Artiklar, Vietnam

Artiklar om befrielsekampen i Vietnam

Genèveavtalet 1954, av Stig Eriksson. Ur FI 6/82 och 1/83. 

Fortfarande en ädel sak, av J Pilger. Från 1998. (John Pilger är en radikal reporter och filmare som i årtionden, alltsedan Vietnam-krigets dagar, försett oss med insiktsfulla och avslöjande reportage från hela världen. Han har skrivit om Vietnam, Kambodja/Kampuchea, Mellanöstern (inklusive Irak) – hela tiden med öppna och kritiska ögon, med udden riktad mot den amerikanska och brittiska imperialismen. Bland hans dokumentärfilmer kan nämnas, Year Zero, om Röda khmerernas terror och Paying the Price,om konsekvenserna för den irakiska civilbefolkningen av USA:s sanktioner mot Irak. Artiklar av Pilger hittas då och då i Afonbladet och många av hans artiklar och reportage finns utgivna i bokform på förlaget Ordfront, bl a Den dolda dagordningen (2003), där bl a följande artikel, som är läsvärd, ger en återblick på Vietnam-rkiget och dess konsekvenser för dagens Vietnam.)

Tet-offensiven, av Pierre Rousset. Ur FI 3/88.

Vietnam, 30 år efter befrielsen, artikel ur Offensiv.

Trotskism och stalinism i Indokina, av Stig Eriksson.

Mordet på Tha Thu Thâu, intervjuer med Ho Chi Minh. Frågan om mordet på den kände vietnamesiska trotskisten Ta Thu Thâus och omständligheterna kring detta nämns kortfattat i Stig Erikssons artikel om trotskismen i Vietnam. Att stalinister var ansvariga för dådet råder det idag ingen tvivel om, men det finns inte tillräckligt med fakta för att avgöra på vilken nivå beslutet togs. Den vietnamesiske kommunistledaren Ho Chi Minh utfrågades vid några tillfällen om saken och hans svävande svar redovisas i denna artikel.

Historien om Vietnams trotskister. Laurence Coates recenserar "Revolutionaries They Could Not Break ...", en bok skriven av vietnamesen av Ngo Van. Artikeln redogör ganska utförligt för den vietnamesiska trotskismem.

La Lutte och de vietnamesiska trotskisterna, av Daniel Hémery. I mitten av 1930-talet utvecklades i Vietnam ett unikt och mycket framgångsrikt samarbete mellan stalinister och trotskister. Vilken politik fördes? Vad uppnåddes och varför upphörde samarbetet?

Intervju med Nguyen Khac Vien om konflikten mellan Vietnam och Kambodja/Kina. Intervjun är från november 1978, dvs innan den den vietnamesiska ockupationen av Kambodja och Kinas anfall på Vietnam.

Vietnamrörelsen i USA. Om den amerikanska vietnamrörelsen. Bl a en artikel ur tidskriften Kommentar.

Rötterna till konflikten mellan Kina och Vietnam, av Martin Fahlgren. Ur FI 6/82.

Vietnamkriget. Tonkin-intermezzot 1964 – en tillbakablick, av Martin Fahlgren. Tonkin-intermezzot i augusti 1964 markerade startskottet till en kraftig amerikansk eskalering, bl a med omfattande bombningar av Nordvietnam. Men vad hände egentligen?

Kina, Vänstern, Vietnam & utrikespolitiken, av Stig Eriksson/M Fahlgren.

Vietnams historia. En artikelserie av Kenth-Åke Andersson.

Revolution och intervention i Vietnam. Artikel om det franska kolonialväldet och bakgrunden till USA:s intervention i Vietnam.

Tidskriften Kommentar om den vietnamesiska revolutionen. Artikelserie av Sven Ekberg om den vietnamesiska revolutionens historia.

Det blodiga Vietnamkriget, av Anders Hagström. Ur Socialistiskt Alternativ, 220303.

Vietnam och Russeltribunalen, av Isaac Deutscher.

Rapport om Förenta Staternas förstärkta angrepp mot Nordvietnam efter 31/3 1968, av Weiss/Palmstierna. Rapport om amerikanska bombningar av nordvietnamesiska provinser söder om 19:e breddgraden som Washington kallade "begränsade", men som i verkligheten var en eskalering.

Proletären och konflikten mellan Kina/Kampuchea och Vietnam. Artiklar ur "r-arnas" veckotidning under första halvåret 1979.

Vietnam – Kampuchea, av Maud Sundqvist. Ett försök att ge en balanserad bild av denna tragiska konflikt. Båda sidornas ståndpunkter och argument redovisas och granskas.

Den vietnamesiska kommunismens särdrag, av Pierre Rousset. Analys av den vietnamesiska kommunistiska rörelsens speciella drag. Var/är den stalinistisk eller ej?

Mot förräderiets folkfront, av Ta Thu Thau. En mycket omtalad artikel från maj 1937 av den mest kände av de vietnamesiska trotskisterna. 

Vietnam-bulletinen om Vietnamrörelsen i USA. Den amerikanska antikrigsrörelsen spelade mycket viktig roll under Vietnamkriget. Vilka kontakter hade den svenska Vietnamrörelsen med den amerikanska?

Utvecklingen i Vietnam efter 1975, av Gabriel Kolko. Artikar från tidskriften Kommentar 1994-96.

Jordreformen i Nordvietnam i mitten av 1950-talet, av Bernard B Fall och Qiang Zhai. Efter Genèvekonferensen 1954 genomfördes i Nordvietnam en jordreform med brutala metoder. Detta förde med sig omfattande missnöje på landsbygden, vilket skakade om den kommunistiska regimen.

Från det kalla kriget till vietnamkriget, av Göran Therborn. Artikel från 1968 som bl a diskuterar Vietnamkrigets viktiga roll i det revolutionära uppsving som skedde i internationell skala under slutet av 1960-talet.

Om Tet-offensiven 50 år efteråt. Vänsterpresen minns offensiven som blev till en vändpunkt i Vietnam-kriget.

Vietnams ömtåliga grannskap med Kina, av Freddy de Pauw. Om de spända relationerna mellan Kina och Vietnam. Artikel från Uitpers.be, juni 2018.

Dagens Vietnam i backspegeln, av Anders Sjögren. Författaren besökte Vietnam kring nyåret 2017-18. Det resulterade i tre artiklar som vi här återger.