Texter inlagda mellan 6/2 2020 och 6/4 2020
(2-4 månader gamla, nyaste först)

Datum Text (ämne) Kommentar
2020-04-06 Ernest Germain [= Mandel]: Sovjetiska kommunistpartiets 23:e kongress Kongressen hölls 29 mars - 8 april 1966
2020-04-06 Ernest Germain [= Mandel]: Sovjetiska kommunistpartiets 21:a kongress Kongressen hölls 27 januari - 5 februari 1959
2020-04-03 Vänsterpress om Corona-pandemin – början av april 2020 Coronakrisen fördjupas. I Europa ligger Italien och Spanien värst till. I USA förvärras situationen snabbt och i Sverige börjat intensivvårdsplatserna ta slut.
2020-04-01 Arkadij Vaksberg: Vysjinskij och Moskvarättegångarna Utdrag ur Vaksbergs Vysjinskij-biografi: Skjut de galna hundarna. Berättelsen om Stalins åklagare Vysjinskij och hans tid.
2020-04-01 Anders Hagström: Sovjet förgår men maffian består Recension av Arkadij Vaksbergs bok Sovjetmaffian
2020-03-31 Pierre Frank: Recension av Deutschers ”Den avväpnade profeten” Recension av 2:a delen av Deutschers Trotskij-biografi
2020-03-30 David Harvey: Antikapitalism i COVID-19:s tid 40 års nyliberalism har gjort samhället oerhört utsatt och dåligt förberett på en kris inom hälsovården av coronavirusets omfattning, skriver den brittiske geografen.
2020-03-27 Vänsterpress om Corona-epidemin – slutet av mars 2020 Värst drabbade är Italien och Spanien, men även delar av USA (särskilt New York) uppvisar en mycket oroande utveckling. Och i Sverige blir bristen på adekvat sjukvårdsutrustning alltmer problematisk.
2020-03-26 Paul M Sweezy: Imperialismen Utdrag ur Sweezys bok Teorin för den kapitalistiska utvecklingen
2020-03-25 Marcel van der Linden: Västerländsk marxism och Sovjetunionen En översikt över kritiska teorier och debatter sedan 1917. Under årens lopp har det bland marxister utvecklats ett stort antal uppfattningar om Sovjetunionens klasskaraktär.
2020-03-24 Tony Cliff: Direktörernas revolution - En kontrarevolutionär teori om monopolkapitalet Kritisk recension av James Burnhams på sin tid mycket uppmärksammade och rosade bok.
2020-03-23 Internationell press om Corona – mars 2020 Det finns mycket att säga om Corona-pandemin, dess orsaker och utveckling, sjukvårdens brister m m. Detta är en artikelsamling från internationell press som belyser problemen utifrån olika vinklingar.
2020-03-20 Vänsterpress om Corona-epidemin – 20 mars 2020 Marxistarkivet fortsätter att bevaka Corona-krisen utifrån olika infallsvinklar.
2020-03-18 Östeuropas klasskaraktär Teser antagna vid Fjärde internationalens tredje kongress – augusti-september 1951
2020-03-18 Sovjetunionen och stalinismen. Resolution antagen vid Fjärde internationalens andra kongress – Paris april 1948
2020-03-17 Daniel Finn: Irlands vänstersväng Vid valet i Irland i februari i år gick Sinn Fein starkt framåt. Denna artikel ur International Viewpoint analyserar valresultatet.
2020-03-16 Vänsterpress om Corona-epidemin – mars 2020 Spridningen av Corona-viruset har på några veckor lett till världsomfattande kris som tar sig uttryck på många olika sätt.
2020-03-13 Phil Hearse: Coronavirus – Apokalypsen? Artikel om corona-pandemin. Behandlar främst Storbritannien, men det finns tydliga paralleller till Sverige.
2020-03-11 SKP: Den kommunistiska rörelsen i Sverige under och efter Andra världskriget (2020) Ett försök från Sveriges Kommunistiska Parti att teckna det svenska kommunistpartiets historia. Kompletterat med kommentarer och lästips som belyser olika historiska stridsfrågor.
2020-03-11 Werner Schmidt: Kommunistpartiets korta vår Om den internationella kommunistiska rörelsen och det svenska kommunistpartiet under 2:a världskriget och det efterföljande kalla kriget.
2020-03-09 Per Nyström: Avelsgårdsprojektet 1555-56 (1936) I denna artikel följer författaren upp den kritik som han tidigare riktat mot kända svenska nationalekonomer om vilka metoder och modeller som är tillämpliga för äldre historiska problem.
2020-03-09 Per Nyström: Problem i svensk socialhistoria (1934) Polemik mot kända svenska nationalekonomer om vilka metoder och modeller som är tillämpliga för äldre historiska problem.
