Per Nyström

Texter av och om den marxistiske historiken Per Nyström

Landskapslagarna. Landskapslagarna, som infördes på 1300-talet, var viktiga i det feodala Sverige (och övriga Norden).

Engelbrekts revolution. Den vänstersocialdemokratiske marxistiske historikern klargör Engelbrekts verkliga roll och visar att den bild av honom som lanserades på 1930-talet var felaktig.

Gustav Adolf. Om Gustav II Adolf - artikeln skriven 1932, i anslutning till 300-årsminnet av slaget vi Lützen, då den svenska konungen stupade.

Historieskrivningens dilemma. Den svenska marxistiske historikern utsätter den borgerliga svenska historieskrivningen för en grundlig principiell kritik.

Sveriges historia. Denna artikel, som skrevs för norska Arbejdernes Leksikon, tecknar huvuddragen av Sveriges historia utifrån en historiematerialistisk ståndpunkt.

Bourgeoisins kejsare [Napoleon]. Denna personteckning av Napoleon skrev författaren 1934 till Svensk uppslagsbok.

Karl Marx' ungdom. En utförlig recension av en viktig bok om den unge Karl Marx.

Strindberg som historiker och som författare av historiska dramer. August Strindberg var väl förtrogen med den svenska historien och flera av hans dramer hämtade stoff därifrån. Den svenske marxistiske historikern Per Nyström tittar här närmare på detta.

Geijers avfall. Erik Gustaf Geijer, den svenska borgerliga historieskrivningens fader, startade 1838 en samhällskritisk tidskrift. vilket chockerade många av hans tidigare vänner.

Om historisk materialism. Två artiklar där den svenske marxistiska historikern diskuterar den materialistiska historieuppfattningens betydelse för förståelsen av den historiska utvecklingen.

Problem i svensk socialhistoria (1934). Polemik mot kända svenska nationalekonomer om vilka metoder och modeller som är tillämpliga för äldre historiska problem.

Avelsgårdsprojektet 1555-56 (1936). I denna artikel följer författaren upp den kritik som han tidigare riktat mot kända svenska nationalekonomer om vilka metoder och modeller som är tillämpliga för äldre historiska problem.

Dr Martin Luther. Den svenske marxistiske historikern diskuterar den protestantiske reformatorns liv, verk och betydelse med utgångspunkt från en Luther-biografi.

Reflexioner kring boken av Trotski. Sveriges främste marxistiske historiker kommenterar Trotskijs självbiografi, Mitt liv.

Svensk expansion i öster. Svenskar har länge riktat sina blickar österut. Redan vikingarna företog färder till Ryssland, för att bedriva handel, men även rena rövartåg. Denna artikel handlar dock främst om 1600-talet.

Tomas Forser samtalar med Per Nyström (intervju). Denna intervju med den viktiga svenske marxisten publicerades i tidskriften Ord & Bild 1972.

Per Nyströms aktualitet, av Sven E Olsson. Om den svenske marxistiske historikern.

Per Nyström och det publicistiska, av Anders Björnsson. Om den svenske marxistiske historikern Per Nyström.

En ”socialistisk” ämbetsman. Artikel av P-O Mattsson om den socialdemokratiske ämbetsmannen och marxistiske historikern Per Nyström.