Terrorism

Texter som diskuterar terrorism

Marx och Engels om "terrorism", av Hal Draper. Vad hade begreppen "terror" och "terrorism" för innebörd för Marx och Engels? Och vad ansåg de om dem? Utdrag ur Drapers Karl Marx's Revoutionary Theory.

Lenin om individuell terrorism vs masskamp.

Om terrorism, av L Trotskij. Fem artiklar om terrorism, skrivna mellan 1909-1938.

Dewey-kommissionen om anklagelsen för terrorism vid Moskvarättegångarna. Dewey-kommissionen var en slags moträttegång till Moskvarättegångarna. Den granskade sanningshalten i anklagelser och "bevis" mot de åtalade. Detta utdrag handlar om "terrorismen".

Marxism och neo-anarkistisk terrorism, av George Novack. Artikel från 1970 som diskuterar terrorism principiellt och utifrån ett amerikanskt perspektiv - terroristiska organisationer fanns i USA (liksom i Europa och Latinamerika) vid denna tid.

Anarkismen & sabotaget — en granskning, av Per-Erik Wentus.

Terrorism, av Torbjörn Tännsjö. Artikel som diskuterar politisk terror ur en mer filosofisk synvinkel och försöker besvara frågorna: 1) Är terrorhandlingar moraliskt förkastliga 2) Är de effektiva för att uppnå politiska mål?

Hurrarop för kriget och imperiet. Artikel från amerikanska "Socalist Worker" om mordet på Usama bin Ladin, reaktionerna i USA och "kriget mot terrorn".

Obamas strategi för att lämna Afghanistan, av Alex Callinicos. Om mordet på bin Laden och dess plats i USA:s strategi.

Rättvisa eller hämnd?, av Phyllis Bennis. Amerikansk antikrigsaktivist kommenterar mordet på Usama bin Ladin.

Ett blodigt krig i Afghanistan, tusentals liv förlorade. Vad har vi vunnit?. Artikel från Socialist Worker med anledning av bin Ladens död.

Andra akten för Al-Qaida: Varför kriget mot terrorn spårade ur, av Patrick Cockburn. Artikelserie om terrorismen i främst Mellanöstern.

Vänsterpress om terroristattacken mot Charlie Hebdo – januari 2015. Dådet och den efterföljande jakten på förövarna har hittills kostat 17 liv. Varför sker detta? Vilka kan följderna bli? Hur bör vänstern agera? ... 

Debatt om Charlie Hebdo – januari 2015. Terroristattacken mot Charlie Hebdo har väckt debatt om satir, yttrandefrihet, rasism, islamofobi m m.

Vänsterpress om terrordådet i Stockholm i april 2017.

Terrorismens vansinne och kapitalismens förfall, av Alan Woods. Artikeln skrevs med anledning av terrorattentaten i London och Manchester i juni 2017.

Underkategorier