Gaza

Texter om utvecklingen i Gaza

Att slita sönder Gaza, av Eric Ruder. Om det israeliska angreppet på Gaza (januari 2009).

Kriget och naturgasen. Den israeliska invasionen och Gazas kustnära gasfält, av Michel Chossudovsky. Ekonomiska intressen bakom Israels anfall på Gaza.

Förfall till blodbad: Israels senaste angrepp på Gaza, av David Finkel. Artikel från den amerikanska socialistiska organisationen "Solidarity", 10 juli 2014..

Vänsterpress om Israel vs Gaza – juli 2014. Artiklar från 26 juni till 18 juli om Israels pågående attack mot Gazaremsan och bakgrunden till detta.

Vänsterpress om Israel vs Gaza – slutet av juli 2014. Kriget fortsätter - artiklar från 23/7 - 1/8.

Vänsterpress om Gaza-kriget – augusti 2014. Artiklar från början av augusti. Förutom själva det pågående kriget behandlas solidaritetsarbete och även långsiktiga frågor om konfliktens lösning.