Mellanöstern

Texter om utvecklingen i Mellanöstern. Välj ur menyalternativ till vänster för artiklar om specifika länder.

Den återuppblomstrande islamska fundamentalismen, av Salah Jaber. Ur FI 1/88.

Oljehungern drivkraften bakom konflikten i Mellanöstern, av Pol De Vos.

De härskande klasserna i arabvärlden på 1970-talet, av Mohammad Ja'far.

Palestina och Israel, en analys från vänster. 1969 skrev Staffan Beckman 2 böcker om Palestina-frågan. Detta är den första, som tecknar bakgrunden till den konflikt som fortfarande är aktuell.

Kampen i Mellanöstern, av Tony Cliff. Artikel från 1969.

Vilken framtid? Socialister debatterar Palestina/Israel. Flera inlägg och dokument (från 1983).

Amos Oz' hårddisk. Om den världsberömde israeliske författarens syn på konflikten mellan Israel och palestinierna.

Det arabisk-israeliska kriget, av Isaac Deutscher. Fram till sommaren 1967 ifrågasatte ytterst få Israel och dess politik, men nu började allt fler kritiska röster att höjas. Deutschers artikel är ett exempel på detta.

Irak, USA och oljan: "Peak-oil" och tillväxtens problem, av Stig Eriksson. Håller oljan på att ta slut? Artikeln analyserar mycket viktigt problem när det gäller energiförsörjningen.

Hotet från antisemitismen, av Staffan Beckman. Artikeln diskuterar ett problem som är av stor vikt för alla som upprörs av Israels politik gentemot palestinierna: Solidariteten med det palestinska folket får inte slå över till anti-semitism.

Barbariernas kamp – 11 september och den nya världsordningen, av Gilbert Achcar. Om USA, arabvärlden och den islamiska fundamentalismen.

Hurrarop för kriget och imperiet. Artikel från amerikanska "Socalist Worker" om mordet på Usama bin Ladin, reaktionerna i USA och "kriget mot terrorn". 

Imperialismen och revolutionen i Mellanöstern, av Richard Seymour. Artikel från "Socialist Register" som analyserar händelserna i fr a Libyen och imperialismens strategi där.

Araberna och förintelsen – intervju om en ny bok. Intervju med Gilbert Achcar om antisemitismen i den arabiska världen.

Om imperiet och världen. Intervju med Tariq Ali från oktober 2011: Om Obama, arabiska revolutionen (Libyen, Syren) m m.

Imperialismen, den arabiska våren och krisen. Intervju med Tariq Ali från oktober 2011.

Tre resonemang om det politiska islam i Mellanöstern, av Farooq Sulehria. Artikel från 2011 som analyserar det politiska islam (fundamentalismen) i arabvärlden.

Hotet om ett nytt Gulfkrig, av Karel Koster. Artikel från 19 mars 2012. 

Den arabiska våren: priset för stalinismen, av Marcus Halaby. Om utvecklingen av den s.k. arabiska våren under 2011-2012.

Demokratiska Janitsjarer?, av Cihan Tugal. Artikel från New Left Review sommaren 2012 om Turkiets roll under den arabiska våren 2011-2012 och överhuvudtaget inom arabvärlden.

Frihet att kritisera religionen är en av yttrandefrihetens prövostenar. Intervju med Gilbert Achcar från 2012 angående de våldsamma protesterna mot en muslimfientlig video som spridits på Internet.

”Hela regionen kokar”. Intervju från december 2012 där Gilbert Achcar diskuterar kring utvecklingen av "den arabiska våren".

Profeten och proletariatet, av Chris Harman. Artikel från 1994 som analyserar islamismen och diskuterar socialisters hållningssätt till den.

Elva teser om den uppvaknande islamistiska fundamentalismen, av Gilbert Achcar. Artikel från 1981 om den då nyligen återuppvaknande islamistiskt fundamentalistiska rörelsen. I högsta grad aktuell än idag.

