Förkapitalistiska produktionssätt

Texter om förkapitalistiska produktionssätt

Om förkapitalistiska produktionssätt, av Karl Marx. Texturval av Erik af Edholm.

Om förkapitalistiska produktionssätt, av Erik af Edholm. Artikel skriven som inledning till samling av texter.

Det asiatiska produktionssättet, av Gianni Sofri. Med förord av Gunnar Gunnarson.

Människan skapar sig själv, av Gordon Vere Childe. de Den australisk-brittiske arkeologen Childe (1892–1957) var banbrytande när det gällde att använda marxismen för att tolka människans förhistoria.

Den historiska materialismen och de ”primitiva samhällena”, av Emmanuel Terray. Svenska utgåvan från 1970.

Marxismen och det asiatiska produktionssättet, av Brian Pearce. Några reflektioner kring detta (i vissa kretsar) kontroversiella begrepp.

Det asiatiska produktionssättet, av Perry Anderson. Var den europeiska och japanska feodalismen i själva verket undantaget, medan det asiatiska produktionssättet var det normala? Perry A redogör för detta omstridda begreppp.