Kina

Material om utvecklingen i Kina (ytterligare material under menyalternativ till vänster).

Den tredje kinesiska revolutionen, av Ernest Mandel. Längre artikel från 1950, dvs skriven kort efter kinesiska revolutionens seger (1949).

Debatt i MLK om Kinas utrikespolitik.

Kamrat med 700 miljoner, av Sture Källberg. "Kamrat..." är författarens debutbok. Den skrevs och publicerades 1964, dvs innan den "stora kulturrevolutionen" i Kina. Författaren ger en personligt färgad beskrivning av Kina ett par år innan kulturevolutionen bröt ut. Läsaren får bl a en intressant inblick i den sino-sovjetiska konfliktens bakgrund och utveckling.

Maoismen - dess ursprung och idé, av Isaac Deutscher.  Artikel från 1964.

Nixons Kina-politik: En ny kontrarevolutionär taktik i Asien. Artikel från början av 1972 som analyserar USAs politik med användning av "Pentagonpappren".

Kinas utrikespolitik, av Peter Cardoff. Om den kinesiska utrikespolitikens mål och medel. Broschyren författad 1974. Svensk utgåva publicerad 1975.

Debatt om den kinesiska utrikespolitiken. Ur tidskriften Zenit 1976-77.

Intervju med Nguyen Khac Vien om konflikten mellan Vietnam och Kambodja/Kina. Intervjun är från november 1978, dvs innan den den vietnamesiska ockupationen av Kambodja och Kinas anfall på Vietnam.

Rötterna till konflikten mellan Kina och Vietnam, av Martin Fahlgren. Ur FI 6/82.

Kina, vänstern, Vietnam & utrikespolitiken, av Stig Eriksson/M Fahlgren.

De socialistiska krigen. En antologi om konflikten i Sydostasien 1979.

Konflikten mellan Kampuchea/Kina och Vietnam. Artiklar ur tidskriften Kommentar 1977-81.

Proletären och konflikten mellan Kina/Kampuchea och Vietnam. Artiklar ur "r-arnas" veckotidning under första halvåret 1979.

Vietnams ömtåliga grannskap med Kina, av Freddy de Pauw. Om de spända relationerna mellan Kina och Vietnam. Artikel från Uitpers.be, juni 2018.

Marxism eller idealism. "r-arna" (nuvarande KP) var från början maoister, men blev under 70-talet alltmer kritiska mot Kina. Detta kulminerade i början av 1979 då man publicerade en omfattande kritik av Kina.

Bangladesh Ceylon – Gnistor som kan sätta Indien i brand.. Skrift om upproren i Östpakistan (Bangladesh) och Ceylon (Sri Lanka) 1971. Kompletterad med ytterligare texter.

Kinesiska kommunistpartiet och inrikespolitiken, av Trygve Lötveit. Det kinesiska kommunistpartiets historia i korthet, fram till slutskedet av kulturrevolutionen 1972.

Kina – klasskampen går vidare, av Börjesson/Svensson. En historik över den kinesiska revolutionen fram till mitten av 1970-talet. Boken företräder en anti-stalinistisk maoism.

Kina under Mao, av Eric Hobsbawm. Känd bristtisk historiker (som var medlem i brittiska kommunistpartiet) om utvecklingen i Kina från kommunisternas maktövertagande fram till Maos död.

Hur bli en bra kommunist, av Liu Shao-chi. Skrift som attackerades häftigt under den kinesiska kulturrevolutionen.

Två revolutioner, av Perry Anderson. Hur ska man förklara de motsatta resultat som kommunismen lett till i Ryssland och Kina efter 1989? I denna artikel diskuterar Anderson detta.

Om Kina, av Anders Hagström. Den kinesiska revolutionens historia från det kinesiska kommunistpartiets bildande (på 1920-talet) till händelserna efter Maos död.

Revolutionärerna i Kinas städer, av Gregor Benton. Den kinesiska trotskismens historia. Författaren är en av de främsta experterna på det moderna Kinas historia.

Kommunismens fem ansikten, av Gilles Martinet. Analyserar och jämför olika "socialistiska stater" och system: Sovjet, Jugoslavien, Kina, Tjeckoslovakien och Kuba.

Kinesiska revolutionen 70 år – artikelsamling. Fyra artiklar som utifrån olika politiska perspektiv och utgångspunkter försöker göra ett bokslut över den kinesiska revolutionen.

Var Mao verkligen ett monster? (utdrag), av Gregor Benton och Lin Chun (red). Uppdaterad version av "det akademiska svaret" på Chang-Hallidays Mao-biografi. Nu ingår redaktörernas introduktion och 7 av recensionerna från bokens engelska upplaga.

Kinas kommunistiska parti fyller 100 år, av Peter Wong. Artikelförfattaren fäster uppmärksamheten på några viktiga händelser i partiets historia.

Socialismens död, av Eric Hobsbawm. Kring 1990 bröt Sovjetunionen och Östblocket samman och man började återupprätta kapitalismen. Även Kina valde den kapitalistiska vägen. Hobsbawm tar en närmare titt på detta.

KINA – en ny imperialism uppstår, av Pierre Rousset. Om Folkrepubliken Kinas omvandling till en imperialistisk stat.

Krisen vid Taiwansundet: geopolitiska konflikter och taiwanesernas rätt till självbestämmande, av Pierre Rousset. Artikel som analyserar de ökande spänningarna mellan Kina och USA efter Nancy Pelosis besök på Taiwan i augusti 2022 och Kinas svar på detta med bl a stora militärövningar.

Brics till attack mot dollarns diktatur, av Martine Orange. Brics-länderna har nyligen (2023) haft ett viktigt toppmöte i Sydafrika. Vad kom de egentligen fram till?

Kina och Afrika (artikelsamling). Kina har länge satsat på Afrika, bl a genom att ge lån. Men under det senaste året har de beviljade lånen var de lägsta under senaste 20-årsperioden. Vad härnäst?

Ny maktbalans Nord-Syd. Och det går undan …, av Sylvie Kaufmann. Samarbetsorganisationen Brics utmanar G7-ländernas hegemoni. Den tyngsta aktören är Kina, men även Ryssland har stärkt sin ställning i Afrika, medan Frankrike där råkat ut för flera svåra bakslag.

Dokument: Den tredje kinesiska revolutionen. Resolution antagen av Fjärde Internationalens Internationella Exekutivkommitté i maj 1952 (om den kinesiska revolutionens seger).

Dokument: Rapport till Kinas Kommunistiska Partis nionde nationalkongress (april 1969), av Lin Biao. 1969 utsågs Lin Biao officiellt till Maos efterträdare. Drygt två år senare dog han och hans familj i en flygkrasch i Yttre Mongoliet när de försökte fly Kina.

Dokument: Ordförande Maos teori om de tre världarna är ett viktigt bidrag till marxismen-leninismen. Viktig artikel från november 1977 som lägger ut texten om "trevärldarteorin" som låg till grund för Kinas utrikespolitik i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet.

Dokument (på engelska): Resolution on CPC history (1949-81). Resolution som antogs vid Kinesiska kommunistpartiets elfte centralkommittés sjätte plenarmöte, 27 juni 1981.

Underkategorier