Texter inlagda mellan 18/12 2020 och 18/2 2021
(2-4 månader gamla, nyaste först)

Datum Text (ämne) Kommentar
2021-02-18 David Mandel: Fabrikskommittéerna och den ekonomiska makten Fabrikskommittéer bildades redan i samband med februarirevolutionen 1917 och under de första åren efter revolutionens seger var de ett organisatoriskt uttryck för arbetarnas makt.
2021-02-17 Tidningen Internationalen och Jan Myrdal Diskuterar Myrdals syn på trotskismen, Stalin, utvecklingen i Sovjet och världsläget m m. Innehåller även en intervju med Myrdal.
2021-02-16 Ben Burgis, Matt McManus: Varför Jordan Peterson alltid har fel Artikel ur Jacobin magazine om en högerideolog som är populär på Internet.
2021-02-16 Matt McManus: Varför konservativa fullständigt missförstår Karl Marx Artikel ur Jacobin magazine som diskuterar varför konservativa har så svårt att bedöma Marx' teorier ärligt.
2021-02-12 Hugo Blanco om polismakten, terrorismen och kampen för socialismen: Vi tror på massornas revolutionära väg Intervju med den kände peruanske bondeledaren (1982)
2021-02-11 V I Lenin: Agrarfrågan och ”marxkritikerna” I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet ägnade Lenin stort intresse åt landsbygden och bönderna i allmänhet och i Ryssland i synnerhet. Huvuddelen av denna bok fullbordades i september 1901.
2021-02-10 Ernest Mandel: Mao: En revolutionär är död... Kort minnesruna över Maos roll i historien (1976)
2021-02-09 Guido Hernández: José Carlos Mariátegui – Bortglömd peruansk revolutionär Mariátegui är fortfarande mycket känd i Latinamerika, men hos oss är han ganska okänd, vilket är synd, för han var en skarpsinnig och nydanande marxist.
2021-02-08 Leo Trotskij: Rapport om den världsekonomiska krisen och Kommunistiska internationalens nya uppgifter Tal vid Kominterns 3:e kongress 1921. Analyserar den världsekonomiska situationen och sambanden mellan den ekonomiska konjunkturen och en revolutionär situation.
2021-02-05 Vänsterpress om USA – februari 2021 Trump har lämnat Vita huset och hans plats övertagits av Biden. Men USA står inför en mängd svåra problem
2021-02-04 V I Lenin: Utgången av presidentvalet i USA och dess innebörd (1912) USA har förändrats mycket sedan 1912, men det finns också likheter, t ex präglas USA fortfarande av tvårtpartisystemet
2021-02-03 Snabbvisit hos ”r-arna” – Den unge Peter Birros tur- och returresa till KPMLr (dagens KP) I början av 1983 meddelade den då 16-årige blivande författaren Peter Birro via en insändare att han gillade Stalin och gått med i "r-arna". Men det dröjde bara några veckor innan han ångrade sig.
2021-02-02 Håkan Blomqvists bok Socialism på jiddish – om det judiska socialistiska arbetarpartiet Bund Intervju, bokutdrag och recensioner
2021-02-01 Vänsterpress om arabvåren 10 år För 10 år sedan gjorde massorna uppror i stora delar av Mellanöstern. Flera av övergick i blodiga inbördeskrig. Men i stort sett alla slutade i svåra nederlag. Dags att göra bokslut.
2021-01-29 Anwar Shaikh: Ett forskningsprogram i arbetarrörelsens tjänst Den marxistiske ekonomen Anwar Shaikhs studier och analyser av den moderna kapitalismens rörelselagar och kriser är av stor vikt för förståelsen av dagens kapitalism.
2021-01-28 Phil Hearse: Ken Loach i helfigur Intervju med den framstående brittiske socialistiske filmskaparen.
2021-01-27 Arne Nilsson: Om ryska bönder och sovjetmakt Recension av Moshe Lewins viktiga bok om kollektiviseringarna i Sovjet på 1920-talet. (Boken finns på marxistarkivet)
2021-01-26 Sheila Fitzpatrick: King´s Cross-stationen. Recension av bok som handlar om Lenins tid i London "Gnistan som tände revolutionen". I London (1902-05) slipade Lenins sina politiska idéer.
2021-01-25 Andreas Malm: Krig mot oljebaronerna Utdrag ur ny bok om klimatkrisen, där förf. bl a redovisar en ny lovande teknik för att avskilja växthusgasen koldioxid direkt från luften, vilket kan få mycket stor betydelse.
