Hilding Hagberg

Texter av och om Hilding Hagberg

Vänsterns ungdomsförbund, Lenin, Stalin och Trotskij. 2 kapitel ur studieboken "Marxism. Bakgrund – Teori – Praktik" från 1967, med kritiska kommentarer av Hilding Hagberg.

Om Tjeckoslovakien i "Marx-Lenins anda", av Hilding Hagberg m fl. VPK (Vänsterpartiet kommunisterna) tog kraftigt avstånd från invasionen av Tjeckoslovakien hösten -68. Detta gillades inte av partiets Moskvatrogna falang...

Finland i krig. Utdrag ur boken Röd bok om svart tid om ultranationalistiska ("storfinska") strömningar i Finland i slutet av 1930-talet.

Sverges utrikespolitik. Broschyr utgiven av svenska KP 1938, dvs under den s k folkfrontsperioden.

Ett erkännande, till sist! Om Hilding Hagbergs Minnen, av P-O Mattsson. Artikeln är kompletterad med 2 utdrag ur den f d kommunistledarens bok, det första handlar om Moskvarättegångarna (med kommentarer), det andra är Hagbergs eget "bokslut" över den ryska revolutionen.