsterpress om Mellanöstern – december 2017 Mest om slavhandeln i Libyen
2017-12-07 Marta Harnecker: Att återuppbygga vänstern Utdrag (med kritiska kommentarer) ur bok där den välkända latinamerikanska marxisten utvecklar en strategi för vänstern, speciellt i Latinamerika
2017-12-07 Michael Löwy: Marxismen i Latinamerika från 1909 till våra dagar Kompletterat avsnitt 3.3 om Browderismen och efterkrigsperioden med 3 nya texter (2 av mexikanen Lombardo Toledano och 1 av argentinaren Vittorio Codovilla)
2017-12-06 Eric Hobsbawm: Kommunistiska Manifestet - En introduktion Denna introduktion skrevs till 2012 års brittiska utgåva av Kommunistiska Manifestet
2017-12-05 Lancet (=CH Hermansson): Förmögenheter, inkomster, profiter och löner Broschyr från 1944
2017-12-04 Augustin Souchy: Den ryska arbetare- och bonderevolutionen (1920) Författaren, som var en tysk anarkist, gör en kritiskt bokslut över den ryska revolutionen. Behandlar främst utvecklingen efter maktövertagandet 1917.
2017-12-01 Leo Trotskij: Kämpa mot strömmen Artikel från 1939 om uppbygget av Fjärde internationalen.
2017-11-29 Farooq Sulehria: Den islamiska fundamentalismens rötter Ur Tidsignal nr 7 (specialnummer om Vänstern och islam)
2017-11-29 Alex Cowper: Varför vi borde försvara sekularism Ur Tidsignal nr 7 (specialnummer om Vänstern och islam)
2017-11-28 Kurt Wickman och Lars Gustafsson: Moskvaprocesserna — En femtekolonn tillintetgörs Utdrag ur boken Marxism eller trotskism? (1971), som var ett mao-stalinistiskt, brett upplagt försök att göra upp med trotskismen. Ett försök som blev till en bumberang.
2017-11-27 Vänsterpress om Mellanöstern – november 2017 Om slavhandeln i Libyen, men även om Afghanistan, Iran, Libanon, Saudiarabien och Syrien
2017-11-24 Diane Elson: Marknadssocialism eller marknadens socialisering? Inlägg i den debagtt om marknadssocialism som den brittiske ekonomen Alec Nove startade med boken Teori för en möjlig socialism
2017-11-23 Moshe Lewin: Revolutionens evolution Författaren, en framstående sovjetkännare och historiker, gör ett slags bokslut över den ryska revolutionen
2017-11-22 China Miéville: Epilog till en revolution Slutord i en mycket rosad bok om Ryska revolutionen
2017-11-21 E P Thompson: Tid, arbetsdisciplin och industrikapitalism Om den brittiska kapitalismens och arbetarklassens framväxt.
2017-11-20 Vänsterpress om Katalonien – mitten av november 2017 Situationen i Katalonien fortsätter att vara kritisk, men just nu verkar alla vara inriktade på det nyval som är utlyst till 21 december.

Till webbens startsida