Albin Ström

Texter om och av Albin Ström

Politiskt lönnmordsförsök, av Arvid Olsson. Om uteslutningen av Albin Ström ur det socialdemokratiska partiet 1934. Ström och hans anhängare anslöt sig sedan till Socialistiska Partiet.

Vad vill Vänstersocialisterna. Skrift från 1947, utgiven av Vänstersocialistiska Partiet, vars mest kände företrädare var Albin Ström, radikal arbetarledare i Göteborg.

Är kommunismen radikal eller reaktionär?, av Albin Ström. Författaren av denna skrift var fram till 1940 medlem i Socialistiska Partiet, sedan ledde han (till sin död) Vänstersocialistiska Partiet.

Den egenartade agitatorn, av Håkan Blomqvist. Om den märklige vänstersocialisten Albin Ström med anledning av Johan Lönnroths biografi om densamme.