Texter inlagda mellan 25/5 2022 och 25/7 2022
(2-4 månader gamla, nyaste först)

Datum Text (ämne) Kommentar
2022-07-25 Karmína: Den ukrainska arbetarklassens tragedi Ryssland har ägnats stor uppmärksamhet i massmedia. Ukrainas utveckling efter det blev självständigt har det däremot talats mycket litet om. Denna läsvärda artikel råder bot på detta missförhållande.
2022-07-22 Rohini Hensman: Socialistisk internationalism och kriget i Ukraina Artikel om den nationella frågan och internationalism i förhållande till kriget i Ukraina och Putins angrepp på Lenins syn på nationellt självbestämmande.
2022-07-20 Marco D’Eramo: Iron Musk Under de senaste månaderna har värdet på kryptovalutor rasat. En av förespråkarna för dessa valutor är Teslas ägare Elon Musk. Artikel ur Sidecar.
2022-07-18 Boris Kagarlitskij: Evigt krig: från Putin till Peter och tillbaka Artikel av den ryske marxisten Boris Kagarlitskij om Putins historieskrivning och hur sanktionerna påverkar Ryssland.
2022-07-13 "Jemen i en skärseld" Intervju med Helen Lackner. Ger en fyllig bakgrund till det fleråriga kriget i Jemen, som ledande västmedia inte ägnar särskilt stor uppmärksamhet.
2022-07-11 Zbigniew Marcin Kowalewski: Erövringen av Ukraina och den ryska imperialismens historia Författaren menar att den ryska imperialism har sina rötter i Tsarryssland och att rester av den fanns även i Sovjet, särskilt under Stalinepoken. Den har nu blommat ut för fullt igen.
2022-07-06 Intervju med Timothy Snyder: ”Syftet med detta krig är att krossa Ukraina som nation” Den amerikanske historikern Timothy Snyder om Rysslands krig mot Ukraina
2022-07-05 Laurent Geslin: Ukraina utnyttjar kriget till nyliberala reformer Efter fyra månader av rysk invasion befinner sig Ukrainas ekonomi i ruiner. Vilket inte hindrar regeringen från att inleda en nedmontering av arbetsrätten.
2022-07-04 Nicolas Werth om Putins Ryssland och Ukraina Putin försöker motivera sin politik med historiska argument: ”Kontroll över historien, tolkningen av det förgångna, är en avgörande fråga för Putin”
2022-06-30 Internationell press om Ukraina-kriget i slutet av juni 2022 Det förödande kriget i Ukraina har påföljder långt utanför krigsområdet: Ekonomiska problem (som hög inflation), energikris, matkris, militär upprustning ... Men givetvis är Ukraina hårdast drabbat.
2022-06-29 Branko Marcetic: USA kan hjälpa Ukraina att förhandla för att få slut på kriget Artikel ur Jacobin. Kan diplomatiska förhandlingar vara ett acceptabelt sätt att få slut på kriget i Ukraina? Varför driver i så fall inte väst på hårdare för det?
2022-06-28 Emil Andersson: Vilka banar vägen för fascismen? Vad är resultatet av tre års silléneri`? Broschyr utgiven 1932 av Sveriges Kommunistiska Parti (Kilbom), som 1934 bytte namn till Socialistiska Partiet.
2022-06-27 Jan Czajkowski: Socialistisk Politik och Ukraina – debatt JC är en skarp kritiker av SP:s linje när det gäller Ukraina-kriget. Här återges flera inlägg som tidigare publicerats i Facebook. Innehåller även polemiska kommentarer till JC.
2022-06-23 Ryssland, Kina, USA, Indien och det nya kalla kriget Ryssland är inte så isolerat som det kan framstå i "väst". Åtskilliga stora länder (däribland Kina, Indien och Pakistan) har vägrat ta klar ställning mot kriget. De har en egen agenda.
2022-06-22 Sotsialnyi Ruch (ukrainska Sociala rörelsen) om sig självt Presentation och en längre intervju
2022-06-21 M. E. Sarotte: Gorbatjov: ”Nato-utvidgningen diskuterades inte” 2014 intervjuades den f d sovjetledaren Gorbatjov om förhandlingar som åren 1990-92 fördes med väst om återföreningen av Tyskland och därmed sammanhängande frågor. Hans svar var lite överraskande.
2022-06-20 Artikel och intervju med Ilja Budrajtskis Artikel om Putinregimens karaktär av den ryske socialisten I Budrajtskis, och en intervju med honom, bl a om en ny webbplats som ska startas.
