Dokument från SKP/SP (Kilbom/Flyg)

Partisprängningen 1929. Det var efter denna sprängning som SKP, blivande SP bildades.

Leninistisk fackföreningspolitik, av Emil Andersson. Från 1930.

Konsten att organisera. Skrift utgiven av SKP (Kilbom/Flyg) i början av 1930-talet. Grundlig genomgång av kommunistiskt organisationsarbete, med många tips.

Fakta i massakonflikten - Vilka förrådde massaarbetarna, av Emil Andersson. Broschyr om pappersmassestrejken 1932.

Politiskt lönnmordsförsök, av Arvid Olsson. Om uteslutningen av Albin Ström ur det socialdemokratiska partiet 1934. Ström och hans anhängare anslöt sig sedan till Socialistiska Partiet.

Politisk sillén-cirkus, av E Höglund, broschyr från 1934.

Socialismen i vår tid, av E Höglund. Skrift utgiven av Socialistiska Ungdomsförbundet 1934. Författaren var ordförande i denna organisation (som var Socialistiska Partiets ungdomsförbund).

Samhället sådant det är - och några krav till förbättring. Skriften, som har underrubriken "Socialistiska Partiets väg mot framtiden", gavs ut 1934. Den redovisar bl a de förslag som partiet lagt fram i riksdagen.

Partiet som dömt sig självt. Skrift från 1935 som skarpt kritiserar kommunistpartiets politik.

Kommunisterna på väg till socialdemokratin. Skrift som skarpt kritiserar kommunistpartiets anammande av folkfrontspolitiken.

EN enad klass. EN kampduglig fackförening. ETT socialistiskt parti. Politisk kampskrift från 1935.

Vad vill Socialistiska Partiet? Politiskt dagsprogram från 1936.

Under socialismens fana. Partihistorik av Uno Modin från 1936.

Moskvaprocessen. Rättvisa eller justitiemord? Broschyr som granskar den första Moskvarättegången. Utgiven 1936.

Varför krig? Kampen om kolonierna som råvarukällor och avsättningsmarknad. Skrift från 1937 som förklarar partiets linje inför det annalkande världskriget.

Icke skyldig! Dewey-kommissionens utlåtande om Moskvarättegångarnas anklagelser mot Trotskij. Dagstidningen Folkets Dagblad kommenterar Dewey-kommissionens slutrapport i slutet av 1937.

Stalin som socialismens dödgrävare. Skrift om Moskvarättegångarna utgiven 1938.

 

Om spanska inbördeskriget

Spanien i revolution. Vad lär oss den blodiga kampen för demokratin?, av Emil Andersson. Broschyr publicerad hösten 1936.

Spanien i revolution. Broschyr från 1937 av August Spångberg. En läsvärd och sakligt korrekt redogörelse för den spanska revolutionens (tar även upp majhändelsernas i Barcelona 1937).

Socialistiska Partiet och POUM. Artiklar ur SP:s dagstidning Folkets Dagblad under det händelserika och i många avseenden - för kampen mot Franco - ödesdigra första halvåret 1937.

Om spanska inbördeskriget. Artiklar från Avantgardet, som var Sverges socialistiska ungdomsförbunds tidning. De flesta artiklarna är från 1937.

Avantgardet om spanienrörelsen. De flesta artiklarna är från 1937 och innehåller mycket polemik mot de svenska stalinisterna.

Spansk resa våren 1937, av Ture Nerman.

Processen mot POUM - Artiklar ur Folkets Dagblad och Arbetaren.Artiklar från hösten 1938.

 

Socialistisk Tidskrift

Socialistisk Tidskrift 1935 (Artikelurval).

Socialistisk Tidskrift 1936 (Artikelurval).

Socialistisk Tidskrift 1937 (Artikelurval).

Socialistisk Tidskrift 1938 (Artikelurval).

Socialistisk Tidskrift 1939 (Artikelurval).

Socialistisk Tidskrift om spanska inbördeskriget.

Moskva-processerna i Socialistisk Tidskrift.