Ernest Mandel (1923-1995) var en belgisk marxistisk ekonom som under många decennier tillhörde den trotskistiska världsrörelsen, och i många år satt i ledningen för Fjärde Internationalen. Vi hoppas kunna publicera mycket ur hans rikhaltiga produktion.