Ellen Meiksins Wood

Texter av och om den amerikansk/kanadensiska marxistiska historikern Ellen Meiksins Wood

Eurokommunismen och populismen. Meiksins Wood diskuterar vänsterpopulismens stora inflytande på den s k eurokommunismen.

Den europeiska vänsterpopulismen – exemplet Podemos. I denna artikelsamling har Meiksins Wood med artikeln "Den nya 'sanna' sociailsmen".

Övergivandet av klassbegreppet. En ny ”sann” marxism. En uppgörelse med "postmarxism" och vänsterpopulism (särskilt i Ernesto Laclaus tappning) som fungerat som inspirationskälla för spanska Podemos, grekiska Syriza m fl vänsterrörelser.

Marxismen förlorar en passionerad förkämpe, av Alex Callinicos. Minnesruna över E M Wood, som med engagemang och stort kunnande försvarade marxismen mot nymodigheter såsom Ernesto Laclaus "postmarxism".