Kvinnofrågan

Texter om kvinnofrågan ur ett marxistiskt perspektiv.

Kvinnan och socialismen. En riktig marxistisk klassiker om kvinnofrågan. Den första upplagan kom ut 1883 och gavs sedan ut i ett stort antal upplagor under de följande 30-40 åren.

Lenin om kvinnans frigörelse. En samling Lenin-texter om kvinnofrågan. Inledning av Krupskaja (Lenins hustru) + utdrag ur Clara Zetkins "Minnen av Lenin".

Clara Zetkin, av A Hagström.

Samtal med Lenin om kvinnofrågan. (Utdrag ur Clara Zetkin, "Minnen av Lenin".) 

Riktlinjer för den kommunistiska kvinnorörelsen (Clara Zetkins teser till Kommunistiska internationalens andra kongress 1920).

Företal till ryska upplagan av "Riktlinjer för internationell kommunistik kvinnorörlse", av Clara Zetkin. Ur tidskriften "Kommunistiska Internationalen" (nr 5 1921).

Den internationella kommunistiska kvinnodagen, av Clara Zetkin. Denna artikel skrev Zetkin inför den internationella kvinnodagen 8 mars 1922.

Kommunismen och familjen, av Alexandra Kollontaj. Ur FI 5/75.

Kvinnans kamp för frigörelse. Av A Kollontaj

Kvinnan och familjen. Av A Kollontaj.

Kvinnans kamp för politiska rättigheter. Av A Kollontaj.

Kvinnans ställning i den ekonomiska samhällsutvecklingen, av A Kollontaj. En klassisk föreläsningsserie som Kollontaj höll vid Svedlov-universitetet under april-juni 1921.

En sexuellt emanciperad kommunistisk kvinnas memoarer, av Alexandra Kollontaj. Hennes självbiografi.

8 mars och kampen för socialismen. En artikel av Anders Hagström om bakgrunden till firandet av kvinnodagen 8 mars.

Kvinnoförtrycket en produkt av klassamhället, av Eva Wångersjö. Artikel om kvinnofrågan ur "r-arnas" teoretiska tidskrift Klasskampen (1972).

Kvinnofrågan - en klassfråga. Broschyr från Revolutionära marxisters Förbund, RMF (troligen 1973).

Kvinnor, kamrater... Kvinnans roll i arbetarrörelsen uppbygge till slutet av 1930-talet, av Eva Schmitz.

Andra internationalen och den tidiga kvinnorörelsen. Ur Fjärde Internationalen 1/78.

Marx och Engels om kvinnornas frigörelse, av Hal Draper. Den amerikanske marxisten Hal Draper är en av 1900-talets främsta Marx-kännare, bl a känd för sitt monumentala verk "Karl Marx’s Theory of Revolution" omfattande 4 volymer.

Familjen under senkapitalismen, av Katarina Katz. En väl genomarbetad artikel om familjen i det moderna samhället.

Tidskriften Kommunist om kvinnofrågan. Två artiklar från 1974 om kvinnofrågan: "Den proletära kvinnorörelsens historia" och ett debattinlägg som diskuterar inriktning av kvinnoarbetet.

Patriarkatet och kapitalismen. Om kvinnoförtryckets utveckling genom historien, hur det kan bekämpas m m, allt utifrån en marxistisk grundsyn.

Kvinnan under Islam, av Yasmina Nawal.

Prostitution: Marxism versus moralism, av Helen Ward. En annorlunda och kontroversiell syn på prostitution.

Kollontaj och kvinnoförtryckets historia, av Jacqueline Heinen.

Den nya kvinnorörelsen, av Juliet Mitchell. Klassisk bok om "nya kvinnorörelsen" från 1972.

Recension av Juliet Mitchells "Den nya kvinnorörelsen", av Margot Bengtsson. Från tidskriften Zenit.

Kvinnorörelsens strategi – Grupp 8 vs Arbetets kvinnor. Denna debatt om kvinnorörelsens inriktning hölls 1974. Den har fortfarande relevans.

Kvinnofrågor, kvinnomedvetande och klass – en analys av kärnkraftsfrågan, av Abby Peterson. Artikel från 1981 som analyserar folkomröstningen om kärnkraft utifrån begreppet kvinnomedvetande.

Hemmafrun och hennes arbete under kapitalismen, av Wally Secombe.

Zenit om kvinnorörelsen i Sverige, Margot Bengtson m fl. Artikelsamling (från 1973 till 1980).

Tidskriften Fjärde internationalen om kvinnofrågan. Artiklar publicerade under åren 1977-93. Behandlar många aspekter av kvinnofrågan.

Internationella kvinnodagens socialistiska ursprung, av Cintia Frencia och Daniel Gaido. Artikel ur Jacobin, 8 mars 2017.

Vad hindrar arabiska kvinnor från att uppnå jämlikhet?, av Lina Abirafeh. Artikel från ESSF om kvinnofrågan i Mellanöstern. Författaren är chef för Institutet för kvinnostudier i arabvärlden i Libanon.


Debatt om kvinnoförtryck i förorterna - artikelsamling. I Aftonbladet och Expressen varnade 2 invandrarkvinnor i maj 2015 för att reaktionära krafter fått ökat inflytande i vissa förorter och menade att man måste ta itu med detta, vilket ledde till en häftig debatt.

Vänsterpress om kvinnofrågan i mars 2015. Inför 8 mars 2015.

Internationella kvinnodagen (8 mars) i vänsterpress 2018. Artiklar från svensk vänsterpress.

Marxism, identitetspolitik och queerteori. Samling artiklar ur svensk vänsterpress, vår-sommar 2021. Flera av artiklarna handlar om debatten kring Kajsa "Ekis" Ekmans bok Om könets existens.

Underkategorier