Katalonien

Texter om Katalonien

Nationella frågan idag – Katalonien och Kurdistan, av Martin Fahlgren. Nationella frågan har tveklöst fått förnyad aktualitet under de senaste årtiondena. Hur har marxister traditionellt sett på frågan? Är dessa idéer alltjämt gångbara? Hur idag ta itu med saken?

Katalonien: det förflutna och framtiden, av Luke Stobart. Artikel ur Jacobin magazine oktober 2017 som tecknar en bakgrund till den katalanska självständighetsrörelsen och den senaste utvecklingen.

Kataloniens beslut, av Josep Maria Antentas. Artikel som ger en fyllig bakgrund till den katalanska folkomröstningen 1 oktober. Ur Jacobin, 30 september 2017.

Spansk och katalansk vänster diskuterar krisen i Katalonien. Artiklar som diskuterar krisen i Katalonien, självständighetsrörelsen, och förslag till en väg framåt.

Katalonien efter självständighetsförklaringen (2 artiklar). Den ena artikeln redogör för den aktuella situationen och hur den uppkommit. Den andra handlar om försök att finna en icke-separatistisk vänsterplattform inför det påbjudna valet 21/12.

Podemos under press. Intervju med Brais Fernández och Jorge Moruno från Podemos. Ur Jacobin, 9 december 2017. Hur Podemos och vänstern i Katalonien ska bemöta högerns offensiv efter folkomröstningen i oktober.

Katalonien: självständighetsrörelsen gör motstånd men utan att klargöra sin strategi, av Martí Causa. Artikel från Viento Sur om valresultatet den 21 december 2017 i Katalonien.


Vänsterpress om folkomröstningen i Katalonien – oktober 2017. Omröstningen i Katalonien blev en omskakande händelse som kan få långtgående konsekvenser.

Vänsterpress om Katalonien – mitten av oktober 2017. Den spanska centralregeringen fortsätter sin oförsonliga politik mot Katalonien och hotar att avskaffa allt självstyre.

Vänsterpress om Katalonien – slutet av oktober 2017. Den katalanska krisen går mot sin kulmen.

Vänsterpress om Katalonien – mitten av november 2017. Situationen i Katalonien fortsätter att vara kritisk, men just nu verkar alla vara inriktade på det nyval som är utlyst till 21 december.

Katalonien-dossier november 2017 - vänstern och Katalonien-krisen. Den katalanska och spanska vänstern är djupt oenig om hur man ska ställa sig till Republiken Katalonien. Detta förhindrar den att på ett effektivt sätt mobilisera mot den reaktionära Madridregeringen.