Ryska revolutionen 1917

Ryska rev

Klassiskt foto från 5 maj 1920. Lenin håller tal, medan Trotskij och Kamenev väntar på sin tur. Under Stalin-epoken publicerades bilden med Trotskij och Kamenev bortretuscherade.
Se även fotot längst ned på denna sida!

På Marxistarkivet uppmärksammar vi 100-årsjubileet med att publicera dokument, artiklar och böcker som belyser olika aspekter av den ryska revolutionen som skakade om en hel värld.
Vi kommer här främst redovisa texter publicerade under innevarande år (med ett par undantag). Men på Marxistarkivet finns sedan länge mycket om detta ämne, se: Ryska revolutionen 1917 (bl a historiska arbeten av E H Carr, Isaac Deutscher, Louis C. Fraina, Marcel Liebman, Ernest Mandel och Alfred Rosmer).

Se även Finska inbördeskriget, med texter om det klasskrig som bröt ut i början av 1918 i svallvågorna från den ryska revolutionen .

Ljudinspelning från möte om den Ryska revolutionen (med Paul Le Blanc)

Mötet som hölls i Umeå 6/11 är på engelska. Talare är den amerikanske marxistiske historikern Paul Le Blanc

Ögonvittnesskildringar

Louise Bryant: Så här ser revolutioner ut (Utdrag ur bok)
John Reed: Tio dagar som skakade världen (Detta är den mest kända av alla ögonvittnesskildringar av Oktoberrevolutionen)

Dokument

Bolsjevikerna och den ryska revolutionen (Omfattande dokumentsamling med tonvikten på bolsjevikpartiets taktik och interna debatt)
Louis C. Fraina: Den proletära revolutionen i Ryssland (Klassisk dokumentsamling från 1918)
Gunnar Gunnarson: Ryssland juli-oktober 1917 – En revolutionskrönika månad för månad (Dokument och ögonvittnesskildringar)
Gunnar Gunnarson: Sagt om revolutionen (Politiker, författare m fl om Oktoberrevolutionen)
Alexander Kerenskij: Både vänstern och högern förrådde den provisoriska regeringen (Den störtade regeringschefen ger sin version)
Augustin Souchy: Den ryska arbetare och bonderevolutionen Resultatet av en studieresa i Ryssland och Ukraina under april-okt. 1920
Leo Trotskij: Ryska revolutionens historia del 1, Del 2 och Del 3 (Klassiskt verk av en av revolutionens huvudorganisatörer, OBS i 3 delar)
SUKP(b):s historia (1938) om Ryska revolutionen 1917 (Den beryktade Stalin-versionen från 1938)
SUKP:s historia (1962) om Ryska revolutionen 1917 (Den mindre kända Chrusjtjov-versionen)

Historiska arbeten

Tariq Ali: Oktobers kvinnor (Om kvinnornas roll i Ryska revolutionen)
Eric Blanc: Rötterna till 1917: Kautsky, staten och revolutionen i Tsarryssland (om Karl Kautskys inflytande på de ryska revolutonärerna)
Edward H. Carr: En historisk vändpunkt: Marx, Lenin, Stalin (Resonerar om den ryska revolutionen utifrån Marx' uppfattning om den mänskliga historien, revolutionsbegreppet m m)
Sheila Fitzpatrick: Var den ryska revolutionen ett misslyckande? Tankar om hundraårsminnet. Ett försök till ett bokslut över Oktoberrevolutionen.
Eric Hobsbawm: Världsrevolutionen (Om Oktoberrevolutionen och dess återverkningar. Utdrag ur Hobsbawms stora verk Ytterligheternas tidsålder)
Moshe Lewin: Revolutionens evolution (Ett slags bokslut över den ryska revolutionen)
Alan Moorehead: Ryska revolutionen
Roy Medvedev: Oktoberrevolutionen (Rysk socialist om ryska revolutionen, skriven innan Sovjets sammanbrott)
China Miéville: Epilog till en revolution (Utdrag ur ny bok om ryska revolutionen)
Alexander Rabinowitch: Bolsjevikerna kommer till makten – En mycket väldokumenterad, välskriven och levande beskrivning av den ryska revolutionen
Alexej Sachnin: Den revolutionära demokratins mörka sida – Redan 1918 ställdes revolutionen inför svåra problem, som man försökte lösa med auktoritära metoder [NY]
Éric Toussaint: Den ryska revolutionens 100-årsminne och att ställa in betalningen av statsskulden

Ryska revolutionen vid avgrundens brant: Brest-Litovsk-förhandlingarna

E H Carr: Om Sovjetunionens utrikespolitik under den första tiden efter revolutionen
Alexander Rabinowitch: Krig eller Fred? [NY]

Ryska revolutionen i borgerlig tappning

Eric Hobsbawm: Ut ur den Stora Mörka Valfisken och Benny Andersson: Vit och röd terror – Om Orlando Figes viktiga och lovordade A Peoples Tragedy. The Russian Revolution 1891-1924 (utg 1996)
Chris Nineham: Orlando Figes hade fel om den ryska revolutionen (2017) – Figes utnyttjas av borgerliga media för att attackera Ryska revolutionen

Anders Hagström: Pipes veklagan (Om Richard Pipes, Den ryska revolutionen)

Svensk vänsterpress om ryska revolutionen

Benny Andersson: Sovjeterna vann och förlorade makten (Perspektiv på Oktoberrevolutionen)
Håkan Blomqvist: Ryska revolutionen – en översikt [NY]
Vänsterpress om Februarirevolutionen 1917 (artikelsamling)
Vänsterpress om Ryssland sommaren 1917 (artikelsamling)
Vänsterpress om Ryssland hösten 1917 (artikelsamling)
Vänsterpress om Oktoberrevolutionen 1917 (artikelsamling)
Vänsterpress om Oktoberrevolutionen 1917 - del 2 (artikelsamling)

Lenin och ryska revolutionen

Tariq Ali: Skönlitteraturens betydelse för Lenin
Paul Le Blanc: Lenin bakom förvanskningarna (Om Tariq Alis bok The Dilemmas of Lenin: Terrorism, War, Empire, Love, Revolution)
Gustav Johansson: Lenin och Sverige (Lenin besökte Sverige flera gånger före ryska revolutionen)
Per Leander: Lenins kostym (Lenin på genomresa till revolutionens Ryssland)
Alan Woods: Inledning till Staten och revolutionen – Statens roll och socialdemokratin (Från nyutgåva av Lenins berömda skrift som han färdigställde under augusti-september 1917)
Synpunkter på Lenins resa 1917 av Catherine Merridale - en bok om Lenins tågresa till revolutionens Ryssland.

Lästips

Tariq Ali: De tio bästa böckerna om den ryska revolutionen
Neil Davidson: Historien underifrån. Om Trotskijs viktiga arbete Ryska revolutionens historia [NY]
Sheila Fitzpatrick: Vad blev det kvar? Om nyare böcker om den ryska revolutionen
Phil Gasper: Ryska revolutionen – Några lästips
Alan Woods: Ryska revolutionen – en studieguideTrotskij, Kamenev, Lenin 1920

Foto från samma möte som det ovan. Här talar Trotskij, medan Lenin och Kamenev står bredvid. Fotot, som är tagit från en litet annorlunda vinkel, är skadat i nedre vänstra hörnet.