Luxemburg

Rosa Luxemburg var i början av 1900-talet medlem en av den tyska socialdemokratin, där hon tillhörde dess vänster. Tillsammans med Karl Liebknecht blev hon en av ledarna för den tyska kommunistiska rörelsen efter Första världskriget. Liebknecht och Luxemburg mördades i början av 1920-talet. Luxemburg kritiserade både Lenins partiteori och vissa aspekter på den ryska revolutionens utveckling.

Underkategorier