Korea

Texter om utvecklingen i Korea

Koreakriget. Artikelsamling som behandlar olika aspekter av Koreakriget (1950-53).

Koreakriget, av Geoffrey Roberts. Detta är ett utdrag ur bok om "Stalins krig". Författaren är en historiker med rötterna i brittiska kommunistpartiet.

Koreakriget, terrorn och den glömda revolutionen, av Håkan Blomqvist. Den i väst vedertagna bilden av Koreakriget är inte sann, utan den är tillrättalagd för att USA och dess allierade ska framstå i så positiv dager som möjligt. Tidigare publicerad i Internationalen.