Texter inlagda mellan 27/1 2019 och 27/3 2019
(2-4 månader gamla, nyaste först)

Datum Text (ämne) Kommentar
2019-03-26 Max Shachtman: Stalin om socialismen. Dechiffrering av Stalins budskap till ryska partikongressen Om Stalins skrift Socialismens ekonomiska problem i SSRU (1952)
2019-03-26 J. Stalin: Socialismens ekonomiska problem i SSRU Skrift från 1952
2019-03-25 John Lindgren: August Palm Biografi över en av den svenska arbetarrörelsens stora pionjärer
2019-03-22 Victor Shih: Kinas kreditgåta Intervju ur New Left Review, nr 115, januari-februari 2019. Om de senaste decenniernas "kinesiska mirakel" och de svårigheter den kinesiska ekonomin står inför.
2019-03-21 David Runciman: Brexitpusslet – Och var finns en Exit? Om den politiska förvirring och kris som skakar Storbritannien och förlamar regering och parlament. Och någon utväg ur återvändsgränden finns inte i sikte.
2019-03-19 Pekka Haapakoski – en finländsk revolutionär marxist Pekka Haapakoski var centralgestalt i den trotskistiska strömning som växte fram i Finland kring 1970. 1977 flyttade han till Sverige där han fortsatte sin politiska verksamhet. Han avled nyligen.
2019-03-19 Pekka Haapakoski: Den kubanska revolutionens 21 år: en utvärdering (med efterskrift från 2018) Artikeln skrevs 1980 som ett debattinlägg i Socialistiska Partiet. Det är en kritisk betraktelse över den kubanska revolutionens utveckling.
2019-03-18 Skandalös rysk Trotskij-serie på Netflix Tyvärr tar sig serien stora friheter med historien. Man har inte strävat efter att ge en rättvisande, faktabaserad bild av revolutionen och dess ledare, utan att demonisera och svartmåla.
2019-03-15 Video från begravningen av kamrat Manne Frisk 4 mars 2019 45 minuter långt.
2019-03-15 Isaac Deutscher: Ryssland efter Stalin. Del 1 – Bokslut över en era I denna första del av boken, som kom ut 1953, försöker Deutscher göra ett bokslut över Stalin-epoken.
2019-03-13 Livio Maitan: Kuba 20 år efter revolutionen. En arbetarstat som fortfarande skiljer sig från alla de andra Ett slags bokslut över den kubanska revolutionen 1959-1979
2019-03-13 Fidel Castro: Människorna dör men partiet är odödligt Tal hållit vid massmöte i juli 1973, vid 20-årsdagen av den misslyckade attacken mot Moncada-kasernen.
2019-03-12 Ted Grant och Ralph Lee: Lärdomar av Spanien Detta är en inledning som skrevs 1938 till en brittisk utgåva av Trotskijs viktiga skrift "The Lessons of Spain - The Last Warning" (Lärdomar av Spanien).
2019-03-11 David Fernbach: Klasserna och staten Med utgångspunkt från Marx' analys i "Klasstriderna i Frankrike" försöker författaren visa hur Marx' analysmetod är uppbyggd, dvs vilka begrepp och teorier som är centrala i Marx' analys.
2019-03-08 Om Angela Davis, svart radikal kvinna Som en hyllning till Internationella kvinnodagen publicerar vi två texter om den svarta kvinnliga radikala aktivisten Angela Davis.
2019-03-08 Manne Frisk 1953–2019. En revolutionär klasskämpe har lämnat oss I hela sitt liv och överallt där Manne befann sig (på fabriksgolvet, i facket och som SP:are i kommunalfullmäktige) verkade han aktivt för sina socialistiska ideal.
2019-03-07 David Finkel: Förräderiet mot kurderna Huvudkraften i nedkämpandet av IS i Syrien har varit kurdiska styrkor. Men nu hotar USA att lämna dem i sticket, vilket öppnar dörren för Turkiet som vill krossa kurdernas självstyre.
2019-03-06 Poulantzas, Miliband och Laclau: Debatt om den kapitalistiska staten I denna debatt deltar Nicos Poulantzas (tillhör den s k Althusser-skolan), Ralph Miliband (marxistisk statsvetare) och Ernesto Laclau (en av den moderna vänsterpopulismens pionjärer)
2019-03-04 Fidel Castro: Revolution och internationell solidaritet Diskuterar revolutionen i Latinamerika, Afrika och Indokina, samt relationerna till Sovjetunionen
2019-03-04 Fidel Castro: Om de marxistiska handböckerna Castro kritiserar dogmatism och bokdyrkan.
2019-03-01 Om Sydafrika inför valet I april eller maj i år går Sydafrika till val. Vi publicerar här en artikelsamling med lite bakgrund inför valet, fr a om frågan om en jordreform.
2019-02-28 Tidsignal nummer 12 2014 i PDF-format (hela numret) Temanummer om Krig och fred
2019-02-27 Clarté debatterar klimatkrisen Hur kan man vända på utvecklingen och få bukt med den globala uppvärmningen och dess konsekvenser? Det det som debatteras.
