SKP/SP(kilbom)

Texter om Socialistiska Partiet på 30-talet.

Socialistiska Partiet (som 1929-32 hette SKP) var under hela 30-talet det största socialistiska partiet till vänster om socialdemokratin. Vi har här samlat ett ganska omfattande material som rör Socialistiska Partiet och vi kommer att försöka ytterligare dokumentera olika aspekter av SP:s historia - vi har faktiskt en hel del både positiva och negativa lärdomar att dra av dess historia.

Välj ur dokument, böcker respektive artiklar i menyn till vänster.