Vietnam

1975 besegrade den vietnamesiska befrielserörelsen FNL den militärt överlägsna USA-imperialismen. Befrielsekampen i Vietnam hade då förts under flera decennier, först mot de franska imperialisterna och sedan mot de amerikanska. Hístorien om denna kamp har många viktiga lärdomar. Vi kommer här att publicera artiklar och böcker om denna historia, och då även ta fram aspekter som inte är så välkända inom den svenska vänstern. Inte minst gäller det den vietnamesiska trotskismens historia. Vi har delat upp menyalternativ i artiklar, böcker och dokument av utrymmesskäl. Välj ur menyn till vänster!