Artiklar av Pierre Broué

Chen Duxiu och Fjärde internationalen.

Majdagarna i Barcelona (1937).

Trotskij och spanska inbördeskriget. Behandlar främst Trotskijs relationer till det spanska partiet POUM och dess politik.

Oppositionen i partiet mot Stalin (1930-32) och den första Moskvarättegången.

Trotskij och blocket mot Stalin 1932. Om oppositionen inom och utom det sovjetiska kommunistpartiet och de försök till samverkan som de olika oppositionsgrupperna gjorde.

Bolivia, 9 april 1952, en bortglömd "februarirevolution"? Om det uppror som ägde rum 1952 i Bolivia.

Öppet brev till general D. A. Volkogonov. Om den ryske generalens roll och tvivelaktiga meriter som historiker.

Leo Sedov i Tyskland för Internationalen. Handlar om början av 1930-talet då nazismen växte fram, och om hur vänsteroppositionen försökte få tyska arbetarrörelsen att förstå faran och hur den skulle bekämpas.

Hur Trotskij och trotskisterna konfronterade Andra världskriget. Går igenom Trotskijs ståndpunkt när det gäller världskriget och menar att de flesta trotskisterna inte begrep vad den gick ut på. Tar specifikt upp befrielsekampen i Grekland.

Rudolf Klement. Kort biografisk skiss över denne revolutionär (som mördades 1938).

Den tyska vänstern och den ryska oppositionen (1926-1928). Om vänsteroppositionen i det tyska kommunistpartiet och dess relationer till i synnerhet Trotskij.

Anmärkningar om bolsjevikpartiets historia. Diskuterar viktiga frågor som: var stalinismen ett naturligt resultat av leninismen, varför urartade den ryska revolutionen...? 

Det italienska kommunistpartiet, kriget och revolutionen. Om den revolutionära rörelsen i Italien under 2:a världskriget åren 1942-45.

Tyskland 1921: Marsaktionen. Ett nederlag som fick långtgående konsekvenser för den tyska revolutionen och hela den kommunistiska världsrörelsen.

Komintern fem år senare. Ett kapitel ur Broués mycket läsvärda bok om Kommunistiska internationalen. Den aktuella texten handlar främst om kaderproblemet i Komintern.

Spartakism, bolsjevism och ultravänsterism inför den proletära revolutionens problem i Tyskland. Detta är Broués presentation av sin doktorsavhandling vid Paris-universitetet.