Anwar Shaik

Texter av och om den marxistiske ekonomen Anwar Shaik

Introduktion till kristeoriernas historia. Om orsakerna till ekonomiska kriser m m.

Anwar Shaikh: Ett forskningsprogram i arbetarrörelsens tjänst, av David Zachariah. Den marxistiske ekonomen Anwar Shaikhs studier och analyser av den moderna kapitalismens rörelselagar och kriser är av stor vikt för förståelsen av dagens kapitalism.Huvudmeny