Konst och litteratur

Texter som behandlar konst, litteratur och andra kulturyttringar

Litteratur och revolution.Trotskijs klassiska arbete från 1924, samt ytterligare texter om ämnet.

André Breton och surrealismens grundprinciper, av Franklin Rosemont.

Hatets sånger. Tidig svensk socialistisk diktning i urval (1885-1910).

Vem var George Orwell?, av Nina Källberg. Om den berömde författaren som bl a skrev om spanska inbördeskriget, och romanerna "1984" och "Djurfarmen".

Marxismen och litteraturen, av Per Meurling. Artikel från 1938. 

Surrealism och marxism – om mötet mellan André Breton och Leo Trotskij i Mexiko, av David Brolin.

Erövrarna, av André Malraux. Klassisk historisk roman om den revolutionära jäsningen och kampen i den kinesiska staden Kanton 1925-26.

Om konst och litteratur, av Marx och Engels. Urval med uppsatser och utdrag ur skrifter om konst och litteratur.

Marxism och litteratur, av Terry Eagleton. Om marxistisk litteraturkritik.


Leonardo Padura

Leonardo Padura: Mannen som älskade hundar, av Alan Woods. En utförlig presentation och recension av den kubanske författarens mycket omtalade (och rosade) roman om mordet på Trotskij och hans mördare Ramón Mercader.

Mordet på Trotskij i ny litteratur, av Bertrand M Patenaude. Amerikansk historiker om 2 aktuella romaner, som handlar om mordet på Trotskij. Den ena är den kubanske författaren Leonardo Paduras lovordade "Mannen som älskade hundar".

Trotskij i Kuba, av Samuel Farber. Recension av den kubanske författaren Leonardo Paduras omskrivna historiska roman Mannen som älskade hundar.

Mordet på Trotskij som historisk roman. Två recensioner (publicerade i tidskriften Röda Rummet) om kubanen Leonardo Paduras historiska roman "Mannen som älskade hundar".

Vad kan vi lära av Paduras Mannen som älskade hundar? av Martin Fahlgren. Den kubanske författarens roman om mordet på Trotskij har rest många frågor av historisk och politiskt slag. Här diskuteras flera sådana med utgångspunkt från ett antal recensioner av boken.

Pierre Broué om brytningen mellan Trotskij och Diego Rivera. Läsning av den kubanske författaren Leonardo Paduras historiska roman "Mannen som älskade hundar" har aktualiserat flera historiska frågor, bl a den om Trotskij-Rivera. Vad hände egentligen?

Underkategorier