”Folket vill”. Intervju från mars 2013 med Achcar om hans kommande bok om upproren i arabvärlden.

Kan folket få vad de vill? Intervju med Gilbert Achcar från augusti 2013 om den senaste utvecklingen i Egypten, Syrien och Libyen.

En total röra: Vad är en revolution?, av Tariq Ali. Om utvecklingen i Mellanöstern (från 4/9 2013).

Revolutionens låga brinner fortfarande. Intervju med G Achcar från januari 2014, där han diskuterar den senaste utvecklingen av den arabiska revolutionen.

Vad finns kvar av den arabiska våren? Artikel av G Achcar ur bilagan "L’Orient Littéraire" i den libanesiska tidningen L'Orient le Jour. Från februari 2014.

Andra akten för Al-Qaida: Varför kriget mot terrorn spårade ur, av Patrick Cockburn. Artikelserie om terrorismen i främst Mellanöstern.

Riskerna med interventioner. Hur ska det gå med Ukraina?, av Patrick Cockburn. Irak, Afghanistan, Syrien ... Katastrofer blir följden när USA och EU blandar sig i.

Hur Isis blev den ångvält det är idag, av Patrick Cockburn. Den kände Mellanöstern-korrespondenten analyserar Islamiska Statens spektakulära framgångar och dess orsaker under innevarande år, 2014. Artikeln är ett kapitel ur hans senaste bok.

Isis befäster sin ställning, av Patrick Cockburn. Artikel om orsakerna till Islamiska statens framgångar och motståndarnas oförmåga att stå emot. En beklämmande historia om USA:s fatala roll, utbredd korruption, religiös sekterism...

Islamiska statens framväxt, av Patrick Cockburn. Cockburn, som är specialist på Mellanöstern, (särskilt) Irak, har kommit ut med en bok om Islamiska Staten. Här resonerar han kring detta fenomen och hur många tidigare missbedömde IS/ISIS.

Ett omöjligt krig, av Patrick Cockburn. Isis kan inte besegras så länge det pågår ett inbördeskrig i Syrien anser Cockburn.

Oljepriset och IS raserar kurdernas drömmar om rikedom, av Patrick Cockburn. Om kurdernas problematiska situation, särskilt i Irak.

Islamiska statens historia, av Walead Farwana.Författaren tecknar IS/ISIS historia, vars rötter finns i Afghanistan och al-Qaida, men som växte fram i Irak efter den amerikanska invasionen 2003.

Uttalande från syriska, irakiska och libanesiska intellektuella mot det religiösa tyranniet. Uttalande om de senaste månadernas utveckling [2014] i Syrien och Irak, med ISIS' segrar fr a i Irak.

Från Tahrir till ISIS - vad händer med den arabiska revolutionen? Möte med Gilbert Achcar 1/9 2014 i Göteborg.

Isis och bakgrunden till nya kriget i Mellanöstern. Tariq Ali och Patrick Cockburn samtalar om framgångarna för Islamiska Staten och kriget i Mellanöstern.

ISIS och kontrarevolutionen: på väg mot en marxistisk analys, av Anne Alexander. Artikel från januari 2015 som analyserar ISIS' och den religiösa sekterismens framväxt i Irak och Syrien under de senaste 10-15 åren.

Kort historia om ISIS, av Adam Hanieh. Artikel om bakgrunden till ISIS' snabba tillväxt under de senaste åren.

Debatt: Kurderna och vänstern. I ett Öppet brev hävdar ett antal undertecknare att den revolutionära vänstern inte konsekvent stött PKK-PYD-YPG, som de menar är det mest progressiva inslaget i Mellanöstern idag.

Böcker om Islamiska Staten (IS). Här presenteras närmare 2 nyligen utkomna böcker om IS, med bl a förorden i svensk översättning.

Patrick Cockburn om IS/ISIS - Jihadisternas återkomst. Recensioner av Cockburns bok, som kom ut 2015.

