Texter av August Thalheimer.

Enhetsfront "underifrån" och "ovanifrån". Om enhetsfrontens grundprinciper.

Kampen för enhetsfront i Tyskland, 1920-1923. Den ledande tyske kommunistiske teoretikern redogör för hur enhetsfrontpolitiken tillämpades i Tyskland i början av 1920-talet.

Om fascismen. En "klassisk" text (från 1928) om fascismens natur.