Vitale, Luis

Texter av den latinamerikanske historikern Luis Vitale

Latinamerika — feodalt eller kapitalistiskt? (utdrag). Denna artikel, från 1966, tog upp den viktiga frågan om de latinamerikanska samhällenas natur. Vitale menade att jordbruket var kapitalistiskt, inte feodalt, vilket ledde till en livlig diskussion.

Latinamerika: feodalt eller kapitalistiskt?. Utdraget från Michael Löwys antologi Marxismen i Latinamerika från 1909 till våra dagar. Ett annat utdrag än ovanstående.Huvudmeny