Pierre Broué

Trotskij – En biografi

Carlssons 2011, översättning Björn-Erik Rosin

Recensioner, debatt,
kompletterande material

Trotskijbiografi

Textsamlingen kompletteras efter hand

Rättelser till Trotskij – En biografi av Pierre Broué (sidovis genomgång av fel i 1:a upplagan, samt korrigerad innehållsförteckning)
Utförligt personregister till Pierre Broués Trotskij-biografi (med biografiska skisser och sidhänvisningar.)
Trotskij - problemen för en biografiskrivare (Broués egen redogörelse för arbetet med Trotskijbiografin)

Utländska recensioner

François Furet: Trotskijs storhet (fransk historier om Trotskij-biografin)
Lore Goldner: Recension av Pierre Broué: Trotskij (ur brittiska tidskriften Critique)
Ernest Mandel: Om Pierre Broués ”Trotskij. En biografi”

Svenska recensioner

Håkan Blomqvist: Trotskij – trots allt
Martin Fahlgren: Historisk pyttipanna (kort kommentar till en recension i SvD)
Martin Fahlgren: Än slank han hit och än slank han dit och än ... (uppgörelse med idéhistorikern Svante Nordins syn på Trotskij och Trotskij-biografin)
Anders Hagström: Pierre Broués Trotskijbiografi rätar ut frågetecken
Arne Johansson: Trotskij mot Stalin
Per Leander: Skarpa analyser av en revolutionär
P-O Mattson: Trotskij äntligen som människa – inte profet
Hans Norebrink: Klasskamp i Sovjet (ur tidningen Flamman)
Lennart Samuelson: Trotskij (ur tidskriften Clarté)"

Intervju med bokens översättare: ”Leo Trotskij är en av 1900-talets stora personligheter”

Om Pierre Broué och hans övriga arbeten

Martin Fahlgren: Broué-bibliografi
Vincent Présumey: Pierre Broué (1926-2005) - En stor historikers liv och verk


Om andra Trotskij-biografier

Dmitrij Volkogonov, Trotsky: The Eternal Revolutionary
P Broué och A Pantsov: Öppet brev till general D. A. Volkogonov
Felix Kreisel: Dmitrij Volkogonov: från stalinism till antikommunism
Aleksandr V Pantsov: Den nya förfalskarskolan
Vadim Rogovin: Recension av Dmitrij Volkogonovs ”Leo Trotskij, ett politiskt porträtt”

Robert Service, Trotsky: A Biography
Tariq Ali: Recension av 2 Trotskijbiografier
Paul Le Blanc: Trotskij lever!
P-O Mattson: Ny biografi om Trotskij
Scott McElemee: Det nya mordet på Trotskij
David North: Om Robert Services Trotskij-biografi
Bertrand M Patenaude: Recension av Robert Services Trotskij-biografi (recensenten är amerikansk historiker)
Peter Taaffe: En otjänst mot Trotskij
Hillel Ticktin: Till Leo Trotskijs försvar
Tom Twiss och Paul Le Blanc: Den förrådda revolutionären – Trotskij och hans levnadstecknare
Hermann Weber mfl: Tyska historiker protesterar mot utgivning av Trotskij-biografi