Intervju med Alain Bertho: Det radikala upproret har islamiserats. Den s k Islamiska Statens spektakulära framgångar, de många terrordåden utförda islamister terrorister osv, vad är det som får unga människor ansluta sig till sådana rörelser/idéer?

Kurdisk PYD-ledare: Tiden har visat att vi hade rätt. Intervju med Salih Muslim Muhammed av Karlos Zurutuza.

ISIS-medlem avslöjar planer på att sprida Isis till andra länder efter nederlag i Irak och Syrien, av Patrick Cockburn. Isis-medlemmen säger att Isis är på väg att få ett nytt uppsving i Nordafrika, att Turkiet blundat när vapen transporterades över gränsen och att Isis fortfarande har stridande i Jarabulus.

Osanningar om revolutionen i Rojava, av Nick Fredman. Det råder olika åsikter om de syriska kurderna (PYD/YPG) och deras nybildade federation i norra Syrien. Denna artikel menar att mycket av den kritik som riktats mot denna revolution är felaktig.

De syriska kurdernas geopolitik och det militära samarbetet med USA, av Ercan Ayboga. Artikel som publicerades på ANF English 3 december -17, alltså innan Turkiets angrepp mot Afrîn. ANF är en nyhetsbyrå som blockeras av Turkiet pga påstådda förbindelser till PKK.

En hotad revolution, av Edward Hunt. Artikel från Jacobin magazine om Trumpregimens inställning till samarbetet med de syriska kurderna i Syriska demokratiska styrkorna, och hur det kan påverka de sociala omvandlingar som påbörjats i regionen Rojava i Syrien.

Förräderiet mot kurderna, av David Finkel. Huvudkraften i nedkämpandet av IS i Syrien har varit kurdiska styrkor. Men nu hotar USA att lämna dem i sticket, vilket öppnar dörren för Turkiet som vill krossa kurdernas självstyre.

Ingen ände i sikte för krisen i Mellanöstern. Intervju med Gilbert Achcar från Fair Observer, 18 april 2019 om utvecklingen i Mellanöstern. Tidigare publicerad i Internationalen.

Revolutionen vägrar dö i Mellanöstern och Nordafrika. Intervju med Gilbert Achcar från november 2019. Trots nederlag (Syrien, Egypten) uppstår hela tiden nya rörelser i regionen (Sudan, Irak, Libanon). Varför?

Den arabiska termidoren, av Anand Gopal. Artikel från Catalyst, sommaren 2020, som analyserar bakgrunden till och utvecklingen av "den arabiska våren", och pekar på betydelsen av en klassanalys för att förstå händelserna.

"Jemen i en skärseld". Intervju med Jemenkännaren Helen Lackner från Catalyst våren 2022. Ger en fyllig bakgrund till det fleråriga kriget i Jemen, som ledande västmedia inte ägnar särskilt stor uppmärksamhet.

Våldet i Palestina och Israel är det tragiska resultatet av ett brutalt förtryck, av Seraj Assi. Artikel från Jacobin om bakgrunden till Hamas' angrepp på Israel i oktober 2023.

Första kommentarer om Hamas oktobermotoffensiv, av Gilbert Achcar. Artikel där Achcar gör en första preliminär analys av situationen efter Hamas' offensiv.

För palestiniernas rätt till självbestämmande, för ett tillbakadragande av de imperialistiska trupperna från Mellanöstern.. Intervju med Gilbert Achcar om situationen på Gaza efter drygt 5 månaders krig, och hur vänstern ska kunna mobilisera mot folkmordet.

Skiljelinjen går mellan fundamentalister och fredsvänner, av Slavoj Zizek. Om Hamas-Israel-kriget i oktober 2023.

Revolt i Palestina, av Tariq Ali. Artikel ur Sidecar där Ali kommenterar händelserna i Mellanöstern.

Röster om kriget mellan Hamas och Israel. Artikelsamling som belyser kriget från olika vinklingar.

”Kriget i Gaza förvanskar minnet av Förintelsen”, av Joseph Confraveux och Mathieu Dejean. Intervju med den marxistiske historikern Enzo Traverso.

