Böcker, Vietnam

Böcker om befrielsekampen i Vietnam

Russeltribunalen om Vietnam (urval). Russeltribunalen hölls 1967 i Stockholm och Roskilde. Dess syfte var att utreda om USA begick krigsförbrytelser i Indokina. Denna bok dokumenterar tribunalens arbete.

Ho Chi Minh i urval, av Sture Källberg.

Vietnam - ockupanterna och folket, av John Takman. En läsvärd bok om Vietnam från 1965, det år då den svenska Vietnam-opinionen vaknade till liv.

Vietnam - Hökens år, av Sven Öste. En viktig bok om Vietnamkriget (från 1966). 

Det gröna infernot - Slaget om Dien Bien Phu, av Jules Roy. F d överste i franska flygvapnet redogör detaljerat - dag för dag - för detta avgörande slag under befrielsekriget mot Frankrike i Indokina. En mycket fascinerande skildring!

Vietnam – det smutsiga kriget, av Victor Vinde. Bok (från 1966) som spelade stor roll för opinionsbildningen om Vietnamkriget.

Saigon är befriat, av Wilfred Burchett. Tyngdpunkten ligger på den avslutande offensiven under vintern-våren 1975, men vi får också intressanta inblickar i händelseutvecklingen innan dess (från 1968 och framåt).