Kalla kriget

Texter om kalla kriget.

Kalla krigets myter, av Isaac Deutscher.

Från det kalla kriget till vietnamkriget, av Göran Therborn. Artikel från 1968 som bl a diskuterar Vietnamkrigets viktiga roll i det revolutionära uppsving som skedde i internationell skala under slutet av 1960-talet.

Från Jalta till Vietnam. En kritisk granskning av USA:s utrikespolitik, av David Horowitz. Denna "klassiker" handlar om USA:s roll i det "kalla kriget" och som "världspolis". Den spelade stor roll för särskilt den svenska vietnamrörelsen under slutet av 1960-talet. 

Underkategorier