Nya texter (från de 2 sista månaderna, i tidsordning, nyaste först)

Datum Text (ämne) Kommentar
2020-07-03 Daniel Denvir: Donald Trump är ett hot mot USA:s demokrati. Men han uppstod inte ur tomma intet. Artikel ur Jacobin magazine, som menar att president Trump är ett resultat av det amerikanska politiska systemet, inte en avvikelse från det, som liberaler hävdar.
2020-06-30 Martin Fahlgren: Minoritetsaktioner som revolutionär taktik/strategi I kölvattnet på massrevolten mot rasismen i USA, har det även förkommit våldsamheter, plundringar m m utförda av smärre grupper. Hur bör revolutionärer ställa sig till sådant?
2020-06-29 Vänsterpress om protesterna mot rasismen i USA – slutet av juni 2020 Manifestationerna mot det rasistiska polisvåldet och de rasistiska traditionerna i USA fortsätter.
2020-06-26 Vänsterpress om Coronapandemin – slutet av juni 2020 Om problemen i sjukvården, olika konsekvenser av pandemin m m.
2020-06-22 Vänsterpress om Palmemordet – juni 2020 Den med spänd förväntan emotsedda presskonferensen där äntligen Palme-mordet skulle få sin läsning, hoppades man, blev ett stort antiklimax.
2020-06-17 Maria Sundvall: I dessa tider – Coronan, samhället och vi Personliga reflexioner kring Corona-pandemin och hur den påverkar dagens samhälle. Författaren är läkare.
2020-06-16 Vänsterpress om nya LAS-förslaget – juni 2020 Sista ordet inte sagt: protesterna fortsätter
2020-06-15 Vänsterpress om Coronapandemin – mitten av juni 2020 Bl a kritiska synpunkter på den svenska strategin för att bekämpa Covid-19-pandemin
2020-06-15 Vänsterpress om protesterna mot rasismen i USA – mitten av juni 2020 Massprotesterna mot polisrasismen i USA fortsätter och sprids över hela världen
2020-06-11 Gilbert Achcar: Räkna inte med att nyliberalismen ska utrota sig själv. Krisen i samband med covid19-pandemin har fått en del att hoppas på att det ska leda till att nyliberalismen "självdör". Achcar betvivlar det. Artikeln tidigare publicerad i Internationalen.
2020-06-08 Per Nyström: Reflexioner kring boken av Trotski Den främste svenske marxistiske historikern kommenterar Trotskijs självbiografi, Mitt liv
2020-06-05 Vänsterpress om revolten i USA – början av juni 2020 Mordet på George Floyd i Minneapolis har utlöst en enorm proteströrelse som spritt sig över hela världen.
2020-06-03 Intervju med Michael Löwy: ”De som inte kämpar har redan förlorat.” Enligt ekosocialisten Michael Löwy rör vi oss mot en katastrof som bara kan undvikas genom en revolution som bryter med kapitalismen.
2020-06-02 Vänsterpress om Coronapandemin – början av juni 2020 Handlar till stor del om problemen med äldrevården
2020-06-01 Vänsterpress om nya LAS-förslaget – slutet av maj 2020 Utredning levererar förslag på förändringar av Lagen om anställningstrygghet som avsevärt försvagar de anställdas ställning
2020-05-27 Eric Toussaint: Den kapitalistiska pandemin, coronaviruset och den ekonomiska krisen Artikel där Toussaint analyserar coronapandemins inverkan på ekonomin. Hans slutsats är att pandemin inte är orsak utan bara gnistan som förvärrat en pyrande kris.
2020-05-26 Boris Volodarsky: Mordet på Rudolf Klement Om ett brutalt mord på en ledande trotskist i Paris 1938. Mordet utfördes av den sovjetiska säkerhetstjänsten.
2020-05-25 Vänsterpress om Coronapandemin – slutet av maj 2020 Flera artiklar om problemen med den svenska äldreomsorgen, men även en del annat.
2020-05-19 Anders Hagström: En stalinists memoarer Recension av Karl Stafs Den röda lågan: en dödsdömd antinazists memoarer
2020-05-19 Per-Olov Zennström: Chefideologen i Flamman (1972) Zennström, mångårig kulturskribent och skriftställare i SKP/VPK-pressen, särskilt Ny Dag, kritiserar Moskvakommunisten Karl Staf
2020-05-18 Vänsterpress om Coronapandemin – mitten av maj 2020 Artikelsamling
2020-05-13 Hilding Hagberg: Sverges utrikespolitik Broschyr utgiven av svenska KP 1938, dvs under den s k folkfrontsperioden.
2020-05-12 E Tate: Teorin om permanent revolution och försvaret av kubanska, algeriska och vietnamesiska revolutionerna. Föredrag vid Trotskij-konferensen i Havanna (Kuba) i maj 2019
2020-05-11 Vänsterpress om Coronapandemin – början av maj 2020 (nr 2) Artikelsamling sammanställd 10 maj
2020-05-08 Michael Löwy: Övergången - om behovet av ekologisk och social planering Det behövs radikala åtgärder för att råda bot på klimatkrisen och problem som hotar allt liv på jorden. Men detta klarar inte marknadsekonomin, utan det krävs ekonomisk planering.
2020-05-07 Dmitrij Manuilskij: Kominterns kamp för enhet och folkfront (mars 1939) Rapport på Sovjetiska kommunistpartiets 11:e kongress. Med ett förord (av Per-Olof Mattsson) som sätter in rapporten i sitt historiska sammanhang m m.
2020-05-06 Anton Jäger och Arthur Borriello: Att förstå populismen Högerpopulismen har haft vind i seglen under de senaste decennierna, men även i en hel del vänsterorganisationer har populistiska idéer fått fäste.
2020-05-05 Michael Löwy: Tretton teser om den ekologiska krisen Allt fler varningsklockor ringer: Medeltemperaturen stiger, extremväder blir allt vanligare, mängder av djur och växter står inför utrotning .... Vad bör göras?
2020-05-04 Vänsterpress om Coronapandemin – början av maj 2020 Tidigare pandemier, pandemier och klimatet, sjukvården och Covid-19 m m

Till webbens startsida