2021-01-22 Jeremy Corbyn: ”Varför jag lanserar ett Projekt för fred och rättvisa” Intervju med den tidigare Labourledaren Jeremy Corbyn om hans nyligen lanserade projekt. Tidigare publicerad i Internationalen.
2021-01-21 Kjell Östberg: Sveriges första trotskist Det var först med bildandet av föregångarna till dagen SP som trotskismen fick ordentligt fotfäste i Sverige. Men det fanns trotskister redan på 1930-talet.
2021-01-20 Tariq Ali: Starmers krig Artikel ur Sidecar (New Left Review) om den nye ledaren för det brittiska Labourpartiet, och hans karriär i partiet.
2021-01-19 John Peterson: Lärdomar från Svarta pantrarnas historia och kamp Black Panther Party, som verkade för afroamerikaners rättigheter, var som starkast kring 1970. Utsattes för hård repression och försvagades avsevärt under åren 1971-74, men upplöstes först 1982.
2021-01-18 Friedrich Engels: Våldets roll i historien Aldrig färdigställd artikel av Engels från slutet av 1880-talet som behandlar Bismarcks enande av Tyskland och det tysk-franska kriget 1870.
2021-01-15 Vänsterpress om USA – mitten av januari 2021 Donald Trumps saga som USA:s president är snart slut. Hans sista desperata drag att inspirera till en attack på kongressen i Washington slog slint. Vilket efterspelet blir återstår dock att se.
2021-01-14 Branko Marcetic: CIA:s hemliga internationella krig mot vänstern Artikel från Jacobin magazine, november 2020. Om "Operation Condor", ett samarbete mellan CIA och latinamerikanska militärdiktaturer för att förtrycka och mörda vänsteranhängare.
2021-01-12 Martin Fahlgren: Minoritetsaktioner som revolutionär taktik/strategi Artikel ur tidskriften Röda Rummet nr 4-5 2020
2021-01-12 Är du verkligen för en blodig revolution, Martin? Intervju med Martin Fahlgren Denna intervju är hämtad från "Volvomullvaden", en arbetsplatstidning som gavs ut på Volvo i Göteborg (denna från 1976)
2021-01-11 Lev Grinberg: Oenighet bland nybyggare: analys av Israels politiska dödläge Artikel från Catalyst, hösten 2019. Den är alltså drygt 1 år gammal, men ändå aktuell med tanke på att ännu ett nyval är utlyst till mars 2021, det fjärde (!) valet på mindre än två år.
2021-01-08 Vänsterpress om Coronapandemin – början av januari 2021 Vaccin har nu blivit tillgängligt åtminstone i den rikare delen av världen. Men pandemin är ändå långt ifrån under kontroll. Smittspridningen är f n faktiskt större än någonsin.
2021-01-07 Moshe Lewin: Bönderna och sovjetmakten. En studie av kollektiviseringen i Sovjetunionen Den svenska översättningen av Lewins grundliga studie av kollektiviseringen i Sovjetunionens historia är nu KOMPLETT.
2021-01-04 Isaac Deutscher: Lenins sista dilemma Diskuterar de enorma problem som den unga sovjetstaten tvingades att ta itu med, då det stod klart att den ryska revolutionen inte kunde räkna med stöd från segerrika revolutioner i Västeuropa.
2020-12-29 John Andersson: Clara Lemlich - ledare av “De 20 tusens uppror”. En berättelse ur USA:s klasskampshistoria Om en kvinnlig revolutionär som organiserade arbetare och stod i ledningen för strejker redan i början av 1900-talet och fortsatte på den vägen i resten av sitt liv.
2020-12-28 Kjell Östberg: Carl Skoglund – Mannen utan papper Historien om en svensk trotskistisk pionjär och arbetarledare i USA
2020-12-22 Alex Fuentes intervjuar Göran Källqvist: ”Ett rent nöje att översätta” Artikel ur Internationalen om marxistarkivets flitigaste översättare av engelska politiska texter.
2020-12-21 Leo Trotskij: Året 1905. Den första ryska revolutionen Denna viktiga bok är nu komplett (åtskilliga nya kapitel har tillkommit)
2020-12-18 Vänsterpress om Coronapandemin – mitten av december 2020 Smitto- och dödstalen fortsätter att växa allt snabbare i stora delar av världen. För att bryta denna utveckling krävs förmodligen storskalig vaccinering.

Till webbens startsida