2019-02-25 Paul Le Blanc: Teorier om stalinismen Redogör för två böcker som tar upp olika aspekter av detta problem, i synnerhet frågan om vilken klasskaraktär det stalinistiska Sovjetunionen hade.
2019-02-25 Sovjetunionens klasskaraktär: Byråkratisk kollektivism – Burnham och Shachtman Under årens lopp har många olika teorier om det stalinistiska Sovjets klasskaraktär sett dagens ljus. "Byråkratisk kollektivism", som har Burnham och Shachtman som upphovsmän, är ett exempel på det.
2019-02-22 Vänsterpress om Venezuela – slutet av februari 2019 Ansträngningarna att störta Maduro-regeringen och i dess ställe installera en högerregim fortsätter.
2019-02-21 Ralph Miliband: Staten och revolutionen Författaren utgår från Lenins "Stalin och revolutionen" och ställer kritiska frågor om sovjetstatens relationer till massorna, partiets ställning m m
2019-02-20 Peter Fryer: Lenin som filosof - Till försvar för den dialektiska materialismen Denna lovordade artikel är en polemik mot den socialistiska historikern E P Thompson, som hade attackerat den dialektiska materialismen, särskilt i Lenins tappning.
2019-02-19 Rickard Lindström: Axel Danielsson Biografi över en av den socialistiska svenska arbetarrörelsens viktigaste pionjärer.
2019-02-18 Paul Le Blanc: Trotskijs revolutionära teorier – nyskapande eller en fortsättning? Var Trotskijs teorier egentligen så nya, eller bara en fortsättning av en "klassisk" marxism? Frågar sig Le Blanc i denna artikel.
2019-02-15 G. LL Williams: Politisk kris inför Brexit Sanningens ögonblick närmar sig för Storbritannien och Brexit. Inför detta fördjupas den politiska krisen. Vad bör vänstern göra inför detta?
2019-02-14 Emir Sader: Latinamerika — den långa marschens vägar Om Régis Debrays strategi för revolutionen i Latinamerika ("foco-teorin"). Denna hade mycket stort inflytande i den latinamerikanska vänstern kring 1970.
2019-02-13 Kjell Östberg och Håkan Blomqvist: Frågan om socialistisk strategi i ett historiskt perspektiv Ur Tidsignal nr 13. Tema: Motståndets teser
2019-02-12 Aleksej Sachnin: Den ryska demokratirörelsens uppgång och fall Ur Tidsignal nr 14 (2016), temanummer om demokratin och Europeiska Unionens kris
2019-02-11 Branko Marcetic: Hur George H W Bush röjde vägen för trumpismen Nekrolog över tidigare amerikanska presidenten George H W Bush, som dog 20 november 2018. Ur Jacobin magazine. Tidigare publicerad i Internationalen.
2019-02-08 Leo Trotskij: Reptilers avkomma på The Nation Om den amerikanska tidningens kommentarer till det mordförsök på Trotskij som genomfördes i maj 1940 av mexikanska stalinister med målaren Alfaro Siqueiros i spetsen.
2019-02-07 Gérard Roche: En mästerlig avhandling: Counter-Trial av Thomas R Poole Om den s k moträttegången till Moskvarättegångarna som hölls i Mexiko 1937 och som främst synade anklagelserna mot Trotskij. Även bakgrund, återverkningar m m.
2019-02-06 Tidskriften Jacobin om dagens kapitalism Artiklar från det specialnummer om politisk ekonomi som den viktiga amerikanska tidskriften Jacobin Magazine gav ut i slutet av 2018.
2019-02-05 Vänsterpress om Venezuela – februari 2019 Maduro-regimen ansätts hårt från landets högeropposition, som har USA, EU och högerregimerna i Latinamerika i ryggen.
2019-02-04 Julius Braunthal: Marsaktionen (1921) Om det misslyckade kuppförsök som det tyska kommunistpartiet försökte sig på i mars 1921 och dess konsekvenser.
2019-02-01 Isaac Deutscher: Att skriva en biografi om Stalin Deutscher diskuterar de problem som den som vill skriva en Stalin-biografi måste ta itu med.
2019-01-29 Kjell Östberg: Den hotade demokratin Ur Tidsignal nr 14 (2016), temanummer om demokratin och Europeiska Unionens kris
2019-01-29 Håkan Blomqvist: Den globala kontrarevolutionens rötter Ur Tidsignal nr 14 (2016), temanummer om demokratin och Europeiska Unionens kris
2019-01-29 Catherine Samary: Bygg kampen mot EU på europeisk nivå Ur Tidsignal nr 14 (2016), temanummer om demokratin och Europeiska Unionens kris
2019-01-28 Zoltan Tiroler: Vart går Kuba? En artikelserie vid den kubanska revolutionens 60-årsjubileum

Till webbens startsida