Artiklar om P Broué

Artiklar om Pierre Broué

Kortfattad presentation av P Broué, av Björn-Erik Rosin.

Bibliografi. En (ofullständig) lista med de böcker Broué är författare eller medförfattare till.

Pierre Broué (1926-2005) - En stor historikers liv och verk, av Vincent Présumey. En kortfattad politisk biografi över den franske marxistiske historikern.

Till minne av Pierre Broué (1926-2005), av Alan Woods. Minnesruna över den franska marxistiske historikern.

Om Pierre Broué, för Encyclopédia Universalis, av Daniel Bensaid. Fransk marxist om den marxistiske historikern Pierre Broué.

Trotskij – En biografi. Recensioner, debatt, kompletterande material. Sammanställning av material som rör Broués Trotskijbiografi.

Om Pierre Broués “Tyska revolutionen”, av Todd Chretien. Pierre Broués bok om den tyska revolutionen är ett epokgörande arbete om de för den europeiska revolutionen avgörande åren efter 1:a världskriget.

Underkategorier