Israel, USA och kriget i Gaza, av Fintan O'Toole. Två artiklar som diskuterar kriget i Gaza från lite mer ovanliga, men viktiga infallsvinklar.

”Det råder ingen respekt för krigslagarna i vare sig Mariupol eller Gaza”, av Joseph Confavreux. Intervju med Daria Saburova. Handlar bl a om likheterna och skillnaderna mellan krigen i Ukraina och Gaza.

Ukraina, Gaza och Israel (artikelsamling). Handlar främst om de dilemman som kriget i Gaza har inneburit för Ukraina, men även för EU och USA.

Våldet mot palestinierna är avsiktligt, av Slavoj Žižek. Om Gaza-kriget.

Gaza: från paradis till spillror, av Jaclynn Ashly. Artikel ur Jacobin som ger en fyllig och personlig bakgrund till kriget mellan Israel och Hamas.

Irans missilattack mot Israel – vart är vi på väg?. Artikelsamling om den uppkomna instabila situationen i Mellanöstern efter iranska attacken på Israel.


Vänsterpress om Islamiska staten, Irak och Syrien – september 2014. Artiklar från 10/9-18/9. De flesta texterna handlar om olika aspekter på IS, en mer allmänt om Mellanöstern.

Vänsterpress om Islamiska staten, Irak och Syrien – sept/okt 2014. Artiklarna är från 23/9 - 3/10.

Vänsterpress om Mellanöstern – slutet av oktober 2014. Om den fortsatta kampen om Kobane, strider i Libanon och om situationen i Egypten.

Vänsterpress om Mellanöstern – början av november 2014. Mest om Palestinafrågan, men även om kampen om Kobane och om religionens roll.

Vänsterpress om Mellanöstern – november/december 2014. Artiklar om Syrien (inklusive kampen om Kobane) och Palestina-Israel, Syrien.

Vänsterpress om Mellanöstern – januari 2015. Artiklar om Syrien, Irak, Libyen, Afghanistan och mer allmänt om utvecklingen i Mellanöstern.

Vänsterpress om Mellanöstern – slutet av januari 2015. De kurdiska styrkorna lyckades i slutet av denna månad driva ut Islamiska Staten ur Kobane. Kungen i Saudiarabien har dött, upproret i Jemen fortsätter m m.

Vänsterpress om Mellanöstern – februari 2015. Om Syrien, Irak, Jemen, Libyen m m.

Vänsterpress om Mellanöstern – mars 2015. Om Libyen, Syrien, Israel, Saudiarabien och Kurdistan.

Vänsterpress om Mellanöstern – april 2015. Om Turkiet, Palestinafrågan (och Gaza), Islamiska Staten och båtflyktingarnas svåra situation.

Vänsterpress om Jemen - april 2015.

Vänsterpress om Mellanöstern – maj 2015. Om Libanon, Gaza, Syrien, Libyen, Islamiska Staten och flyktingdöden i Medelhavet.

Vänsterpress om Mellanöstern – början av juni 2015. Islamiska Staten avancerar i både Irak och Syrien. Viktiga val ska hållas i Turkiet, som tillsammans med bl a Saudiarabien ökat stödet till islamistiska Assad-motståndare i Syrien.

Vänsterpress om Mellanöstern – början av juli 2015- Turkiet hotar invadera norra Syrien, kurder har framgångar i norra Syrien, Ship to Gaza m m.

Vänsterpress om Mellanöstern – slutet av juli 2015. Den blodiga terrorattacken i den turkiska gränsstaden Suruç riskerar att ytterligare eskalera konflikten i Mellanöstern, nu med även Turkiet direkt indraget.

Vänsterpress om Mellanöstern – månadsskiftet juli-augusti 2015. Erdogan-regeringen har förklarat krig mot "terrorismen", vilket uppenbarligen inte betyder bara "Islamiska Staten", utan också (och faktiskt främst) kurder (PKK, PYD, HDP) i och utanför Turkiet.

