Verk av Pierre Broué (i tidsordning)

1957

Titel Dokumenttyp Kommentar
Den ungerska revolutionens arbetarråd 1956 bok

1962

Titel Dokumenttyp Kommentar
Anmärkningar om bolsjevikpartiets historia artikel Diskuterar viktiga frågor som: var stalinismen ett naturligt resultat av leninismen, varför urartade den ryska revolutionen m m

1964

Titel Dokumenttyp Kommentar
Tyskland 1921: Marsaktionen artikel Ett nederlag som fick långtgående konsekvenser för den tyska revolutionen och hela den kommunistiska världsrörelsen
Moskvaprocesserna bok

1966

Titel Dokumenttyp Kommentar
(ihop med Nicole Dorey) Vänsterkritik och revolutionär opposition mot folkfronten (1936-1938) artikel Om folkfronten i Frankrike, som fick regeringsmakten, men kapsejsade efter drygt ett år.

1971

Titel Dokumenttyp Kommentar
Den tyska revolutionen – Märzaktion artikel Om det misslyckade kuppförsök som tyska kommunistpartiet iscensatte i mars 1921, och dess förspel och konsekvenser

1972

Titel Dokumenttyp Kommentar
Spartakism, bolsjevism och ultravänsterism inför den proletära revolutionens problem i Tyskland tal Detta är Broués presentation av sin doktorsavhandling vid Paris-universitetet
Pierre Broué försvarar sin avhandling dokument Om Broués avhandling om revolutionen i Tyskland 1917-23. Sammanställd och med inledning, noter och kommentar av Vincent Présumey

1973

Titel Dokumenttyp Kommentar
Den spanska revolutionen (1931-1939) * bok Mycket läsvärd historik som även speciellt diskuterar historiska stridsfrågor

1975

Titel Dokumenttyp Kommentar
Trotskij och spanska inbördeskriget artikel Behandlar främst Trotskijs relationer till det spanska partiet POUM och dess politik

1979

Titel Dokumenttyp Kommentar
Walter Held artikel Held var en tysk trotskist som mördades i Sovjetunionen
Rudolf Klement artikel Kort biografisk skiss över denne revolutionär som mördades 1938

1980

Titel Dokumenttyp Kommentar
Trotskij och blocket mot Stalin 1932 artikel Om oppositionen inom och utom det sovjetiska kommunistpartiet och de försök till samverkan som de olika oppositionsgrupperna gjorde
Trotskisterna i Sovjetunionen (1929-38) bok Om vänsteroppositionen inne i Sovjetunionen

1983

Titel Dokumenttyp Kommentar
Bolivia, 9 april 1952, en bortglömd "februarirevolution"? artikel Om det uppror som ägde rum 1952 i Bolivia.
Chen Duxiu och Fjärde internationalen artikel
Socialistiska ungdomen i Spanien (1934-1936) - när Carrillo var vänster artikel I mitten av 1930-talet skedde en omfattande radikalisering av den spanska arbetarrörelsen, inte minst i det socialistiska ungdomsförbundet.

1985

Titel Dokumenttyp Kommentar
Den tyska vänstern och den ryska oppositionen (1926-1928) artikel Om vänsteroppositionen i det tyska kommunistpartiet och dess relationer till i synnerhet Trotskij
Hur Trotskij och trotskisterna konfronterade Andra världskriget artikel Går igenom Trotskijs ståndpunkt när det gäller världskriget och menar att de flesta trotskisterna inte begrep vad den gick ut på. Tar specifikt upp befrielsekampen i Grekland.

