2:a världskriget

Texter om Andra världskriget

Texter om Sverige under Andra världskriget finns i egen avdelning, se menyn.

Vägen till andra världskriget, av Christer Bergström. Författaren har kallats "kanske Sveriges kunnigaste om andra världskrigets krigshistoria" (Bibliotekstjänst).

Finska vinterkriget 1939-40. I november 1939 gick Sovjetunionen till angrepp mot Finland. Det uttalade målet var gränsjusteringar för att förbättra skyddet av Leningrad.

Finska fortsättningskriget. Slaget vid Tali-Ihantala 1944, av Christer Bergström. Sommaren 1944 rasade det största militära slag som någonsin utspelats i Norden vid två byar på Karelska näset. Här stoppades Röda armén, vilket avgjorde Finlands öde.

Marxisterna under Andra världskriget, av Brian Pearce. Ur FI 2/81.

Kriget och Fjärde Internationalen, av L Trotskij. Ur FI 4/83.

Molotov-Ribbentrop-pakten, av Anders Hagström.

Krisen i den kommunistiska rörelsen, band 2, av Fernando Claudin. Kapitel 1 och 2 tar upp 2:a världskriget och dess efterspel.

Manifest om det imperialistiska kriget och den proletära världsrevolutionen, av L Trotskij. Manifestet antogs vid Fjärde internationalens kriskonferens i maj 1940.

De tyska och franska kommunisterna under Andra världskriget. Två artiklar ur den maoistiska tidskriften "Marxistiskt Forum".

Brittiska kommunistpartiet och Molotov-Ribbentrop-pakten, av Roger Moorhouse. Icke-angreppspakten som slöts mellan Nazityskland och Sovjetunionen i augusti 1939 skakade ordentligt om kommunistpartierna.

Den norska tragedin, av Nils Kaare Dahl. Bok (publicerad i Sverige 1943) om den antinazistiska motståndskampen i Norge. Författaren var norsk trotskist. Med nyskriven presentation och bilaga.

Ghettot kämpar, av Göte Kildén. Till minnet av Marek Edelman – upprorsledare från Warzawas judiska ghetto.

Proletären - när Stalins version ska fram, av Jens-Hugo Nyberg. Om Proletärens (KP) version av Molotov-Ribbentrop-pakten (1939).

Artiklar om Andra världskriget, av Anders Hagström. Flera artiklar om olika aspekter av Andra världskriget.

Andra världskriget 1939-1945 - orsaker och följder, av E Mandel. Ur FI 4/89.

Andra världskriget, vad det egentligen handlade om, av E Mandel. Analys från 1986 av 2:a Världskriget, dess orsaker och förlopp.

Individens roll i historien. Fallet Andra världskriget, av E Mandel.

Om Katyn-massakern. Artiklar om morden på över 21000 polacker, främst officerare, under andra världskriget, som aktualiserades av flygolyckan i Smolensk 10 april 2010.

Katynmassakern, av A Hagström. Om en nyutkommen bok som behandlar morden på ett stort antal tillfångatagna polacker (främst officerare) under andra världskriget.

Andra världskriget mörklagt, av Lennart Palm. Om den västorienterade bild av Andra världskriget som numera dominerar i media.

Så banaliseras Europas historieskrivning, av Lennart Palm. Om Andra världskriget, förintelsen m m i modern västerländsk historia.

Andra världskriget och vurmandet för Stalin, av Jens-Hugo Nyberg.

Winston Churchill om Molotov-Ribbentrop-pakten och dess förspel. Utdrag ur Churchills stora arbete "Andra världskriget. Minnen".

Samarbetet Stalin-Hitler. Om Molotov-Ribbentrop-pakten och dess följder, av Jean-Jacques Marie. 23/8 1939 undertecknade Sovjet och Nazityskland en icke-angreppspakt, som blev startskott för 2:a världskriget. Sedan samarbetade Stalin och Hitler i nära 2 år, bl a delade de på Polen.

Hur Trotskij och trotskisterna konfronterade Andra världskriget, av Pierre Broué. Går igenom Trotskijs ståndpunkt när det gäller världskriget och menar att de flesta trotskisterna inte begrep vad den gick ut på. Tar specifikt upp befrielsekampen i Grekland.

Kommunistiska Internationalen och Andra världskriget, av P Broué. Inför och under 2:a världskriget genomgick Komintern skarpa kursändringar, vilka fick stora konsekvenser för världens kommunistpartier. Och 1943 upphörde den att existera efter beslut från Moskva.

Det italienska kommunistpartiet, kriget och revolutionen, av Pierre Broué. Om den revolutionära rörelsen i Italien under 2:a världskriget åren 1942-45.

Principer och taktik i krig, av Rudolf Klement. Artikel skriven 1937. Inledning med biografiska uppgifter.

Om Andra världskriget. Artiklar ur tidskriften Marxismen idag (bl a om krigets bakgrund, nazisternas anti-semitism och Sveriges hållning under kriget).

När Finland kuppades in i kriget på nazisternas sida, av Reima Luukkanen. Hur Finland kom med i "fortsättningskriget" i juni 1941.

Vänsterpress om Andra världskriget. I Europa slöts formellt vapenstillestånd den 8 och 9 maj 1945, dvs för 70 år sedan (detta år 2015). Fortfarande råder det dock olika meningar om vissa frågor som rör kriget.

Upproret i Warszawas getto, av Marek Edelman. Warszawa-gettots väpnade uppror mot nazisterna våren 1943, återberättat av en av dess ledare.

Ohelig allians - Stalins pakt med Hitler, av Robin Blick. En kritisk recension av brittiske historikern Geoffrey Roberts bok Unholy Alliance: Stalin´s Pact with Hitler.