Vänsterpress om Mellanöstern – slutet av augusti 2015. Artiklar om Syrien, Turkiet, Irak, Libyen och Jemen och om kurdernas kamp mot den s k Islamiska Staten.

Vänsterpress om Mellanöstern – oktober 2015. Handlar främst om Rysslands militära ingripande i Mellanöstern (med bl a flygattacker) och de konsekvenser som detta kan få.

Vänsterpress om Mellanöstern – december 2015. Mest om Turkiet som spelar en allt reaktionärare roll i regionen.

Vänsterpress om Mellanöstern – januari 2016. Om Turkiet, Saudiarabien och Syrien.

Vänsterpress om Mellanöstern – mitten av januari 2016. Artiklar om Turkiet, Saudiarabien och Jemen, samt Syrien.

Vänsterpress om Mellanöstern – slutet av januari 2016. Mest om Syrien, men även om Turkiet och Egypten.

Vänsterpress om Mellanöstern – början av februari 2016. Fredssamtalen om Syrien, Saudiarabiens krig i Jemen, samt Libyen är ämnen som tas upp denna artikelsamling.

Vänsterpress om Mellanöstern – mitten av februari 2016. Det händer mycket i Mellanöstern just nu. Det senaste är att USA och Ryssland kommit överens om inleda en vapenvila om en vecka(något som tyvärr inte vänsterpressen hunnit kommentera än).

Vänsterpress om Mellanöstern – slutet av februari 2016. Militära framgångar för Assad. Turkiet angriper kurder. Vapenvila i Syrien? USA-bombningar i Libyen.

Vänsterpress om Mellanöstern – mars 2016. Artiklar om m Syrien, Turkiet, kurderna och Egypten.

Vänsterpress om terrordåden i Bryssel och Lahore i mars 2016.

Vänsterpress om Mellanöstern – april 2016. Vapenvilan i Syrien knakar i fogarna och förhandlingarna står och stampar. IS/Daesh har råkat ut för bakslag. Turkiet fortsätter att attackera kurder.

Vänsterpress om Mellanöstern – början av augusti 2016. Om Turkiet, Syrien och Libyen.

Vänsterpress om Mellanöstern – början av september 2016. Om Turkiet, Syrien och Libyen.

Vänsterpress om Mellanöstern – mitten av september 2016. Om den bräckliga vapenvilan i Syrien och Turkiets ökade förtryck mot det kurderna och det prokurdiska vänsterpartiet HDP.

Vänsterpress om Mellanöstern – början av oktober 2016. Om Syrien, Turkiet, Jemen, Palestina/Israel.

Vänsterpress om Mellanöstern – slutet av oktober 2016. Om Turkiet, Syrien, Irak och Gaza.

Vänsterpress om Mellanöstern – december 2016.

Vänsterpress om Mellanöstern – februari 2017. Artiklar om Syrien och Libyen.

Vänsterpress om Mellanöstern – mars 2017. Om Turkiet, Egypten och Syrien.

Vänsterpress om Mellanöstern – slutet av mars 2017. Om klimatförändringarna i Mellanöstern, Trump, Turkiet och Syrien.

Vänsterpress om Mellanöstern – början av april 2017. Syrien, Turkiet, Egypten och Libyen.

Vänsterpress om Mellanöstern – april 2017. Mest om folkomröstningen i Turkiet, men även om Syrien och Egypten.

Vänsterpress om Mellanöstern – maj 2017. Om Turkiet, Iran och Libyen.

Vänsterpress om Mellanöstern – juni 2017. Om terrordåden i Storbritannien och Afghanistan, samt om Egypten.

Vänsterpress om Mellanöstern – juni/juli 2017. Om Syrien, Turkiet, Qatar och Iran m m.

Vänsterpress om Mellanöstern – september 2017. Handlar mest om folkomröstningen i irakiska Kurdistan.

Vänsterpress om irakiska Kurdistan – november 2017. När den kurdiske presidenten Barzani nyligen utropade en egen stat i norra Irak så slutade snabbt det med ett stort bakslag och Barzani själv fick avgå.

