Den grekiska vänstern

Den grekiska vänstern. 

KKE och den grekiska revolutionen. Om dagens grekiska kommunistparti och dess bakgrundshistoria.

Att förstå de grekiska kommunisterna, av Nikos Lountos. Artikel om det grekiska kommunistpartiet, ur den amerikanska vänstertidskriften "Jacobin", från januari 2015. Författaren är skribent på en grekisk vänstertidskrift.

Grekland och vänstern, av Eric Wegner. Om situationen i dagens Grekland (2011) och läget för vänstern.

SYRIZA, kommunistpartiet och det desperata behovet av en enhetsfront, av Michael Karadjis. Om situationen i Grekland efter valen 6 maj 2012 och varför det behövs en enhetsfront inom vänstern.

Samtal med vänsterfolk i Grekland. Artikelförfattaren träffar och diskuterar med vänsteraktiva som har olika politiska preferenser. Från juli 2012.

Kan SYRIZA bli ett ”nytt PASOK”?, av Nikos Tamvaklis. Artikel om SYRIZA:s snabba tillväxt senaste året (2012) och likheter/skillnader med PASOK:s framväxt på 1970-talet. 

Den andra grekiska vänstern. Intervju med Panagiotis Sotiris . En ledande medlem i vänsterfronten Antarsya ger sin syn på utvecklingen i Grekland, på den grekiska vänstern och på den revolutionära politiken.


De trotskistiska rörelsen i Grekland

Trotskismen i Grekland.

Stalinism och trotskism i Grekland.

Hur Trotskij och trotskisterna konfronterade Andra världskriget, av Pierre Broué. Går igenom Trotskijs ståndpunkt när det gäller världskriget och menar att de flesta trotskisterna inte begrep vad den gick ut på. Tar specifikt upp befrielsekampen i Grekland.