Kampuchea

Texter om utvecklingen i Kampuchea/Kambodja före och under Pol Pots och de "Röda khmerernas" regim.

Dokument: Svartbok, Pol Pot-regimens beskrivning av händelserna. Oktoberförlaget 1979.

Dokument: Lita till egna krafter, Pol Pots viktiga tal från september 1977.

Dokument: Der Spiegel intervjuar Ieng Sary. Denna intervju med Ieng Sary, utrikesminister i ”Demokratiska Kampuchea”, är från maj 1977.

Dokument: Pol Pot i Kina hösten 1977. Referat av 2 offentliga framträdanden som Pol Pot gjorde i Peking.

Dokument: Uttalande av Pol Pot i Phnom Penh 5 januari 1979.

Dokument: Albanska Arbetarpartiet om Kambodja.

Internationalen om Röda khmerernas seger våren 1975. Även Socialistiska Partiets föregångare var till en början ute och slirade när det gällde Pol Pots Kampuchea. Dags att vädra ut.

Tidningen Internationalen om Kampuchea. Artiklar från åren 1977-79, som främst behandlar konflikten Kampuchea/Kina - Vietnam.

Tvångsevakueringen av Kambodjas städer, av Joseph Hansen. Artikel från mitten av maj 1975, dvs kort efter utrymningen skedde. I motsats till många andra vänsterskribenter förstod Hansen vad det handlade om.

Motsättningar i Kampucheas kommunistiska rörelse, av Ben Kiernan.

Förord till "How Pol Pot Came to Power" (2003), av Ben Kiernan.

Hur Pol Pot kom till makten, av Ben Kiernan. Utdrag (2 sista kapitlen) ur Kiernans bok om de Röda khmerernas väg till makten.

Mordet på Malcolm Caldwell. Efter en rundresa i Kambodja i slutet av 1978 mördades den brittiske journalisten Caldwell. Pol Pot-regimen skyllde på vietnamesiska agenter. Mycket talar för att det inte är sant. I denna artikel finns texter om denna händelse..

Pol Pot-regimen, av Ben Kiernan. Utdrag (2 första kapitlen) ur Kiernans viktiga bok om Pol Pots Kampuchea.

Pol Pot-regimen – slutet, av Ben Kiernan. En grundlig, väldokumenterad redogörelse för slutskedet av Röda khmerernas välde (1977-79): ekonomi, utrensningar, konflikten med Vietnam m m.

Folkmordet i Kambodja, av Ben Kiernan. Författaren ar en av världens främsta experter på Röda Khmererna.

100 mil runt i fria Kampuchea, av Daniel Burstein. Den amerikanske maoisten Dan Burstein var den förste från "väst" som våren 1978 släpptes in i Pol Pots Kampuchea. Detta resulterade i en artikelserie som även fann vägen till svenska Gnistan.

Kampucheas historia, av G Bergström, M Wikander och S Dahllöf. Utdrag ur boken Kampuchea. Krigen, politiken, diplomatin utgiven av maoistiska Ordfronts förlag 1983.

Maoismen i tredje världen, av Alexander C Cook. Handlar mest om maoistiskt inspirerade gerillarörelser i bl a Indien, Nepal och Peru.

Den långa hemliga alliansen – Uncle Sam och Pol Pot, av John Pilger. I början av 1979 invaderade Vietnam Kambodja och störtade Pol Pot-regimen, som då plötsligt blev rumsren i Washington.

Vad gick fel med Pol Pot-regimen? Maoistisk kritik av Pol Pots Kampuchea. En analys av de Röda khmerernas välde i Kambodja gjord utifrån en maoistisk utgångspunkt.

Kambodjas fana dröp av blod, av Rob Lubbersen. Om Pol Pots Kampuchea.

Kambodjas Röda khmerer inför skranket, av Van Damme. Om rättegången mot de beryktade röda khmererna i Phnom Penh: "Den västerländska skenheligheten slår ett nytt rekord"

Kambodja efter Pol Pot. Artiklar ur tidskriften Kommentar1988-1996 av Kampuchea-kännaren Michael Vickery.

Norska maoister om Pol Pots Kampuchea. Två artiklar av Kampuchea-specialisten Eirik Rossen, som var internationell sekreterare i det norska maoistpartiet AKP och journalist på tidningen Klassekampen.

Stalins mikrober, av Philip Short. Ett kapitel ur boken Pol Pot – The History of a Nightmare som handlar om slutskedet av Röda khmerernas välde (1976-79).

Om Philip Shorts Pol Pot-biografi (recensioner). Två experter på Kambodja/Kampuchea recenserar Philip Shorts ovanstående bok om Pol Pot.