Lenin

Som en av ledarna för den ryska revolutionen är V I Lenin en av den socialstiska rörelsens förgrundsfigurer. Både hans borgerliga motståndare och hans stalinsitiska "anhängare" har under årens lopp både misstolkat och ljugit om vad hans teorier säger. Vi ser det därför som mycket viktigt att publicera hans skrifter och böcker så att alla själva kan bilda sig en uppfattning om leninismen.

Under huvudrubriken 'Lenin' har vi bara lagt sammanställningar av texter som behandlar vissa speciella frågor, hans skrifter mot "ekonomisterna", som gavs ut av Bolsjevikgruppen (föregångare till den organisation som så småningom blev Socialistiska Partiet) 1970, samt ett förord till denna bok, liksom en artikelsamling om kvinnans frigörelse. För alla övriga Lenin-texter se menyn till vänster

Lenins kamp mot ekonomisterna.

Förord till Lenins kamp...

Lenin om kvinnans frigörelse. En samling Lenin-texter om kvinnofrågan. Inledning av Krupskaja (Lenins hustru) + utdrag ur Clara Zetkins "Minnen av Lenin".

Den proletära revolutionen i Ryssland av N Lenin och Leo Trotskij. En klassisk dokumentsamling från 1918. Sammanställd och kommenterad av den amerikanske kommunisten Louis C. Fraina. För första gången på svenska.

Trotskij och Lenin om Kronstadt 1921. En samling texter av Lenin ochTrotskij angående revolten i flottbasen Kronstadt 1921. Med inledning av Pierre Frank.

Lenins "testamente ".

Lenins kamp mot stalinismen. Texter av Lenin och Trotskij. Huvuddelen av denna bok består av en artikel av Trotskij som skisserar Lenins kamp mot stalinismen och den ökande byråkratiseringen av bolsjevikpartiet och den sovjetiska statsapparaten. Tillsammans med den finns dokument som stöder hans artikel. Dessutom finns ett antal andra dokument av Lenin och Trotskij, hela eller delar, för att runda av bilden av Lenins kamp under det sista året av sitt politiska liv.

Lenin om individuell terrorism vs masskamp.

Filosofiska arbeten.

Lenin om studentrörelsen. Artikelsamling.

Lenin om parlamentariska val. Artikelsamling.

Lenin och Kautsky – en bibliografi. Fram till 1;a världskriget så ansåg Lenin att Kautsky var en stor marxist. Men därefter gick de skilda vägar. Bibliografin sammanställd av Martin Fahlgren.