1987

Titel Dokumenttyp Kommentar
Det italienska kommunistpartiet, kriget och revolutionen artikel Om den revolutionära rörelsen i Italien under 2:a världskriget åren 1942-45

1988

Titel Dokumenttyp Kommentar
Majdagarna i Barcelona (1937) artikel I maj 1937 bröt det ut strider inom det republikanska lägret
1905: på revolutionens vingar artikel Ur Broués Trotskij-biografi om 1905 års ryska revolution
Revolutionens världsparti artikel Kapitel ur Trotskij-biografin. Om det misslyckade upprorsförsöket i Tyskland 1921 (den s k Marsaktionen) [NY]
Partiet utan Lenin artikel Om motsättningarna och intrigerna i det sovjetiska kommunistpartiets högsta ledning efter Lenins död. Utdrag ur Broués Trotskij-biografi
”Trotskismens” födelse artikel Kapitel ur Boués Trotskij-biografi som handlar om uppkomsten av den trotskistiska oppositionen efter Lenins död
Den bolsjevik-leninistiska fraktionen artikel Ett kapitel ur Broués Trotskij-biografi om vänsteroppositionen i bolsjevikpartiet 1928-29
Vägen ner i infernot artikel Utdrag ur Broués Trotskij-biografi: När den "stora terrorn" inleddes i Sovjet (med 1:a Moskvarättegången), befann sig Trotskiji Norge.
Revolutionären och filosofen artikel Kapitel ur Trotskij-biografi.Om Deweykommissionen som undersökte anklagelserna mot Trotskij under de två första Moskvarättegångarna
Den spanska anti-modellen artikel Om spanska inbördeskriget - utdrag ur Broués Trotskij-biografi
Pierre Broué om brytningen mellan Trotskij och Diego Rivera artikel Utdrag ur Broués Trotskij-biografi om Trotskijs relationer till den berömde mexikanske muralmålaren.

1990

Titel Dokumenttyp Kommentar
Oppositionen i partiet mot Stalin (1930-32) och den första Moskvarättegången artikel
Trotskij - problemen för en biografiskrivare artikel

1993

Titel Dokumenttyp Kommentar
Leo Sedov i Tyskland för Internationalen artikel Handlar om början av 1930-talet då nazismen växte fram, och om hur vänsteroppositionen försökte få tyska arbetarrörelsen att förstå faran och hur den skulle bekämpas.

1994

Titel Dokumenttyp Kommentar
Öppet brev till general D. A. Volkogonov. brev Om den ryske generalens roll och tvivelaktiga meriter som historiker

1997

Titel Dokumenttyp Kommentar
Kommunistiska Internationalen 1917-1919: Uppgången artikel Sammanbrottet för Andra Internationalen vid utbrottet av 1:a världskriget medförde att de revolutionära krafterna
Komintern och Tyskland 1921 artikel Viktiga händelser i Italien och i synnerhet Tyskland
Komintern fem år senare artikel Ett kapitel ur Broués stora arbete om Kommunistiska internationalen. Den aktuella texten handlar främst om kaderproblemet i Komintern
Kommunistiska Internationalen 1926-1933 * artikel Sex kapitel ur Broués bok om Kommunistiska internationalens historia
Kommunistiska Internationalen 1933-1938. Folkfrontspolitiken. * artikel Hitlers seger framtvingade en omvärdering av den förda politiken. Sommaren 1934 fick det franska KP testa en ny inriktning: folkfronten, som Kominternkongressen året därpå antog som generallinje.
Motorsågsmassakern artikel Om utrensningarna och terrorn i Kommunistiska internationalen under den "stora terrorn" 1936-39.
Kommunistiska Internationalen och Andra världskriget artikel Inför och under 2:a världskriget genomgick Komintern skarpa kursändringar, vilka fick stora konsekvenser för världens kommunistpartier. Och 1943 upphörde den att existera efter beslut från Moskva
Dödsbudet. Upplösningen av Komintern artikel En utförlig beskrivning och analys av upplösningen av Kommunistiska internationalen (1943)

2005

Titel Dokumenttyp Kommentar
Nytt förord till Icke skyldig artikel Skrevs till 2005 års brittiska nyutgåva av Deweyrapporten Not Guilty

Till webbens startsida