VI Lenin

Filosofiska arbeten

Detta är en samling med Lenins viktigaste texter om filosofiska frågor.

I. Allmänt

Om några särdrag i marxismens historiska utveckling (1910)
Marxismens tre källor och tre beståndsdelar (1913) Kortfattad, lättläst sammanfattning av marxismens grunder
Brevväxlingen mellan Marx och Engels. (1913) Förord till samlingsverk med brev
Den marxska teorins historiska öden (1913)
Karl Marx (1914)

II. Den dialektiska materialismen

Materialism och empiriokriticism (1908) Ett försvar av den filosofiska materialismen mot diverse kritiker mot densamma
Till frågan om dialektiken (1915). Ett kortfattat försök att beskriva dialektikens grunder
Om den stridbara materialismens betydelse (1922). Lenin manar till "enhetsfront" mellan kommunister och naturvetare till försvar för den filosofiska materialismen