Albanien

Texter om Albanien.

Dokument: Enver Hoxhas rapport till Albanska Arbetarpartiets 7 kongress, 1976.

Dokument: Kritik av Mao Tsetungs tänkande. Under 1970-talet ökade spänningarna mellan Kina och Albanien och Enver Hoxha utvecklade en omfattande kritik av Mao.

Dokument: Albanska Arbetarpartiet om Kambodja.

Dokument: Kinas brytning med Albanien.

Dokument: Enver Hoxha om Moskvamötet 1960. Den albanske ledarens version av det viktiga mötet mellan 81 kommunist- och arbetarpartier 1960 i Moskva, då motsättningarna mellan Sovjet och Kina/Albanen bröt ut på allvar.

Dokument: Albanien i kamp mot Chrusjtjov-revisionismen, av Enver Hoxha. Samling tal, brev m m (från 1960).

Steigan om Albanien. Det tidigare norska maoistiska partiet AKP-ml:s f.d. ordförande Steigan har skrivit en bok om Kina. Ett kapitel i denna bok behandlar Albanien.

Kina, Albanien och Sovjetunionen 1956-57, om relationerna mellan KKP, AAP och SUKP under åren efter Chrustjovs tal.

Samtal med Stalin, av Milovan Djilas. Jugoslaviens relationer Albanien var en av stridsfrågorna ellan jugoslaverna och Stalin. Djilas ger den jugoslaviska sidan versionav hur denna konflikt växte fram.

Om den albanska kommunismen tidiga historia, av Sadik Premtaj, en tidigare ledande medlem i det albanska kommunistpartiet. 

Vad är fel med ett Stor-Albanien?, av Freddy De Pauw. Diskussion om den nationella frågan och albanerna.

Den politiska kulturen i Hoxhas Albanien, av Arshi Pipa. Artikel om det albanska politiska livet under Hoxha, skriven av en albansk poet och oberoende oppositionell. Går bl a igenom de utrensningar som genomförts i Albanien.

Intressant om det stalinistiska Albanien, av Martin Fahlgren. Reflektioner kring en bok om livet i Enver Hoxhas Albanien. Boken baseras främst på intervjuer med f d ledande partifunktionärer och deras närmaste omgivning.