Per-Olov Zennström

Texter av Per-Olov Zennström

Inledning till Linderot — Masslinjen. Denna inledning skrev P-O Z till en samling med tal och skrifter av Sven Linderot, som var det svenska kommunistpartiets ordförande 1929-51, dvs under stalinismens storhetstid.

Chefideologen i Flamman (1972). Zennström, mångårig kulturskribent och skriftställare i SKP/VPK-pressen, särskilt Ny Dag, kritiserar Moskvakommunisten Karl Staf.

Om vänsterismen i och utanför VpK (1972). Under vänsteruppsvinget i slutet av 1960-talet och 1970-talet utsattes VpK för häftig kritik från vänster. Här går Zennström i svaromål mot vänsterkritikerna.

Från Marx till Lenin. Skrift från 1970, där VPK-ideologen P-O Zennström redovisar "sin" Lenin.