Emil Andersson

Texter av Emil Andersson

Leninistisk fackföreningspolitik. Broschyr från 1930, utgiven av SKP/SP ("kilbommarna"). Polemiserar mot det Komintern-anslutna SKP:s fackliga politik.

Fakta i massakonflikten - Vilka förrådde massaarbetarna. Broschyr om den stora pappersmassestrejken 1932 utgiven av det icke-Komintern-anslutna SKP ("kilbomspartiet").

Spanien i revolution. Vad lär oss den blodiga kampen för demokratin? Broschyr från Socialistiska Partiet, publicerad hösten 1936.

Vilka banar vägen för fascismen? Vad är resultatet av tre års silléneri`? Broschyr utgiven 1932 av Sveriges Kommunistiska Parti (Kilbom), som 1934 bytte namn till Socialistiska Partiet.