2022-06-17 Vänsterpress om Ukraina-kriget i mitten av juni 2022 Kriget har nu pågått nära 4 månader och inget slut kan skönjas. Om livsmedelskrisen i krigets spår, ryska protester mot kriget m m
2022-06-16 Inför 2:a omgången av franska parlamentsvalen På söndag 19 juni går fransmännen åter till valurnorna för att välja representanter till den franska nationalförsamlingen. Vilka som kommer att dra längsta strået återstår att se.
2022-06-15 Upprop och resolutioner om Ukraina-kriget Ett internationellt upprop, en resolution från Fjärde internationalen och en från spanska Anticapitalistas
2022-06-14 Michail Gorbatjov och James Baker om Natos utvidgning 9/2 1990 träffades Gorbatjov och den amerikanske utrikesministern Baker i Moskva och diskuterade bl a Tysklands återförening. Där kom även Nato-frågan upp. Men vad kom man egentligen överens om?
2022-06-10 Krimtatarernas lidande Intervju med M Dzjemilev. Krimtataterna har en nästan 300-årig historia av förföljelser, med Stalins folkfördrivning 1944 som värsta exempel.
2022-06-09 Internationell press om Ukraina-kriget i början av juni 2022 Denna artikelsamling handlar om ekonomiska frågor, dels sanktionerna mot Ryssland (som inte alls varit särskilt framgångsrika), dels de gigantiska problem som Ukraina står inför
2022-06-08 Michael Lazarus: Handbok för att läsa Karl Marx för första gången Artikel ur Jacobin magazine med förslag hur en kan läsa Marx' viktigaste texter.
2022-06-07 Gary Dagorn: Natos utvidgning i Östeuropa – så gick den till Tittar närmare på den kontroversiella frågan om USA 1990 lovade Ryssland att inte utvidga Nato österut eller inte. I vilket fall påbörjades Nato-utvidgningen 1999, då Polen, Tjeckien och Ungern kom me
2022-06-06 Taras Bilous: Kriget i Ukraina, internationell säkerhet och vänstern Artikel från Links om kriget Ukraina, NATO:s roll och förslag till vänsterstrategi i frågan om internationell säkerhet.
2022-06-03 Vänsterpress om Ukraina-kriget i början av juni 2022 Nu på fredag har kriget pågått 100 dagar och inget slut kan ännu skönjas. I östra Ukraina pågår intensiva strider och där Ryssland sakta men säker avancerar.
2022-06-02 Rajan Menon: Krigets ekonomiska följder Vilka ekonomiska konsekvenser kommer kriget i Ukraina att få, både i Ukraina själv och i världen i stort?
2022-06-01 Vladimir Putin: Om den historiska enheten mellan ryssar och ukrainare I denna ryktbara artikel, från juli 2021, framställer Putin sin syn på Rysslands historia, där Ukraina saknar existensberättigande. Ett drygt halvår senare invaderades Ukraina.
2022-05-31 Intervju med Oleksandr från Sotsialnyi Ruch Sotsialnyi Ruch (Sociala rörelsen) framstår alltmer som den ledande socialistiska organisationen i Ukraina.
2022-05-30 "Mot Putins krig i Ukraina" Intervju med den ryske socialisten Ilja Budraitskis. Om situationen i Ryssland, folks reaktioner på kriget, Putin-regimen, krigets orsaker mm.
2022-05-27 Ludovic Lamant: Splittrat Väst har svårt att hitta en lösning på kriget i Ukraina Det råder motsättningar om hur man ska få slut på kriget. Å ena sidan Frankrike,Tyskland och Italien som vill kompromissa. Å den andra USA, Storbritannien och Polen som driver en hårdare linje.
2022-05-27 Vänsterpress om Ukraina-kriget i slutet av maj 2022 Kriget är nu inne på sin 4:e månad och inget slut kan ännu skönjas. Artiklarna i denna samling handlar om lite av varje.
2022-05-26 Internationell press om Ukraina-kriget i slutet av maj 2022 Om Frankrike/Tysklands tillbakahållande roll vs USA/Storbritanniens mer aggressiva dito, samt om Sverige/Finlands Nato-ansökan
2022-05-25 Inför franska parlamentsvalen i juni 2022 Macron vann ganska enkelt presidentvalet i april. Men resultatet av de stundande parlamentsvalen är mycket svårare att förutspå, bl a beroende på att det bildats nya allianser.

Till webbens startsida