Vänsterpress om Mellanöstern – november 2017. Om slavhandeln i Libyen, men även om Afghanistan, Iran, Libanon, Saudiarabien och Syrien.

Vänsterpress om Mellanöstern – december 2017. Mest om slavhandeln i Libyen.

Vänsterpress om Mellanöstern – mitten av december 2017. Om Jemen, Syrien,kurderna i Irak och Syrien, Trumps Jerusalem-utspel och palestiniernas situation i Libanon.

Vänsterpress om Mellanöstern – januari 2018. Om palestinierna i Israel, den nya revolten i Tunisien och Turkiets hot att invadera norra Syrien.

Vänsterpress om Mellanöstern – slutet av januari 2018. Handlar om den attack på de kurdiska områdena i norra Syrien som Turkiets och dess allierade iscensatt.

Vänsterpress om Mellanöstern – februari 2018. Mest om den turkiska attacken mot kurderna i norra Syrien.

Vänsterpress om Turkiets angrepp mot kurderna i Syrien – oktober 2019. Efter att ha fått klartecken från Trump har turkiska krigmakten inlett en invasion av norra Syrien. I denna attack mot kurdiska områden deltar även delar av den s k Fria Syriska Armén.

Turkiets attack på kurderna I nordöstra Syrien – slutet av oktober 2019. Artikelsamling.

Turkiet och kurderna i Syrien – december 2019. Om kurderna i norra Syrien (Rojava) som står under attack av Turkiets armé.

Vänsterpress om arabvåren 10 år. För 10 år sedan gjorde massorna uppror i stora delar av Mellanöstern. Flera av övergick i blodiga inbördeskrig. Men i stort sett alla slutade i svåra nederlag. Dags att göra bokslut.

Vänsterpress om Israel-Palestina-konflikten – maj 2021. Efter 11 dagars krig slöts 20/5 en vapenvila, men de underliggande problemen är olösta och kommer nog så också förbli.

Konflikten Israel/Palestina (artikelsamling). Artiklar ur utländsk press som ger bakgrund till och kommenterar utvecklingen av konflikten Israel/Palestina efter Hamas' angrepp 7 oktober 2023.

Kriget mellan Hamas och Israel i mitten av oktober 2023 (artikelsamling). Inget tyder på att kriget ska ta slut inom kort. Istället förväntas en israelisk markoffensiv, som förmodligen kommer att bli en mycket blodig affär.


Dokument: Uttalande från Fjärde internationalens internationella sekretariat angående hotet om krig i Syrien och Iran. Från 1 mars 2012.

Den moderna terrorismens uppkomst. Recension och kortfattad resumé av en viktig bok av Mahmood Mamdani.

Alternativet till sionismens revenyer, av Simon Behrman. Recension av "Gabriel Piterberg. The Returns of Zionism: Myths, Politics and Scholarship in Israel", en viktig bok om sionismen och Palestina-konflikten.

Vägen till Bagdad. Presentation av boken "The Long Way to Bagdad. A History of U S Foreign Policy from the 70s to the Present" av Lloyd G. Gardner, som handlar om USA:s politik i Mellanöstern.

En enda stat i Palestina. Bokrecension av Ali Abunimah, "One Country: A Proposal to End the Israeli-Palestinian Impasse" som diskuterar hur konflikten kan lösas.

Folket vill: En radikal analys av upproren i arabvärlden, av Sam Dathi. En läsvärd recension av Gilbert Achars omskrivna bok "!The People Want: A Radical Exploration of the Arab Uprising", Recensenten är positiv till boken, men även kritisk på en del punkter.

Dokumentärfilmen “The Iron Wall“. Regi Muhammed Alatar. Recension, intervju med regissören m m om den omtalade palestinska filmen som handlar om rötterna till konflikten mellan Israel och palestinierna.

Kriget Israel – Libanon åter på film. Om filmen "Lebanon" - recension, intervju med regissör m m.

Underkategorier