Kampen mot nazismen

Texter om kampen mot nazismen

Dokument: Debatt om strategi och taktik, i den maoistiska organisationen MLK. Innehåller den artikel om Kominterns linje i Tyskland som K-Å Andersson hänvisar till i sin artikel.

Hur Hitler kom till makten, av Kenth-Åke Andersson. Ur Mullvaden -73. 

Kampen mot nazismen i Tyskland, av L Trotskij. Boken "The Struggle Against Fascism in Germany", till stora delar nyöversatt.

Debatt: Kampen mot nazismen i Tyskland. Bo Gustafsson försökte 1975, i SKP:s tidskrift Marxistiskt Forum, dra lärdomar av kampen mot nazismen i Tyskland och särskilt då det tyska kommunistpartiets politik.

Leo Sedov i Tyskland för Internationalen, av Pierre Broue. Handlar om början av 1930-talet då nazismen växte fram, och om hur vänsteroppositionen försökte få tyska arbetarrörelsen att förstå faran och hur den skulle bekämpas.

Den tyska kommunismens tragedi. Av Anders Hagström. Det tyska partiet var under större delen av sin existens (tills det krossades av nazisterna) det största kommunistpartiet utanför Sovjetunionen...

Det tyska proletariatets tragedi, av G Jungclas. Om kampen mot nazismen i Tyskland och orsakerna till Hitlers seger.

Trotskister mot Hitler, av P O Mattson. Om de tyska trotskisternas verksamhet i det nazistiska Tyskland.

Hitler och hans familj, av Per-Erik Wentus. Om myten kring Hitler och hans härkomst, med anledning av en tysk TV-dokumentär.

Tysklands Kommunistiska Parti och kampen mot fascismen perioden 1928-35. Värdering framlagd av Komintern (publicerad i februari 1935).

Kominterns linje i Tyskland 1928-34, av Martin Fahlgren. Om Kommunistiska internationalens och tyska kommunistpartiets politik mot nazismen.

Nazisterna och överklassen. Bokrecension av Fabrice d’Almeida, "High Society in the Third Reich" (utg 2008).