Diverse texter

Texter om diverse ämnen

De intellektuellas ansvar, av Noam Chomsky. En klassisk uppgörelse med cynismen och lögnerna inom amerikansk utrikespolitik utifrån exemplen Dominikanska republiken, Kuba och Vietnam. En stridsskrift som fortfarande äger stor giltighet.

Konspirationsteorier- en modern religion, av Farooq Sulehria.

De ungas sexuella kamp, av Wilhelm Reich. En klassisk skrift (från 1932). Reich försökte kombinera marxism och psykoanalys.

Löntagarfonder och arbetarklassen, av Peter Dencik. I mitten av 1970-talet fördes en livlig debatt om "löntagarfonder". Förslaget fick starkt stöd inom den fackliga byråkratin och inom delar av socialdemokratin, men möttes av skepsis i övriga vänstern.

Brytningarnas och genombrottens årtionde. Den nya vänstern och resten av 60-talet, av Göran Therborn. Om den nya vänster som växte fram under 1960-talets andra hälft - en mycket turbulent tid.

Fredsrörelsen och socialismen, av Ken Coates. Artikeln som är från 1985 debatterar (bl med Ernest Mandel) fredsrörelsens betydelse och inriktning.

Förtryck och homosexuell försvarskamp under 1900-talet, av Kent Lindkvist och Karin Moritz. Artikeln är från 1975.

Homosexualitet och homosexuella. Artiklar ur tidskriften Fjärde Internationalen.

Den ”nyliberala” världen – en utmaning för vänstern, av James Petras. Nyliberalismen har bl a inneburit angrepp på "välfärdsstaten", avregleringar, omfattande privatisering av järnvägar, sjukvård, utbildning ...

Vår dagliga sanktion, av Marco D'Eramo. Artikel ur Sidecar som betraktar sanktioner historiskt. Varför har antalet sanktioner tiodubblats under de senaste två decennierna och nu uppgår till 26(!) per dag?

Iron Musk, av Marco D'Eramo. Under de senaste månaderna (2022) har värdet på kryptovalutor rasat. En av förespråkarna för dessa valutor är Teslas ägare Elon Musk. Artikel ur Sidecar.

Ett privatiserat universum, av Marco D'Eramo. Tänk er ett privatiserat universum: hela stjärnsystem som privat egendom. Våra miljardärer har inga problem att fundera i denna skala, menar D'Eramo i denna artikel.

Medborgarskap till salu, av Marco D'Eramo. Artikel ur Sidecar. Efter nyliberalismen har medborgarskap förvandlats till en vara och det har uppstått en världsomfattande "medborgarskapsindutri".

AI-lärarens uppkomst, av Megan Erickson. Artikel ur Jacobin, som ifrågasätter om AI kan ersätta lärare i skolan, som man börjat göra i USA framförallt, men också diskuterar i övriga världen.

Kan mänskligheten överleva AI?, av Garrison Lovely. Är AI ett existentiellt hot mot mänskligheten? Många som forskar om AI menar det. Denna artikel ur Jacobin behandlar frågan.

Vänsterpress om Squid Game 2021. TV-serien Squid Game har på kort tid nått en enorm publik. Men den har också tagits i anspråk för att rikta uppmärksamheten på helt andra saker, bl a en bilarbetarstrejk i Sydkorea.

"På västfronten intet nytt", av John Westmoreland. Recension av filmen "På västfronten intet nytt". Tidigare publicerad i Internationalen.

VM:s slutgiltiga segrare var det transnationella kapitalet, av Majeed Malhas. Denna artikel ur Jacobin tar upp den debatt som fördes kring fotbolls-VM i Qatar 2022.

Underkategorier