Nils Holmberg

Texter av Nils Holmberg

Vart går SKP? av Nils Holmberg (Om motsättningarna i dåvarande SKP, som numera heter (v)).

En gammal stalinist och Andra väldskriget. En kommenterad intervju med mao-stalinisten Nils Holmberg.

Fredlig kontrarevolution - en debatt. På 70-talet ansåg maoisterna att kapitalismen i Sovjet återupprättats efter Stalins död. SKP:aren Nils Holmberg försökte bevisa detta, vilket ledde till debatt bl a i SKP.