Verk av Pierre Broué sorterade efter dokumentets namn

Titel År Dokumenttyp Kommentar
(ihop med Nicole Dorey) Vänsterkritik och revolutionär opposition mot folkfronten (1936-1938) 1966 artikel Om folkfronten i Frankrike, som fick regeringsmakten, men kapsejsade efter drygt ett år.
Anmärkningar om bolsjevikpartiets historia 1962 artikel Diskuterar viktiga frågor som: var stalinismen ett naturligt resultat av leninismen, varför urartade den ryska revolutionen m m
Bolivia, 9 april 1952, en bortglömd "februarirevolution"? 1983 artikel Om det uppror som ägde rum 1952 i Bolivia.
Chen Duxiu och Fjärde internationalen 1983 artikel
Den bolsjevik-leninistiska fraktionen 1988 artikel Ett kapitel ur Broués Trotskij-biografi om vänsteroppositionen i bolsjevikpartiet 1928-29
Den spanska anti-modellen 1988 artikel Om spanska inbördeskriget - utdrag ur Broués Trotskij-biografi
Den spanska revolutionen (1931-1939) * 1973 bok Mycket läsvärd historik som även speciellt diskuterar historiska stridsfrågor
Den tyska revolutionen – Märzaktion 1971 artikel Om det misslyckade kuppförsök som tyska kommunistpartiet iscensatte i mars 1921, och dess förspel och konsekvenser
Den tyska vänstern och den ryska oppositionen (1926-1928) 1985 artikel Om vänsteroppositionen i det tyska kommunistpartiet och dess relationer till i synnerhet Trotskij
Den ungerska revolutionens arbetarråd 1956 1957 bok
Det italienska kommunistpartiet, kriget och revolutionen 1987 artikel Om den revolutionära rörelsen i Italien under 2:a världskriget åren 1942-45
Dödsbudet. Upplösningen av Komintern 1997 artikel En utförlig beskrivning och analys av upplösningen av Kommunistiska internationalen (1943)
Hur Trotskij och trotskisterna konfronterade Andra världskriget 1985 artikel Går igenom Trotskijs ståndpunkt när det gäller världskriget och menar att de flesta trotskisterna inte begrep vad den gick ut på. Tar specifikt upp befrielsekampen i Grekland.
Komintern fem år senare 1997 artikel Ett kapitel ur Broués stora arbete om Kommunistiska internationalen. Den aktuella texten handlar främst om kaderproblemet i Komintern
Komintern och Tyskland 1921 1997 artikel Viktiga händelser i Italien och i synnerhet Tyskland
Kommunistiska Internationalen 1917-1919: Uppgången 1997 artikel Sammanbrottet för Andra Internationalen vid utbrottet av 1:a världskriget medförde att de revolutionära krafterna
Kommunistiska Internationalen 1926-1933 * 1997 artikel Sex kapitel ur Broués bok om Kommunistiska internationalens historia
Kommunistiska Internationalen 1933-1938. Folkfrontspolitiken. * 1997 artikel Hitlers seger framtvingade en omvärdering av den förda politiken. Sommaren 1934 fick det franska KP testa en ny inriktning: folkfronten, som Kominternkongressen året därpå antog som generallinje.
Kommunistiska Internationalen och Andra världskriget 1997 artikel Inför och under 2:a världskriget genomgick Komintern skarpa kursändringar, vilka fick stora konsekvenser för världens kommunistpartier. Och 1943 upphörde den att existera efter beslut från Moskva
Leo Sedov i Tyskland för Internationalen 1993 artikel Handlar om början av 1930-talet då nazismen växte fram, och om hur vänsteroppositionen försökte få tyska arbetarrörelsen att förstå faran och hur den skulle bekämpas.
Majdagarna i Barcelona (1937) 1988 artikel I maj 1937 bröt det ut strider inom det republikanska lägret
Moskvaprocesserna 1964 bok
Motorsågsmassakern 1997 artikel Om utrensningarna och terrorn i Kommunistiska internationalen under den "stora terrorn" 1936-39.
Nytt förord till Icke skyldig 2005 artikel Skrevs till 2005 års brittiska nyutgåva av Deweyrapporten Not Guilty
Oppositionen i partiet mot Stalin (1930-32) och den första Moskvarättegången 1990 artikel
Partiet utan Lenin 1988 artikel Om motsättningarna och intrigerna i det sovjetiska kommunistpartiets högsta ledning efter Lenins död. Utdrag ur Broués Trotskij-biografi
Pierre Broué försvarar sin avhandling 1972 dokument Om Broués avhandling om revolutionen i Tyskland 1917-23. Sammanställd och med inledning, noter och kommentar av Vincent Présumey
Pierre Broué om brytningen mellan Trotskij och Diego Rivera 1988 artikel Utdrag ur Broués Trotskij-biografi om Trotskijs relationer till den berömde mexikanske muralmålaren.
Rudolf Klement 1979 artikel Kort biografisk skiss över denne revolutionär som mördades 1938
Socialistiska ungdomen i Spanien (1934-1936) - när Carrillo var vänster 1983 artikel I mitten av 1930-talet skedde en omfattande radikalisering av den spanska arbetarrörelsen, inte minst i det socialistiska ungdomsförbundet.
Spartakism, bolsjevism och ultravänsterism inför den proletära revolutionens problem i Tyskland 1972 tal Detta är Broués presentation av sin doktorsavhandling vid Paris-universitetet
Trotskij - problemen för en biografiskrivare 1990 artikel
Trotskij och blocket mot Stalin 1932 1980 artikel Om oppositionen inom och utom det sovjetiska kommunistpartiet och de försök till samverkan som de olika oppositionsgrupperna gjorde
Trotskij och spanska inbördeskriget 1975 artikel Behandlar främst Trotskijs relationer till det spanska partiet POUM och dess politik
Trotskisterna i Sovjetunionen (1929-38) 1980 bok Om vänsteroppositionen inne i Sovjetunionen
Tyskland 1921: Marsaktionen 1964 artikel Ett nederlag som fick långtgående konsekvenser för den tyska revolutionen och hela den kommunistiska världsrörelsen
Vägen ner i infernot 1988 artikel Utdrag ur Broués Trotskij-biografi: När den "stora terrorn" inleddes i Sovjet (med 1:a Moskvarättegången), befann sig Trotskiji Norge.
Walter Held 1979 artikel Held var en tysk trotskist som mördades i Sovjetunionen
Öppet brev till general D. A. Volkogonov. 1994 brev Om den ryske generalens roll och tvivelaktiga meriter som historiker

Till webbens startsida