Texter inlagda mellan 5/4 2021 och 5/6 2021
(2-4 månader gamla, nyaste först)

Datum Text (ämne) Kommentar
2021-06-03 Per-Åke Westerlund: Kinas statskapitalistiska imperialism Vart går dagens Kina?
2021-06-01 Charles Bettelheim: Klasstriderna i Sovjetunionen. Andra perioden 1923-1930 Andra delen av Bettelheims stora projekt om Sovjetunionen, som dock aldrig slutfördes: Han färdigställde även "Tredje perioden 1930-1941", men sedan tog det stopp.
2021-06-01 Louis Althusser: Avslutad historia, historia utan slut Detta är det förord som Althusser skrev till Dominique Lecourts bok Fallet Lysenko, som handlar om den genetiker och ideolog som vann Stalins öra för sina ovetenskapliga teorier.
2021-05-25 Pelai Pagès: Stalinisterna och POUM under inbördeskriget i Spanien Katalansk historiker om den omfattande hetskampanj och förföljelse mot det revolutionära socialistiska partiet POUM som stalinisterna genomförde från sommaren 1937 och framåt.
2021-05-25 Sovjetunionen, Komintern och Spanien våren 1937 Interna rapporter från Komintern-agenter, militära rådgivare osv i Spanien till Moskva (Kommunistiska Internationalen och den sovjetiska ledningen).
2021-05-21 Vänsterpress om Israel-Palestina-konflikten – maj 2021 Efter 11 dagars krig har nu en vapenvila slutits, men de underliggande problemen är olösta och kommer nog så också förbli.
2021-05-20 Marco D’Eramo: Vetenskapsmän eller experter? Artikel ur Sidecar om vetenskapens och experters roll under pandemin, och deras förhållande till politiken. Har förhållandet mellan vetenskap och samhälle förändrats?
2021-05-18 Stephen Kotkin: Mordet på Nin Författare till omskriven Stalin-biografi om mordet på en känd revolutionär socialist under spanska inbördeskriget.
2021-05-17 Carlos Sardiña Galache: Ett nytt Myanmar? Artikel ur Sidecar om utvecklingen i Myanmar efter militärens kupp i februari. Oppositionen mot regimen sprider sig.
2021-05-14 Isaac Deutscher: Mao och Stalin: Hästhandel I Moskva 1950 slöt Mao & Co flera avtal med Sovjet. Vissa frågor återstod dock och därför kom på hösten 1952 en kinesisk delegation till Moskva. De förhandlingarna är dock ganska okända.
2021-05-11 Jean-Jacques Marie: Georgi Dimitrovs dagbok Tar upp flera historiska stridsfrågor med utgångspunkt från dagboken, t ex Dimitrovs roll när det gällde att utarbeta och genomdriva folkfrontspolitiken.
2021-05-10 Otto Bauer: Bolsjevism eller socialdemokrati? Författaren tillhörde den österrikiska socialdemokratiska vänsterriktning som brukar kallas austromarxism. Han brukar ibland betecknas som ”bolsjevikernas intelligentaste kritiker”.
2021-05-06 Tad Szulc: Fidel – Ett kritiskt porträtt Grundlig Fidel Castro-biografi
2021-05-05 François Bonnet, Antoine Perraud: Marc Ferro - ”Jag ville bli historiker, ända från början” Intervju med en färgstark och märklig historiker
2021-05-03 Vänsterpress om Coronapandemin – början av maj 2021 Vilka betalar vaccinforskningen? Vilka kammar hem vinsterna? ... Och är detta en rimlig och en vettig användning av resurser?
2021-04-30 Lars Henriksson: Så var det första maj 1914 Utdrag ur ett tal hållit första maj 2014, 100 år efter Första världskrigets utbrott. Kompletterat med ett utdrag ur Wilhelm Mobergs Soldat med brutet gevär
2021-04-27 Lars Henriksson: Klimatkamp på ett radikalare spår Diskuterar aktionsformer m m med anledning av de idéer som miljöaktivisten Andreas Malm framfört i sin senaste bok
2021-04-27 Andreas Malm: Kollektiv klimatkamp på en ny nivå? I denna text ställer Malm frågan om inte miljökrisen nu gått så långt att det krävs radikalare kampmetoder, såsom sabotage, för att bryta den fatala utvecklingen
2021-04-26 Isaac Deutscher: Marx och Ryssland (1948) Marx intresserade sig för Ryssland och brevväxlade med marxister i Ryssland om den kommande revolutionens karaktär
2021-04-22 Intervju med Hugo Blanco i Sverige: ”Nu gäller det jorden och klimatet” Intervjun från 2011. Blanco har alltid ägnat sig åt ekologiska problem
2021-04-21 Michael Löwy: Ekosocialismen: en livsnödvändig syntes Kapitalismen är inte förenlig med en hållbar framtid och sätter mänsklighetens överlevnad på spel. Ekosocialismen erbjuder ett radikalt alternativ, menar Löwy.
2021-04-20 Vänsterpress om Svart historia – Slaveri – rekonstruktion – återförslavning av Peter Widén Recensioner, utdrag m m. Boken handlar om rasismens historiska rötter i USA.
2021-04-19 Vänsterpress om Coronapandemin – mitten av april 2021 Tredje vågen fortsätter. Mycket omfattande smittspridning. Ansträngd sjukvård ...
2021-04-16 Burnett Bolloten: Spanska inbördeskriget: Revolution och kontrarevolution Utdrag. Nu kompletterad med ytterligare 5 kapitel (34-38, om motsättningarna mellan stalinisterna och Largo Caballero).
2021-04-14 Ocean Malandra: Potatissvälten i Irland orsakades av kapitalismen, inte en svamp Om svältkatastrofen på Irland i mitten av 1800-talet, som ledde till att en miljon människor svälte ihjäl och ytterligare en miljon tvingades emigrera.
2021-04-12 Marcello Musto: Pariskommunen är fortfarande en ledstjärna för radikala förändringar I år är det 150 år sedan Pariskommunen, "världens första arbetarregering". Artikeln beskriver den och dess relevans idag. Tidigare publicerad i Internationalen.
2021-04-09 Ernest Mandel: Inledning till Kapitalet 1976-1981 gav Penguin ut en ny engelsk upplaga av Kapitalet. Inledningarna skrevs av E Mandel. Detta är första inledningen. Kommer att kompletteras.
2021-04-08 Benjamin Talton: Sankara är inte död Om filmen Sankara är inte död. Den beskriver händelser i Burkina Faso under revolten 2014 som störtade Blaise Compaoré, som tagit makten efter en kupp mot Thomas Sankara 1987.
2021-04-05 Marie Nielsen i svenskspråkig arbetarpress En antologi med texter av den danska socialistiska pionjären Marie Nielsen, vars biografi nyligen kommit ut på svenska
2021-04-05 Per-Olof Mattson: Marie Nielsen och revolutionen Om den danska biografin om klass- och kvinnokämpen Marie Nielsen, som nyligen publicerats på svenska

Till webbens startsida