2020-03-06 Clara Zetkin: Den internationella kommunistiska kvinnodagen Denna artikel skrev Zetkin inför den internationella kvinnodagen 8 mars 1922
2020-03-05 Karl Kautsky: Etik och materialistisk historieuppfattning (1905) Före 1:a världskriget, när Kautsky skrev denna bok, hade han mycket stor prestige även bland revolutionärer som Lenin. Men 1923 tillade han ett förord som gick till häftig attack mot bolsjevikerna.
2020-03-03 Sveriges väg till socialismen. Sveriges Kommunistiska Partis Program (1953) Detta var det första "riktiga" partiprogram som SKP antog efter upplösningen av kommunistiska internationalen 1943 (1944 antog man bara Grundsatser)
2020-03-03 Set Persson: Med kommunisterna mot samlingsregeringen (1944) I denna skrift (som återges i original) argumenteras för att socialdemokraterna bör bryta samarbetet med de borgerliga partierna och i stället bilda en "vänsterregering" (med kommunisterna).
2020-03-02 Intervjuer med Trotskij i Köpenhamn (1932) I november 1932 befann sig Trotskij en vecka i Köpenhamn, inbjuden för att hålla en föreläsning om Oktoberrevolutionen (dess 15-årsjubileum)
2020-02-28 Bokslut över valet i Storbritannien Försök att analysera valresultatet, dess orsaker och konsekvenser.
2020-02-27 Kjell Östberg: Var har socialdemokratin gjort av sina intellektuella? Artikel ur tidskriften Tidsignal (2005)
2020-02-24 Knut Bäckström: Svenska arbetarrörelsens programdiskussion (1943) I år (2020) ska Vänsterpartiet anta ett nytt partiprogram. Innan Kominterns (KI) upplösning 1943 hade V:s föregångare SKP använt KI:s program, men nu behövde man ett eget. Debatten kunde börja.
2020-02-24 Kommunisternas nya program. Programkommissionens förslag. Förslag till Grundsatser med kommentarer. Förslaget antogs av partikongressen 1944 med en mindre ändring av ett stycke (anges i texten)
2020-02-24 Samling kring efterkrigsprogrammet (1946) Koncentrerat referat av Sven Linderots (SKP:s partiordförande) och Hilding Hagbergs tal i remissdebatten i svenska riksdagen till stöd för socialdemokraternas Efterkrigsprogram
2020-02-21 Vänsterpress om primärvalen i USA – februari 2020 Demokratiska partiet har påbörjat primärvalen för att vaska fram en presidentkandidat
2020-02-20 Alan Wald: Cannonitiska bohemer efter Andra världskriget Under Andra världskrigets slutskede och efteråt attraherade det amerikanska trotskistpartiet SWP ett ganska stort antal radikala vänsterintellektuella. Denna artikel handlar om några kända sådana.
2020-02-19 Bryan Palmer: Cannon, Shachtman och den tidiga trotskismen i USA Vid den historiska Trotskij-konferensen i Havanna i maj 2019 föreläste Bryan Palmer om Cannon och Shachtman - båda kommunistiska och trotskistiska pionjärer i USA.
2020-02-17 Joseph Hansen: Burnhams Direktörernas revolution En kritisk recension av Burnhams bok.
2020-02-17 James Burnham: Direktörernas revolution Detta är en från borgerligt håll mycket prisad bok (utg. 1941), där Burnham driver tesen att de verkliga makthavarna är företagsledarna, oavsett ekonomiskt system (även i Nazityskland och Sovjet)
2020-02-14 Daniel Tanuro: Om Greta Thunberg och bränderna i Australien Två artiklar, om de reaktionära hatattackerna mot Greta Thunberg och de omfattande skogsbränderna i Australien.
2020-02-13 C Wright Mills: Makteliten Klassisk studie av den amerikanska "makteliten". På engelska har den kommit ut i många upplagor, den senaste år 2000.
2020-02-12 Bo Gustafsson: Rosa Luxemburg och ”Socialdemokratins kris” Förord till 1971 års svenska utgåva av Rosa Luxemburgs skrift från 1915
2020-02-11 Georgi Dimitrov och brytningen mellan Moskva och Jugoslavien 1948 - utdrag ur Dimitrovs dagbok Bulgaren Dimitrov och jugoslaven Tito hade planer på att bilda en Balkanfederation. Men Stalin satte stopp för detta och utsatte båda ledarna för hård kritik. Här återges Dimitrovs dagboksanteckningar
2020-02-10 Vänsterpress om S-kupp mot Hyresgästföreningen Väst – februari 2020 En radikal strömning har efter hand stärkt sin ställning i Hyresgäströrelsen i västra Sverige. Detta försöker man centralt sätta stopp för med odemokratiska metoder.
2020-02-07 Ture Nerman: Fascismen — den förvildade småborgarens revolt Ture Nerman varnade tidigt för nazistiska faran och kritiserade under 2:a världskriget skarpt Sveriges eftergiftspolitik gentemot Nazityskland bl a genom antinazistiska tidningen Trots allt!

Till webbens startsida