Europa

Texter om utvecklingen i olika europeiska länder. Välj land i menyn till vänster.

Nedan finns mer övergripande artiklar som bl a behandlar Europa.

Europa och Amerika, av L Trotskij. Tal från 1926, där Trotskij analyserar USA:s framväxt som en ny världsdominant och Europas svagare ställning.

Majrörelsen 1968. Artikelsamling om upprorsåret 1968.

EEC och konkurrensen Europa-USA, av Ernest Mandel. Bok om EU:s föregångare (från 1969).

Rött Europa. Artiklar från 1970 som handlar om EEC - föregångare till dagens EU.

Mot Europas utsugare. Synpunkter från Socialistiskt Alternativ på den politik som socialister bör driva i EU-frågan.

Efter Maastricht. Ett kapitalistiskt Europas förenta stater?, av Keith Harvey. Artikel från 1994 som analyserar Maastrichtfördraget och dess konsekvenser för EU.

Arbetarmakt om EU. Två artiklar som diskuterar parollen "Europas förenade socialistiska stater" ur olika aspekter (bl a via polemik mot Socialistiska Partiet).

Ner med marknadens diktatur - i både EU och Sverige. För ett arbetarstyrt Europa. Arbetarmakt om EU-frågan. Skrift från 1994.

Den europeiska socialdemokratins utveckling. Artikel från 1973.

Utopi och verklighet. Den europeiska arbetarrörelsens sociala historia, av Wolfgang Abendroth. 

Revolutionär strategi i Europa, av Ernest Mandel. En intervju från 1976.

Västeuropas kommunistpartier. Intervju med Perry Anderson från 1976, om eurokommunismen.

Diktaturernas kris. Portugal, Grekland, Spanien, av Nicos Poulantzas. I mitten av 1970-talet föll samtliga diktaturer i Sydeuropa. I samtliga skedde en folklig radikalisering, men f ö fanns stora olikheter. 

Fascismen i Europa, av Lauri Karvonen. I denna bok (från 1990) försöker författaren ge en översiktlig bild av fascismen. Han betonar att fascismen främst bör ses som en POLITISK RÖRELSE (inte en ideologi).

Krigsindustrin i Europa går samman och privatiserar vapenexportkontrollen, av Ludo De Brabander, i Vrede (Gent).

Rena pengar, smutsiga krig - vapenindustrin och den nya upprustningen, av Ataulfo Riera. Om USAs och NATOs upprustning och roll i världspolitiken (från 2000).

Ekonomisk kris medan militärkomplexet lever kärnfriskt, av Ludo De Brabander. Vapenexporten ökar och militärutgifter sparas det inte på, trots den ekonomiska krisen.

En europeisk strategi för vänstern, av Michael Husson. Diskuterar grunderna för en socialistisk strategi för dagens Europa.

Om krisen i EU och motståndets dynamik, av Pierre Rousset. Artikel som analyserar krisen inom EU [2011], motståndet mot den i olika länder och hur det kan utvecklas.

I stormens centrum: skuldkrisen i den Europeiska unionen. Intervju med Eric Toussaint om den ekonomiska krisen i Europa 2011.

Våren möter vintern, av Mike Davis. Om den arabiska våren, proteströrelserna i Europa och USA och den globala ekonomiska krisen och eurokrisen.

Det politiska tillståndet inom unionen, av Susan Watkins. Artikel ur New Left Review, från november 2014, om den politiska och ekonomiska utvecklingen av EU under de senaste decennierna, och hur EU:s framtid ter sig.

Nästa flyktingkris, av Christian Parenti. Artikel om den nuvarande (2015) "flyktingkrisen" och vad världen kan förvänta sig av framtida flyktingströmmar orsakade av klimatförändringarna.

Vad bör göras med bankerna? Radikala förslag på radikala förändringar. Artikel av en grupp radikala ekonomer, med olika förslag på åtgärder för att komma tilrätta med bankkriser, sätta stopp för spekulation, etc.

Vilket Europa? - Efter OXI och Brexit, EU:s kris och vänstern, av Angela Klein. Artikel från 2016 om bakgrunden till EU:s kris och vilket Europa vänstern ska kämpa för.

Den västeuropeiska extremhögern behöver en storstädning, av Dominique Minten. Om extremhögern i Europa.

Nya vänsterpartier i Europa. Recension av en viktig bok som handlar om försöken att bygga breda arbetarpartier.

Den europeiska vänsterns framtid, av Francine Mestrum. Den radikala högern går framåt i hela Europa. Men hur ligger det till med den radikala vänstern?

Gränstrakter, av Stathis Kouvelakis. Den s.k. "flyktingkrisen" 2015 fick EU:s institutioner att använda sina länder i periferin, fr a Grekland, för att stoppa "flyktingströmmarna". Samtidigt knäckte de den grekiska vänsterregeringen.

Underkategorier