Texter inlagda mellan 7/4 2020 och 7/6 2020
(2-4 månader gamla, nyaste först)

Datum Text (ämne) Kommentar
2020-06-05 Vänsterpress om revolten i USA – början av juni 2020 Mordet på George Floyd i Minneapolis har utlöst en enorm proteströrelse som spritt sig över hela världen.
2020-06-03 Intervju med Michael Löwy: ”De som inte kämpar har redan förlorat.” Enligt ekosocialisten Michael Löwy rör vi oss mot en katastrof som bara kan undvikas genom en revolution som bryter med kapitalismen.
2020-06-02 Vänsterpress om Coronapandemin – början av juni 2020 Handlar till stor del om problemen med äldrevården
2020-06-01 Vänsterpress om nya LAS-förslaget – slutet av maj 2020 Utredning levererar förslag på förändringar av Lagen om anställningstrygghet som avsevärt försvagar de anställdas ställning
2020-05-27 Eric Toussaint: Den kapitalistiska pandemin, coronaviruset och den ekonomiska krisen Artikel där Toussaint analyserar coronapandemins inverkan på ekonomin. Hans slutsats är att pandemin inte är orsak utan bara gnistan som förvärrat en pyrande kris.
2020-05-26 Boris Volodarsky: Mordet på Rudolf Klement Om ett brutalt mord på en ledande trotskist i Paris 1938. Mordet utfördes av den sovjetiska säkerhetstjänsten.
2020-05-25 Vänsterpress om Coronapandemin – slutet av maj 2020 Flera artiklar om problemen med den svenska äldreomsorgen, men även en del annat.
2020-05-19 Anders Hagström: En stalinists memoarer Recension av Karl Stafs Den röda lågan: en dödsdömd antinazists memoarer
2020-05-19 Per-Olov Zennström: Chefideologen i Flamman (1972) Zennström, mångårig kulturskribent och skriftställare i SKP/VPK-pressen, särskilt Ny Dag, kritiserar Moskvakommunisten Karl Staf
2020-05-18 Vänsterpress om Coronapandemin – mitten av maj 2020 Artikelsamling
2020-05-13 Hilding Hagberg: Sverges utrikespolitik Broschyr utgiven av svenska KP 1938, dvs under den s k folkfrontsperioden.
2020-05-12 E Tate: Teorin om permanent revolution och försvaret av kubanska, algeriska och vietnamesiska revolutionerna. Föredrag vid Trotskij-konferensen i Havanna (Kuba) i maj 2019
2020-05-11 Vänsterpress om Coronapandemin – början av maj 2020 (nr 2) Artikelsamling sammanställd 10 maj
2020-05-08 Michael Löwy: Övergången - om behovet av ekologisk och social planering Det behövs radikala åtgärder för att råda bot på klimatkrisen och problem som hotar allt liv på jorden. Men detta klarar inte marknadsekonomin, utan det krävs ekonomisk planering.
2020-05-07 Dmitrij Manuilskij: Kominterns kamp för enhet och folkfront (mars 1939) Rapport på Sovjetiska kommunistpartiets 11:e kongress. Med ett förord (av Per-Olof Mattsson) som sätter in rapporten i sitt historiska sammanhang m m.
2020-05-06 Anton Jäger och Arthur Borriello: Att förstå populismen Högerpopulismen har haft vind i seglen under de senaste decennierna, men även i en hel del vänsterorganisationer har populistiska idéer fått fäste.
2020-05-05 Michael Löwy: Tretton teser om den ekologiska krisen Allt fler varningsklockor ringer: Medeltemperaturen stiger, extremväder blir allt vanligare, mängder av djur och växter står inför utrotning .... Vad bör göras?
2020-05-04 Vänsterpress om Coronapandemin – början av maj 2020 Tidigare pandemier, pandemier och klimatet, sjukvården och Covid-19 m m
2020-04-30 Fidel Castro: Socialism och underutveckling Tal som Castro höll 1:a maj 1966
2020-04-29 Milovan Djilas: Den moderna fysiken i Stalins Sovjet Ideologiska dogmer hade stort inflytande på forskningen i Sovjetunionen på Stalins tid. Inte minst mötte den moderna fysiken på motstånd, däribland relativitetsteori, kvantmekanik m m.
2020-04-28 George Woodcock: Anarkismen i Spanien Utdrag ur Woodcocks klassiska bok Anarkismen, vars första upplaga kom ut på engelska 1962.
2020-04-27 Vänsterpress om Coronapandemin – slutet av april 2020 Pandemin fortsätter att spridas och dödssiffrorna stiger: Söndag kväll 26/4 har över 205 000 dödsfall registrerats. Listan toppas av USA, med över 55 000 döda, följt av Italien med nära 27 000.
2020-04-24 Perspektiv på Corona-krisen – april 2020 COVID-19-pandemin och svårigheterna att bemästra densamma hänger samman med hur dagens globaliserade ekonomi fungerar och med ekologiska faktorer.
2020-04-23 Bo Gustafsson: Inledning till Politiska skrifter av Mao Tse-tung Detta förord skrevs till en samling Mao-texter som publicerades 1967
2020-04-22 Sven E Olsson: Per Nyströms aktualitet Om den svenske marxistiske historikern Per Nyström
2020-04-21 Homosexualitet och homosexuella Artiklar ur tidskriften Fjärde Internationalen
2020-04-20 Labour-högern saboterade Corbyns valkampanj! Nyligen läckte en rapport som visar att Labours högerfalang medvetet och systematiskt saboterat partiets verksamhet för att avsätta Jeremy Corbyn.
2020-04-17 Ronan Burtenshaw: Tack ska du ha, Bernie Sanders Artikel ur den radikala amerikanska tidskriften Jacobin magazine. Sanders' primärvalskampanj har betydelse långt utöver bara själva kampanjen, menar författaren.
2020-04-15 Camilla Berggren och Marianne Lydén: Nyttiga idioter? – Unga idealister, Lenin och sjuttiotalet 1968 inleddes en omfattande ungdomsradikalisering över hela världen. Så även i Finland, där vänsteruppsvinget hade stora likheter med det i omvärlden, men även uppvisade stora skiljaktigheter.
2020-04-15 Recensioner av Nyttiga idioter? – Unga idealister, Lenin och sjuttiotalet Boken "Nyttiga idioter?" handlar om "68-vänstern" i Finland som hade många likheter med den i övriga världen, men också unika drag.
2020-04-14 Vänsterpress om Coronapandemin – mitten av april 2020 Globalt visar fortfarande inte Coronapandemin tecken på att vara i avtagande. Tvärtom fortsätter den att spridas till områden som tidigare varit förskonade.
2020-04-08 Isaac Deutscher: Om internationaler och internationalism Föreläsning från 1964

Till webbens startsida