Leonardo Padura

Texter om och av Leonardo Padura

En mycket tacksam kommentar, av Leonardo Padura. Utdrag ur Paduras efterord till boken "Mannen som älskade hundar".

Mordet på Trotskij som historisk roman. Två recensioner (publicerade i tidskriften Röda Rummet) om kubanen Leonardo Paduras historiska roman "Mannen som älskade hundar".

Leonardo Padura: Mannen som älskade hundar, av Alan Woods. En utförlig presentation och recension av den kubanske författarens mycket omtalade (och rosade) roman om mordet på Trotskij och hans mördare Ramón Mercader.

Mordet på Trotskij i ny litteratur, av Bernard M Patenaude. Amerikansk historiker om 2 aktuella romaner, som handlar om mordet på Trotskij. Den ena är den kubanske författaren Leonardo Paduras lovordade "Mannen som älskade hundar".

Trotskij i Kuba, av Samuel Farber. Recension av Mannen som älskade hundar

Vad kan vi lära av Paduras Mannen som älskade hundar? av Martin Fahlgren. Den kubanske författarens roman om mordet på Trotskij har rest många frågor av historisk och politiskt slag. Här diskuteras flera sådana med utgångspunkt från ett antal recensioner av boken.

Mensjevikerna hade rätt, av Johan Lönnroth. Replik med anledning av artikel om kubanske författaren Lenardo Paduras bok "Mannen som älskade hundar" + kommentar till repliken.Huvudmeny