Verk av Marx och Engels (i tidsordning)

1844

Titel Dokumenttyp Kommentar
Marx om judefrågan. artikel

1847

Titel Dokumenttyp Kommentar
Filosofins elände. Svar på Proudhons "Eländets filosofi" * bok
Lönearbete och kapital broschyr Med förord av Engels (från 1891)

1848

Titel Dokumenttyp Kommentar
Kommunistiska manifestet * broschyr
Kommunistiska manifestet * broschyr Nyöversättning (från 1994)

1850

Titel Dokumenttyp Kommentar
Klasstriderna i Frankrike 1848-1850 bok

1852

Titel Dokumenttyp Kommentar
Louis Bonapartes adertonde Brumaire. * bok
Revolution och kontrarevolution i Tyskland broschyr Artikelserie som Engels och Marx skrev gemensamt till New York Tribune om de revolutionära rörelserna i Tyskland och Österrike 1848-1849.
Avslöjanden om kommunistprocessen i Köln broschyr 1852 ställdes en grupp kommunister i Köln inför rätta för "konspiration till högförräderi". I denna broschyr tillbakavisar Marx åklagarens och polisens bevis.

1857

Titel Dokumenttyp Kommentar
Marx och Engels om våldets roll i historien artikel
Inledning till kritiken av den politiska ekonomin artikel

1859

Titel Dokumenttyp Kommentar
Till kritiken av den politiska ekonomin * bok

1865

Titel Dokumenttyp Kommentar
Lön, pris och profit broschyr Skrift baserad på ett föredrag som höll sommaren 1865

1871

Titel Dokumenttyp Kommentar
Pariskommunen * bok

1875

Titel Dokumenttyp Kommentar
Kritik av Gothaprogrammet bok Marx "Randanmärkningar" om det Tyska arbetarpartiets program

1877

Titel Dokumenttyp Kommentar
Marx: Brev till Wilhelm Blos brev Om personkult

1880

Titel Dokumenttyp Kommentar
Socialismens utveckling från utopi till vetenskap * broschyr

1881

Titel Dokumenttyp Kommentar
Om förkapitalistiska produktionssätt (texturval) brev Urval av Erik af Edholm. Texterna från 1853-1881

1883

Titel Dokumenttyp Kommentar
Engels: Naturens Dialektik bok Utdrag, översättning av S-E Liedman

1884

Titel Dokumenttyp Kommentar
Familjens, privategendomens och statens ursprung * bok

1888

Titel Dokumenttyp Kommentar
Ludwig Feuerbach och den klassiska tyska filosofins slut bok Om filosofins utveckling från idealisten Hegel till materialisten Feuerbach, den senares religionsfilosofi och om hur kristendomen blev den härskande klassens ideologi
Våldets roll i historien dokument Aldrig färdigställd broschyr av Engels som behandlar Bismarcks enande av Tyskland och det tysk-franska kriget 1870.
Marx – Engels: Om konst och litteratur bok Urval med uppsatser och utdrag ur olika skrifter

Till webbens startsida