Evald Höglund

Texter av Evald Höglund

Politisk sillén-cirkus. Broschyr från 1934.

Socialismen i vår tid. Skrift utgiven av Socialistiska Ungdomsförbundet 1934. Författaren var ordförande i denna organisation (som var Socialistiska Partiets ungdomsförbund).

Socialistiska Partiet och POUM. Artiklar ur SP:s dagstidning Folkets Dagblad under det händelserika och i många avseenden - för kampen mot Franco - ödesdigra första halvåret 1937. Flera artiklar skrivna av E Höglund.

Om spanska inbördeskriget. Artiklar från Avantgardet, som var Sverges socialistiska ungdomsförbunds tidning. De flesta artiklarna är från 1937. Flera artiklar skrivna av E Höglund.

Socialistisk Tidskrift 1937 (Artikelurval). 3 artiklar av Höäglund.

Socialistisk Tidskrift 1938 (Artikelurval). 1 artikel av Höglund.

Socialistisk Tidskrift 1939 (Artikelurval). 1 artikel av Höglund.