Miljöfrågan

Artiklar om miljöfrågan och en marxistisk politik för denna.

Det tidiga sovjetiska engagemanget i miljöskydd, och hur det försvann, av Kunal Chattophadhyay. Artikel om hur miljövård diskuterades och genomfördes under de första åren efter ryska revolutionen 1917, innan stalinismen.

Miljövården och den revolutionära strategin, av Björn Eriksson, Ur FI 2/76.

Den ”gröna” ideologin, av Björn Eriksson. Ur FI 2/88.

Det gröna hotet! Om genmanipulerade livsmedel, av Ataulfo Riera.

Varde ljus! Om energislöseri och kärnkraft.

Artiklar om miljö och kärnkraft i Mullvaden och Internationalen 1971-76. Det var på 1970-talet som miljöfrågor på allvar kom upp på dagordningen. Denna bibliografi visar hur detta återspeglade sig i två vänstertidskrifter vid denna tid.

Kvinnofrågor, kvinnomedvetande och klass – en analys av kärnkraftsfrågan, av Abby Peterson. Artikel från 1981 som analyserar folkomröstningen om kärnkraft utifrån begreppet kvinnomedvetande.

Klimat och kris inför Köpenhamn, av Benny Åsman. Artikelserie om klimatfrågan (2009).

För de arbetandes ekologiskt socialistiska miljöparti, av Mikael Enström. Debattinlägg i miljöfrågan.

Köpenhamn: Massivt motstånd mot miljömarodörerna" men..., av John Andersson. Stora demonstrationer i Köpenhamn men också massgripanden och annat polisiärt övervåld. (December 2009).

Framsteg kontra naturen? Kan marxismen och klasskampen förhindra miljökrisen?, av Luke Cooper. Miljöfrågan ur marxistiskt perspektiv. Behandlar bl a hur marxismens pionjärer - Marx och Engels - såg på frågan.

Fossilkapitalets sista strider, av Mikael Nyberg. Om jakten på fossila bränslen (olja, gas och kol) - en sinande resurs.

Kris, klass och klimat. Klimatresolution för Socialistiska Partiet antagen i november 2008. 

Sandy en förvarning om vad som kommer, av Mark Kilian.

Kriget om fossila bränslen, av John Bellamy-Foster. Artikel om energikrisen och en politik att bemöta den. Artikeln har tidigare publicerats i tidskriften Röda Rummet.

Växthuseffekten och upproret i Syrien, av Martin Fahlgren. Bland de faktorer som ledde fram till upproret var en svår jordbrukskris, till följd av flera år av torka som ruinerade ett stort antal småbönder.

Nästa flyktingkris, av Christian Parenti. Artikel om den nuvarande (2015) "flyktingkrisen" och vad världen kan förvänta sig av framtida flyktingströmmar orsakade av klimatförändringarna.

Ekologiska produktivkrafter, av Hoffmeyer-Eriksson. För att jordklotet även i framtiden ska vara beboeligt så måste man få bukt med alla miljöproblem. Här diskuteras dessa problem och hur de kan/måste angripas.

Samhällets naturhistoria, av Jesper Hoffmeyer. Författaren granskar sambanden mellan natur, teknik och historia och försöker finna sätt att få stopp på den allt svårare miljökrisen, bl a genom att utnyttja s k ekologiska produktivkrafter.

Recensioner av Jesper Hoffmeyers Samhällets Naturhistoria. Två recensioner översatta från den danska debatten om Hoffmeyers viktiga i lägg i miljödebatten.

Revolution inför klimatkatastrofen, av Andreas Malm. Vi närmar oss en klimatkatastrof. För att sätta stopp för den krävs radikala ingrepp i den nuvarande ekonomin. Detta kräver en revolution menar författaren.

Konflikten i Nigeria är ett resultat av miljöförstöringen i hela Västafrika, av Olalekan Adekola. Artikel ur Conversation, 22 februari 2018, om hur miljöförstöringen i regionen är en orsak bakom de pågående konflikterna i landet. Artikeln tidigare publicerad i Internationalen.

Från Marx och Engels till ekosocialism, av Michael Löwy. Marxismens pionjärer var inte alls omedvetna om miljöfrågor - tvärtom! Även om de givetvis inte kunde förutse alla problem.

Växthuseffekten, klimatet och vädret, av Andreas Malm. Bl a utdrag ur boken Det är vår bestämda uppfattning att om inget görs nu kommer det att vara för sent (2007) + en del anknytningar till den aktuella situationen.

Vänsterpress om skogsbränderna, vädret och klimatet – juli 2018. Extrem värme och torka, snabbt smältande isar i polarområdena, det är några av de konsekvenser som klimatförändringarna fått under denna sommar.

Underkategorier