Verk av Marx och Engels sorterade efter dokumentets namn

Titel År Dokumenttyp Kommentar
Avslöjanden om kommunistprocessen i Köln 1852 broschyr 1852 ställdes en grupp kommunister i Köln inför rätta för "konspiration till högförräderi". I denna broschyr tillbakavisar Marx åklagarens och polisens bevis.
Engels: Naturens Dialektik 1883 bok Utdrag, översättning av S-E Liedman
Familjens, privategendomens och statens ursprung * 1884 bok
Filosofins elände. Svar på Proudhons "Eländets filosofi" * 1847 bok
Inledning till kritiken av den politiska ekonomin 1857 artikel
Klasstriderna i Frankrike 1848-1850 1850 bok
Kommunistiska manifestet * 1848 broschyr
Kommunistiska manifestet * 1848 broschyr Nyöversättning (från 1994)
Kritik av Gothaprogrammet 1875 bok Marx "Randanmärkningar" om det Tyska arbetarpartiets program
Louis Bonapartes adertonde Brumaire. * 1852 bok
Ludwig Feuerbach och den klassiska tyska filosofins slut 1888 bok Om filosofins utveckling från idealisten Hegel till materialisten Feuerbach, den senares religionsfilosofi och om hur kristendomen blev den härskande klassens ideologi
Lön, pris och profit 1865 broschyr Skrift baserad på ett föredrag som höll sommaren 1865
Lönearbete och kapital 1847 broschyr Med förord av Engels (från 1891)
Marx och Engels om våldets roll i historien 1857 artikel
Marx om judefrågan. 1844 artikel
Marx – Engels: Om konst och litteratur 1888 bok Urval med uppsatser och utdrag ur olika skrifter
Marx: Brev till Wilhelm Blos 1877 brev Om personkult
Om förkapitalistiska produktionssätt (texturval) 1881 brev Urval av Erik af Edholm. Texterna från 1853-1881
Pariskommunen * 1871 bok
Revolution och kontrarevolution i Tyskland 1852 broschyr Artikelserie som Engels och Marx skrev gemensamt till New York Tribune om de revolutionära rörelserna i Tyskland och Österrike 1848-1849.
Socialismens utveckling från utopi till vetenskap * 1880 broschyr
Till kritiken av den politiska ekonomin * 1859 bok
Våldets roll i historien 1888 dokument Aldrig färdigställd broschyr av Engels som behandlar Bismarcks enande av Tyskland och det tysk-franska kriget 1870.

Till webbens startsida